Aula IDHC - Plataforma de formació virtual en drets humans
Castellano / Català / English

40a Curs anual de drets humans

Inici curs: 25 de abril de 2022

Final curs: 12 de maig de 2022

Places limitades: 80

Preu: A partir de 70 Euros

A l'abril del 2022 tindrà lloc la 40a edició del curs anual. Una data que volem celebrar, reivindicant la importància de la formació en eines i coneixements que ens permetin abordar els reptes actuals per a l'exercici, garantia i efectivitat dels drets humans.

La pandèmia de la COVID-19 i les seves conseqüències han marcat l'agenda de drets humans des de març de 2020. No obstant això, aquesta crisi no ha deixat de costat els grans desafiaments del nostre temps per a la garantia dels drets humans. Al contrari, la pandèmia ha acrescut i fins i tot accelerat l'impacte de la crisi climàtica, les tecnologies digitals i les múltiples desigualtats en la vida de les persones.

El programa del curs abordarà aquestes qüestions en tres mòduls temàtics, que poden cursar-se de manera independent o conjunta:

  1. Introducció a la protecció dels drets humans: dret al medi ambient vs justícia climàtica
  2. Emergència climàtica des de l'enfocament de drets humans en l'era digital
  3. Propostes davant dels impactes del canvi climàtic

Cadascun d'aquests mòduls es composa de quatre sessions on persones expertes de diferents àmbits exposaran les qüestions i elements clau per aprofundir en les temàtiques. A més, aquest any, el curs podrà realitzar-se en modalitat hibrida,tant virtual com semipresencial (es preveu que aproximadament la meitat de les sessions siguin presencials, si la situació sanitària ho permet).

Veure programa

Pràctiques

Els estudiants poden optar a una pràctica al Síndic de Greuges de Catalunya.
3 estades per a realitzar una visita d'estudis al Consell d'Europa i al Tribunal Europeu de Drets Humans, a Estrasburg (si la situació sanitària ho permet). 

Activitats paral·leles 

Paral·lelament a les sessions, s'organitzaran tallers voluntaris amb entitats que treballen en la defensa del clima i els drets humans.

Els tallers seguiran una metodologia pràctica que permet generar espai d'intercanvi entre les organitzacions, institucions, moviments socials i persones participants. A més, seran desenvolupats pels membres de les mateixes organitzacions i podran realitzar-se independentment del format triat.

Reconeixements 

El curs està reconegut amb crèdits universitaris de:

  • Universitat de Barcelona: Grau Dret  [pendent resolució] 
  • Universitat Oberta de Catalunya: 2 crèdits ECTS Grau de Dret i Grau de Relacions Internacionals 
  • Universitat Internacional de Catalunya:  [pendent resolució] 
  • Universitat de Lleida:  [pendent resolució] 
  • Universitat de Girona [pendent resolució] 
  • Universidad Complutense de Madrid [pendent resolució] 

També es preveu el reconeixement como a activitat de formació permanent del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (només per a professorat) [pendent resolució]

Aquest curs s'imparteix en castellà

Preus

CURS COMPLET. Modalitat semipresencial. Preu general: 240€

CURS COMPLET. Modalitat virtual. Preu General: 215€

CURS COMPLET. Modalitat semipresencial. Preu reduït: 175€

CURS COMPLET. Modalitat virtual. Preu reduït: 150€

DOS MÒDULS. Modalitat semipresencial. Preu reduït: 190€

DOS MÒDULS. Modalitat virtual. Preu General : 170€

DOS MÒDULS. Modalitat semipresencial. Preu reduït: 135€

DOS MÒDULS. Modalitat virtual. Preu reduït: 120€

UN MÒDUL. Modalitat semipresencial. Preu General: 110€

UN MÒDUL. Modalitat virtual. Preu General: 100€

UN MÒDUL. Modalitat semipresencial. Preu reduït: 80€

UN MÒDUL. Modalitat virtual. Preu reduït: 70€

Mòduls

Módulo 1. Introducción a la protección de los derechos humanos [25 - 28 de abril]
En este primer módulo se realizará un análisis retrospectivo (de las 4 últimas décadas) en materia de derechos humanos. Se abordará el marco general de los derechos humanos, unos conocimientos fundamentales, partiendo del origen y evolución del concepto de los derechos humanos, se estudiarán los diferentes sistemas internacionales de protección y se expondrá cuál ha sido el desarrollo del marco normativo para la protección del derecho al medio ambiente en Naciones Unidas, su contenido, alcance y límite, adentrándonos en la interacción y reconocimiento del derecho al medio ambiente y justicia climática.

Módulo 2. Emergencia climática desde el enfoque de ddhh en la era digital [2 - 5 de mayo]
En el segundo módulo, nos centraremos en el concepto, paradigma, enfoque de la justicia climática donde se abordará desde una perspectiva multidisciplinar el debate sobre justicia climática y derecho al medio ambiente; el desafío de comprender esta concepción amplia; las afectaciones de la emergencia climática, especialmente de aquellos colectivos que ya se encuentran en una situación de vulnerabilidad (mujeres, minorías, personas refugiadas, migrantes...). Se analizará como las consecuencias del cambio climático combinado con otras vulneraciones complejas de orden social, económicas, políticas (falta de acción política), ecológicas pueden derivar en amenazas, tensiones sociales e intensificar los conflictos actuales o generar nuevos conflictos. Por otro lado, se tratarán las influencias de la tecnología en el cambio climático, los retos y oportunidades que suponen las nuevas tecnologías para combatir la emergencia climática (transición energética, IA, robótica, entre otras).

Módulo 3. Propuestas ante los impactos del cambio climático [9 - 12 de mayo]
En el tercer módulo se profundizará en la incorporación práctica de estrategias, se estudiarán ciertos derechos más estrechamente relacionados: derecho al medio ambiente y salud; medio de vida adecuado; educación; alimentación; agua y saneamiento; vivienda; migración forzada; refugio; acceso a la información, igualdad y no discriminación. Se analizaran aspectos de carácter transversal en políticas públicas y acciones que obliguen a los gobiernos a aumentar la ambición climática y el cumplimiento de obligaciones adquiridas. Se expondrá el tema de los litigios climáticos como una herramienta clave y necesaria para la gobernanza climática.

Temari

Estem treballant en el programa que anirem publicant en aquesta pàgina web

Mòdul 1. INTRODUCCIÓ A LA PROTECCIÓ DELS DRETS HUMANS: DRET AL MEDI AMBIENT VS JUSTÍCIA CLIMÀTICA [25 - 28 d'abril]

En el primer mòdul es realitzarà un anàlisi retrospectiu (de les 4 últimes dècades) en matèria de drets humans. S'abordarà el marc general dels drets humans, uns coneixements fonamentals, partint de l'origen i evolució del concepte dels drets humans, s'estudiaran els diferents sistemes internacionals de protecció i s'exposarà quin ha estat el desenvolupament del marc normatiu per a la protecció del dret al medi ambient en Nacions Unides, el seu contingut, abast i límit, endinsant-nos en la interacció i reconeixement del dret al medi ambient i justícia climàtica.

Mòdul 2. EMERGÈNCIA CLIMÀTICA DES DE L'ENFOCAMENT DE DRETS HUMANS EN L'ERA DIGITAL [2 - 5 de maig]

En el segon mòdul, ens centrarem en el concepte, paradigma, enfocament de la justícia climàtica on s'abordarà des d'una perspectiva multidisciplinària el debat sobre justícia climàtica i dret al medi ambient; el desafiament de comprendre aquesta concepció àmplia; les afectacions de l'emergència climàtica, especialment d'aquells col·lectius que ja es troben en una situació de vulnerabilitat (dones, minories, persones refugiades, migrants, entre altres…). S'analitzarà com les conseqüències del canvi climàtic combinat amb altres vulneracions complexes d'ordre social, econòmiques, polítiques (falta d'acció política), ecològiques poden derivar en amenaces, tensions socials i intensificar els conflictes actuals o generar nous conflictes. D'altra banda, es tractaran les influències de la tecnologia en el canvi climàtic, els reptes i oportunitats que suposen les noves tecnologies per a combatre l'emergència climàtica (transició energètica, IA, robòtica, entre altres).

Mòdul 3. PROPOSTES DAVANT DELS IMPACTES DEL CANVI CLIMÀTIC [9 - 12 de maig]

En el tercer mòdul s'aprofundirà en la incorporació pràctica d'estratègies, s'estudiaran uns certs drets més estretament relacionats: dret al medi ambient i salut; mitjà de vida adequat; educació; alimentació; aigua i sanejament; habitatge; migració forçada; refugi; accés a la informació, igualtat i no discriminació. S'analitzaran aspectes de caràcter transversal en polítiques públiques i accions que obliguin els governs a augmentar l'ambició climàtica i el compliment d'obligacions adquirides. S'exposarà el tema dels litigis climàtics com una eina clau i necessària per a la governança climàtica.

A qui va dirigit

Estudiants, membres de la societat civil organitzada, activistes i persones defensores de drets humans, personal de l'administració pública, professionals jurídics, periodistes i comunicadors i altres professionals de diferents sectors que desenvolupen tasques en la defensa dels drets humans, així com ciutadania interesada.

Professorat

Contarem amb una vintena de persones expertes de diferents àmbits professionals i acadèmics que exposaran les temàtiques principals en dotze sessions. 

En cadascuna d'aquestes sessions, a més de l'exposició teòrica, es reserva un espai pel debat i el diàleg entre el professorat i l'alumnat.

(El professorat s'anirà publicant en aquesta pàgina web a mesura que es concreten les sessions)


Temàtiques associades

 

Accedir a la preinscripció

Accès a l'Aula

Accès per a estudiants:

Has oblidat el teu usuari i contrasenya?

Uneix-te a l'IDHC!

Necessitem el teu suport per seguir construint el futur dels drets humans.

Segueix-nos a:

Facebook Twitter Google Plus LinkedInAv. Meridiana 32, ent.
08018 Barcelona
Tlfn.: +34 93 119 03 72

Web desenvolupada gràcies al suport de l'Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo.