Aula IDHC - Plataforma de formació virtual en drets humans
Castellano / Català / English

Drets econòmics, socials i culturals

Pròxims cursos

38è Curs Anual de Drets Humans 2020. La no discriminació des de la perspectiva interseccional

Inici curs: 9 de març de 2020

Final curs: 26 de març de 2020

Places limitates: 80

Preu: A partir de 260 Euros

El curs s’organitza anualment des de fa més de 35 anys amb l’objectiu de donar una aproximació als drets humans i abordar els reptes que afronta la seva defensa i progrés. Cada edició es centra en una temàtica concreta que per l’actualitat de la qüestió o la seva gravetat mereix ser destacada. 

Aquest any, que el curs arriba a la seva 38ena edició, el programa es centra en donar coneixements relatius a la lluita contra les discriminacions múltiplesdes de la perspectiva interseccional, aprofundir en l’anàlisi de les causes de les desigualtats produïdes per les discriminacions per tal de  contribuir a la protecció, la garantia i l’exercici dels drets sense discriminació. 

El curs permetrà reflexionar sobre conceptes claus (de què parlem quan parlem de desigualtats interseccionals?) i generar consciència dels contextos en què vivim i respecte als quals treballarem des d’una mirada interseccional, entesa com 

aquella en la qual diversos motius de discriminació interactuen simultàniament, de manera inseparable, provocant situacions d’exclusió social i vulnerabilitat (K. Crenshaw)

Per tant, s’oferirà una visió sobre el concepte de intereseccionalitat, partint del seu origen com a teoria conceptual,analitzant de com i perquè aquesta perspectiva es posa a lapràctica (política, jurídica dels governs, organismes internacionals, moviments socials i altres actors rellevants) i condicions que afavoreixenu obstaculitzen la seva entrada.Plantejament que aportaràpautesde reflexió sobre noves estratègiesper abordar les discriminacions i per donar resposta a les necessitats i demandes socials. Significa la intereseccionalitat un nou repte i oportunitat per als context sociopolític i jurídic? 

En aquest sentit, durant les tres setmanes que componen el curs, es facilitarà els coneixements sobre continguts i mecanismes de protecció de drets humans, especialment sobre el dret a la igualtat i la no discriminació que s’abordarà des de diferents dimensions: laboral, salut, educació, , efectes de la violació del dret a la igualtat en drets com la participació política, l’accés a la justícia, entre d’altres, amb una mirada especial a la igualtat de gènere. S’analitzaran impactes diferencials que per raons de gènere i altres motius de discriminació (ètnia, nacionalitat) pateixen certs col•lectius.Es contribuirà a millorar el coneixement per part de la ciutadania sobre les causes estructurals que provoquen les desigualtats, l’exclusió i la violència, així com, el coneixement i l’aplicació del marc jurídic nacional i internacional (universal i regionals) relatiu als drets humans i les eines per combatre les discriminacions múltiples d’una manera més eficaç. Abans de fer-se un estudi exclusivament descriptiu i teòric dels diferents temes que s’aborden, es buscarà que el coneixement s’obtingui a partir de l’intercanvi d’idees i experiències, a partir de la guia de persones expertes en l’objecte d’estudi, però també de la interacció amb col•lectius i persones (perfils diversos) que treballen des d’aquesta mirada interseccional, per tal de que es nodreixin de les experiències prèvies i contribuir a l’actuació i alternatives propositives i constructives que permetin la transformació de les estructures que perpetuen desigualtats i discriminacions.Un repte que radica en  la construcció de relacions en horitzontalitat a partir de la implicació de la intereseccionalitat de manera transversal. 

Pràctiques 

Els estudiants poden optar a una pràctica al Síndic de Greuges de Catalunya. 

3 estades per realitzar una visita d'estudis al Consell d'Europa i al Tribunal Europeu de Drets Humans, a Estrasburg. 

Activitats paral·leles

Al llarg de les tres setmanes de durada del curs s'organitzen cinc tallers voluntaris en diferents institucions de defensa dels drets humans. Aquests tallers, de tres hores de durada, seguiran una metodologia pràctica perquè els estudiants poden conèixer el dia a dia d'entitats públiques i privades que treballen específicament la defensa dels drets humans davant la discriminació. 

S'organitzarà també un espai d'intercanvi d'experiències en el qual l'alumnat del Curs podrà intercanviar experiències relacionats amb els drets humans, vinculant-ho amb les seves experiències professionals i/o personals.

Altres qüestions organitzatives

Les participants han de complir una assistència mínima del 80% per poder obtenir el diploma acreditatiu. A més, per a l'obtenció del certificat d'aprofitament s'haurà de presentar un treball, seguint els criteris de l'organització. Aquest certificat serà necessari per a les persones que vulguin reconèixer el curs amb crèdits ECTS de diferents universitats i com a activitat de formació permanent del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

L'idioma oficial d'aquest curs és indistintament català i castellà. L'idioma de les ponències està sota elecció personal de cadascun dels ponents.

Ampliar informació del curs Accedir a la preinscripció

Comunicació amb Enfocament de Gènere i Drets Humans, eines per a un periodisme humà (4a edició)

Inici curs: 4 de maig de 2020

Final curs: 19 de juny de 2020

Places limitates: 30

Preu: A partir de 190 Euros

Els mitjans de comunicació tenen un paper fonamental en la configuració i interpretació de la realitat que ens envolta. Una realitat incompleta i parcial si no reflecteix els drets i llibertats dels seus protagonistes. Les conseqüències de les retallades no es poden entendre sense explicar el perjudici per la lluita per la igualtat d'homes i dones, i sense explicar el retrocés ocasionat per la retirada dels ajuts de la Llei de dependència. Ni l'enduriment de les polítiques d'estrangeria sense mostrar les batudes racistes o els vols de deportació, per exemple. 

La funció social del periodisme és indubtable no només per la seva capacitat per denunciar les desigualtats i injustícies, també per la seva responsabilitat i influència en la creació d'una societat informada i crítica, compromesa en la defensa dels seus drets, sense oblidar el paper de vigilància dels poders públics. Aquesta funció social exigeix als professionals de la comunicació informar sobre el que importa i no sobre el que interessa als poders fàctics que defineixen l'agenda informativa. 

Periodismo Humano i l'IDHC organitzen aquest curs que aposta per un periodisme responsable i centrat en les persones, en els seus drets i en les seves lluites. Un periodisme que requereix d'un coneixement específic sobre drets humans i que incorpori nous models i tècniques discursives. En el curs s'aportaran les eines i recursos per informar en profunditat i amb precisió del que està passant amb un enfocament de gènere i basat en els drets humans.

Curs en col·laboració amb Patricia Simón

 

Ampliar informació del curs Accedir a la preinscripció

Cursos anteriors

Jurisprud?ncia del Tribunal Europeu de Drets Humans

El continente europeo no es el oasis de democracia, estado de derecho y respeto generalizado a los derechos humanos y las libertades fundamentales que querríamos. Pero sí es el sistema regional que ha alcanzado unos estándares más elevados a escala mundial en cuanto a la satisfacción de estos valores y derechos.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, mecanismo jurisdiccional único de todo el sistema, ha sido el responsable del incremento de estos estándares a través de su numerosa jurisprudencia. Con su interpretación progresista el Tribunal ha ido aumentando y mejorando el reconocimiento de los derechos recogidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, sentencia tras sentencia.

Todo este cuerpo jurídico, de directa aplicación en España, es un recurso fundamental para los juristas, en su práctica diaria de defensa de los derechos humanos. En este curso se estudiarán los principios generales que determinan la jurisprudencia del Tribunal y se analizará en profundidad el desarrollo jurisprudencial de estos derechos: el derecho a la libertad y a la seguridad (art. 5), el derecho a un juicio equitativo (art. 6), el derecho a la vida privada y familiar (art. 8) y el derecho a la protección de la propiedad (art. 1 del Protocolo 1).

 

Curso reconocido con dos créditos de libre elección por la UOC y por la Universitat Jaume I y con un crédito por la Universidade de Vigo.

Curso 100% bonificable para trabajadores en activo contratados en Régimen General

Ampliar informació del curs

Drets Socials, Precarització i Gènere

Las respuestas institucionales a la crisis multidimensional que estamos viendo han contribuido a profundizar la situación de empobrecimiento y precarización de una parte cada vez más significativa de la sociedad, en especial en las condiciones del trabajo productivo de las mujeres.

En este contexto resulta imprescindible un análisis desde la perspectiva de los derechos humanos con enfoque de género de las medidas de austeridad y de las reformas legislativas que se han puesto en marcha en los últimos años con la excusa de la crisis.

Durante el curso, se estudiarán los conocidos como derechos humanos emergentes, las reivindicaciones legítimas de la sociedad encaminadas a la formulación de nuevos o renovados derechos humanos. Asimismo, se analizará cómo las medidas gubernamentales frente a la crisis han supuesto graves regresiones en el disfrute de los derechos sociales, analizando las medidas de austeridad y las reformas legislativas desde un enfoque de género y basado en derechos humanos.

Ampliar informació del curs

Introducció a la protecció internacional dels drets humans

El reconocimiento y la protección de los derechos humanos a nivel mundial es un proceso que se inicia bien entrado el siglo XX, cuando buena parte de estos derechos ya estaban garantizados en el plano constitucional de algunos estados. Desde entonces, la comunidad internacional ha ido construyendo un extenso marco normativo en materia de derechos humanos que hoy en día cuenta con una sólida base jurídica y está vigente en la mayoría de estados.

Si bien la responsabilidad de respetar de los derechos humanos corresponde a todos y cada uno de los estados, la internacionalización de los derechos humanos permite que su protección tenga también una dimensión internacional que debe conocerse y utilizarse.

Durante el curso analizaremos el proceso de internacionalización de los derechos humanos en el plano universal. Estudiaremos los fundamentos y la evolución de los derechos humanos y sus principales sistemas de protección internacional: el sistema de Naciones Unidas y el sistema europeo. Unos instrumentos y mecanismos al alcance de la ciudadanía, pero en muchos casos desconocidos y poco utilizados. Los participantes en el curso adquirirán los conocimientos y habilidades para, desde sus respectivos ámbitos de trabajo y activismo, utilizar estos sistemas para reclamar los derechos humanos.

Ampliar informació del curs

Introducció a la protecció internacional dels drets humans (2ª Edició)

El reconocimiento y la protección de los derechos humanos a nivel mundial es un proceso que se inicia bien entrado el siglo XX, cuando buena parte de estos derechos ya estaban garantizados en el plano constitucional de algunos estados. Desde entonces, la comunidad internacional ha ido construyendo un extenso marco normativo en materia de derechos humanos que hoy en día cuenta con una sólida base jurídica y está vigente en la mayoría de estados.

Si bien la responsabilidad de respetar de los derechos humanos corresponde a todos y cada uno de los estados, la internacionalización de los derechos humanos permite que su protección tenga también una dimensión internacional que debe conocerse y utilizarse.

Durante el curso analizaremos el proceso de internacionalización de los derechos humanos en el plano universal. Estudiaremos los fundamentos y la evolución de los derechos humanos y sus principales sistemas de protección internacional: el sistema de Naciones Unidas y el sistema europeo. Unos instrumentos y mecanismos al alcance de la ciudadanía, pero en muchos casos desconocidos y poco utilizados. Los participantes en el curso adquirirán los conocimientos y habilidades para, desde sus respectivos ámbitos de trabajo y activismo, utilizar estos sistemas para reclamar los derechos humanos.

Ampliar informació del curs

La Carta Drets Fonamentals de l'Unió Europea per acció per l'advocacia

[Lugar: Barcelona, I·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB), C/ Mallorca 283 (7a planta, Sala 73)]


Durante el curso, expertas de la administración de justicia y del ámbito académico expondrán las potencialidades de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y de su uso en los tribunales, en conexión a otros instrumentos jurídicos de derechos humanos. 

El curso está enfocado a la práctica jurídica. El objetivo es dotar a abogados y abogadas de herramientas que faciliten el uso del marco legal de derechos fundamentales y incidir así en una mejor aplicación de la Carta.

The Charter of Fundamental Rights of the European Union “in action” es un proyecto financiado por la Comisión Europea que tiene como objetivo general el de promover una cultura jurídica y legal común a nivel europeo, que ayude a fortalecer el área de justicia de la Unión. De manera más específica el proyecto está orientado a difundir el alcance de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CFR) y dotar de herramientas concretas a los actores jurídicos para un mejor manejo del marco legal referente a los derechos fundamentales, así como para una correcta aplicación de la Carta.

El proyecto, enmarcado dentro del Programa DG Justice, se implementa en cuatro países, de la mano de las siguientes entidades:  el Institut de Drets Humans de Catalunya en España, la Universidad  de Utrecht en Holanda, la Universidad de Szczecin en Polonia y el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, líder del proyecto, en Portugal.

El objetivo de esta formación es el de difundir el alcance de la Carta Europea de Derechos Fundamentales y de dotar de herramientas concretas a los actores jurídicos para un mejor manejo del marco legal referente a los derechos fundamentales, así como una correcta aplicación de la Carta.

Los principales beneficiarios de la formación son 25 abogados/as que ejerzan en el estado español.

This project is co-funded by the Justice Programme of the European Union  
Ampliar informació del curs

Defensar els drets humans a Amèrica Llatina: accés a mecanismes de protecció internacional enfront de la criminalització

El objetivo  de este curso es  fortalecer los conocimientos y las herramientas de los y las defensoras de derechos humanos para afrontar y prepararse para las amenazas existentes en su trabajo a través del análisis de las siguientes cuestiones.

La formación tendrá los siguientes objetivos específicos:

- Analizar en profundidad las amenazas y peligros existentes para las defensoras y defensores de derechos humanos, especialmente los mecanismos y herramientas más utilizadas para su criminalización.

- Mejorar el conocimiento sobre los fundamentos de los derechos humanos y los sistemas de protección universal e interamericano, así como para ampliar las capacidades de acceso a estos mecanismos por parte de defensoras y defensores y sus organizaciones.

- Introducir las herramientas básicas para elaborar estrategias incidencia generales a nivel internacional mediante el acceso a los mecanismos existentes para la protección y exigibilidad de sus derechos y trabajarlas en un caso práctico.

Ampliar informació del curs

Els conflictes armats des de l'enfocament de gènere: impactes diferenciats, construcció de pau i accés a mecanismes internacionals de protecció (4ª edició)

Los conflictos armados actualmente en curso están generando graves consecuencias sobre las poblaciones que los padecen, dando lugar a una crisis global de desplazamiento forzado sin precedentes y numerosas violaciones de derechos humanos. En este contexto, es necesario analizar los impactos específicos de género, con consecuencias devastadoras sobre la vida de las mujeres y las niñas que los sufren. Las desigualdades y la violencia de género se agravan como consecuencia de la violencia armada y el militarismo, y las violaciones de los derechos humanos de las mujeres adquieren una dimensión específica.

A pesar de esta realidad el análisis de los conflictos armados y los procesos de paz sigue estando dominado por una perspectiva patriarcal que invisibiliza las afectaciones diferenciadas que sufren las mujeres en los conflictos y las contribuciones que los movimientos de mujeres han hecho a la construcción de la paz en sus sociedades. Además, esta construcción de un conocimiento hegemónicamente masculino ha llevado también a la relegación de las aportaciones de las investigadoras feministas que han tratado de ampliar el análisis incluyendo las visiones y experiencias de las mujeres. 

El curso proporcionará herramientas para: comprender los conflictos armados desde una perspectiva de género, con especial atención a la utilización de la violencia sexual como arma de guerra; conocer las propuestas desde el feminismo para la construcción de la paz, así como su impacto y situación actual en el contexto internacional; para terminar analizando los principales instrumentos internacionales existentes para la protección de derechos humanos y denuncia y para la participación de la sociedad civil.

El objetivo último del Curso, organizado por el IDHC y la Escola de Cultura de Pau, es empoderar a las personas participantes en la defensa de los derechos de las mujeres, a través de la formación y de la acción.

Ampliar informació del curs

Accès a l'Aula

Accès per a estudiants:

Has oblidat el teu usuari i contrasenya?

Uneix-te a l'IDHC!

Necessitem el teu suport per seguir construint el futur dels drets humans.

Segueix-nos a:

Facebook Twitter Google Plus LinkedInAv. Meridiana 32, ent.
08018 Barcelona
Tlfn.: +34 93 119 03 72

Web desenvolupada gràcies al suport de l'Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo.