Aula IDHC - Plataforma de formació virtual en drets humans
Castellano / Català / English

Gènere i drets de les dones

Pròxims cursos

38è Curs Anual de Drets Humans 2020. La no discriminació des de la perspectiva interseccional

Inici curs: 9 de març de 2020

Final curs: 26 de març de 2020

Places limitates: 80

Preu: A partir de 260 Euros

El curs s’organitza anualment des de fa més de 35 anys amb l’objectiu de donar una aproximació als drets humans i abordar els reptes que afronta la seva defensa i progrés. Cada edició es centra en una temàtica concreta que per l’actualitat de la qüestió o la seva gravetat mereix ser destacada. 

Aquest any, que el curs arriba a la seva 38ena edició, el programa es centra en donar coneixements relatius a la lluita contra les discriminacions múltiplesdes de la perspectiva interseccional, aprofundir en l’anàlisi de les causes de les desigualtats produïdes per les discriminacions per tal de  contribuir a la protecció, la garantia i l’exercici dels drets sense discriminació. 

El curs permetrà reflexionar sobre conceptes claus (de què parlem quan parlem de desigualtats interseccionals?) i generar consciència dels contextos en què vivim i respecte als quals treballarem des d’una mirada interseccional, entesa com 

aquella en la qual diversos motius de discriminació interactuen simultàniament, de manera inseparable, provocant situacions d’exclusió social i vulnerabilitat (K. Crenshaw)

Per tant, s’oferirà una visió sobre el concepte de intereseccionalitat, partint del seu origen com a teoria conceptual,analitzant de com i perquè aquesta perspectiva es posa a lapràctica (política, jurídica dels governs, organismes internacionals, moviments socials i altres actors rellevants) i condicions que afavoreixenu obstaculitzen la seva entrada.Plantejament que aportaràpautesde reflexió sobre noves estratègiesper abordar les discriminacions i per donar resposta a les necessitats i demandes socials. Significa la intereseccionalitat un nou repte i oportunitat per als context sociopolític i jurídic? 

En aquest sentit, durant les tres setmanes que componen el curs, es facilitarà els coneixements sobre continguts i mecanismes de protecció de drets humans, especialment sobre el dret a la igualtat i la no discriminació que s’abordarà des de diferents dimensions: laboral, salut, educació, , efectes de la violació del dret a la igualtat en drets com la participació política, l’accés a la justícia, entre d’altres, amb una mirada especial a la igualtat de gènere. S’analitzaran impactes diferencials que per raons de gènere i altres motius de discriminació (ètnia, nacionalitat) pateixen certs col•lectius.Es contribuirà a millorar el coneixement per part de la ciutadania sobre les causes estructurals que provoquen les desigualtats, l’exclusió i la violència, així com, el coneixement i l’aplicació del marc jurídic nacional i internacional (universal i regionals) relatiu als drets humans i les eines per combatre les discriminacions múltiples d’una manera més eficaç. Abans de fer-se un estudi exclusivament descriptiu i teòric dels diferents temes que s’aborden, es buscarà que el coneixement s’obtingui a partir de l’intercanvi d’idees i experiències, a partir de la guia de persones expertes en l’objecte d’estudi, però també de la interacció amb col•lectius i persones (perfils diversos) que treballen des d’aquesta mirada interseccional, per tal de que es nodreixin de les experiències prèvies i contribuir a l’actuació i alternatives propositives i constructives que permetin la transformació de les estructures que perpetuen desigualtats i discriminacions.Un repte que radica en  la construcció de relacions en horitzontalitat a partir de la implicació de la intereseccionalitat de manera transversal. 

Pràctiques 

Els estudiants poden optar a una pràctica al Síndic de Greuges de Catalunya. 

3 estades per realitzar una visita d'estudis al Consell d'Europa i al Tribunal Europeu de Drets Humans, a Estrasburg. 

Activitats paral·leles

Al llarg de les tres setmanes de durada del curs s'organitzen cinc tallers voluntaris en diferents institucions de defensa dels drets humans. Aquests tallers, de tres hores de durada, seguiran una metodologia pràctica perquè els estudiants poden conèixer el dia a dia d'entitats públiques i privades que treballen específicament la defensa dels drets humans davant la discriminació. 

S'organitzarà també un espai d'intercanvi d'experiències en el qual l'alumnat del Curs podrà intercanviar experiències relacionats amb els drets humans, vinculant-ho amb les seves experiències professionals i/o personals.

Altres qüestions organitzatives

Les participants han de complir una assistència mínima del 80% per poder obtenir el diploma acreditatiu. A més, per a l'obtenció del certificat d'aprofitament s'haurà de presentar un treball, seguint els criteris de l'organització. Aquest certificat serà necessari per a les persones que vulguin reconèixer el curs amb crèdits ECTS de diferents universitats i com a activitat de formació permanent del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

L'idioma oficial d'aquest curs és indistintament català i castellà. L'idioma de les ponències està sota elecció personal de cadascun dels ponents.

Ampliar informació del curs Accedir a la preinscripció

Cursos anteriors

Dones i conflictes: violència sexual i mecanismes de protecció internacional

La violencia sexual en los conflictos no puede entenderse aislada de otras graves violaciones de los derechos humanos de las mujeres, fruto de las enormes desigualdades y de la discriminación que continúan sufriendo en todo el mundo, ni al margen de la violencia de género que tiene lugar en tiempos de paz. 

Así se ha reflejado en la Cumbre de Alto Nivel sobre la Violencia Sexual en los Conflictos, celebrada en junio de este año, donde una vez más se ha puesto de manifiesto la necesidad de que los gobiernos adquieran compromisos reales y efectivos, no sólo retóricos, para acabar con la violencia sexual como arma de guerra. Un crimen internacional que afecta a centenares de miles de mujeres en todo el mundo y que hoy por hoy constituye uno de los aspectos centrales de la agenda internacional sobre mujeres, paz y seguridad, gracias a la intensa labor de incidencia de organizaciones de mujeres de todo el mundo.

El curso proporcionará las herramientas para comprender el fenómeno de la violencia sexual en el marco de los conflictos armados contemporáneos, desde una perspectiva de género, así como los principales instrumentos internacionales para su protección y denuncia. El objetivo de este curso es empoderar a las personas participantes en la defensa de los derechos de las mujeres, a través de la formación y de la acción.

Organizado por la Escola de Cultura de Pau y el Institut de Drets Humans de Catalunya

Ampliar informació del curs

Dones i conflictes: violència sexual i mecanismes de protecció internacional (2ª edició)

La violencia sexual en los conflictos no puede entenderse aislada de otras graves violaciones de los derechos humanos de las mujeres, fruto de las enormes desigualdades y de la discriminación que continúan sufriendo en todo el mundo, ni al margen de la violencia de género que tiene lugar en tiempos de paz. En este contexto, el IDHC junto a la Escola Cultura de Pau propone un curso que se centra en la defensa de los derechos de las mujeres en los conflictos armados.

El 2015 es un año clave en la confluencia entre las agendas internacionales de género, paz y desarrollo. Puede ser un momento importante para que estos tres ámbitos encuentren un escenario en el que fortalecerse mutuamente y evidenciar que la interdependencia de las agendas es una oportunidad para alcanzar logros mayores y más sostenibles. El año 2015 es la fecha establecida por Naciones Unidas para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (OMD) y se cumplen 20 años de la celebración de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y 15 desde la aprobación de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Mujeres, Paz y Seguridad.

Esta coincidencia en el tiempo puede tener una transcendencia significativa para dar un nuevo impulso a la agenda de género en un contexto internacional en el que los derechos de las mujeres se ven gravemente amenazados. Por lo tanto, el 2015 será un año de revisión, y podría convertirse también en un año de avances importantes si la sociedad civil es capaz de articular con fuerza sus exigencias y los Estados mantienen sus compromisos para que no se abra la puerta a retrocesos que tendrían nefastas consecuencias para las vidas de las mujeres y las niñas.

El curso proporcionará las herramientas para comprender el fenómeno de la violencia sexual en el marco de los conflictos armados contemporáneos, desde una perspectiva de género, así como los principales instrumentos internacionales para su protección y denuncia. El objetivo de este curso es empoderar a las personas participantes en la defensa de los derechos de las mujeres, a través de la formación y de la acción.

Ampliar informació del curs

Enfocament estratègic de gènere i basat en drets humans

Aula de apoyo a la formación sobre enfoque de género y basado en derechos humanos

Ampliar informació del curs

La incidència política des de les ONG i els moviments socials. Activisme des de l'enfocament de drets humans.

La incidencia política es el conjunto de acciones que se ponen en marcha por parte de la ciudadanía y de la sociedad civil organizada para influir en la formulación e implementación de políticas y programas públicos y privados que afectan de uno u otro modo al disfrute y garantía de los derechos humanos.

Este curso tiene como objetivo servir de base para que una persona individual u organizada en un colectivo disponga de una metodología básica y de una caja de herramientas para afrontar el diseño e implementación de procesos de incidencia política en el contexto actual, con un enfoque de género y basado en los derechos humanos.

Para ello, se trabajarán los procesos emprendidos por las organizaciones de la sociedad civil para reclamar la realización de uno o de varios derechos humanos. Las metodologías y herramientas que se estudiarán a lo largo del curso son el resultado de la aproximación que han hecho las ONG de desarrollo a la incidencia política durante más de tres décadas, actualmente utilizadas por movimientos sociales y organizaciones de base.

Curso en colaboración con Ingeniería sin Fronteras.

Este curso se realiza con el apoyo del Instituto Catalán Internacional para la Paz

Ampliar informació del curs

Drets Socials, Precarització i Gènere

Las respuestas institucionales a la crisis multidimensional que estamos viendo han contribuido a profundizar la situación de empobrecimiento y precarización de una parte cada vez más significativa de la sociedad, en especial en las condiciones del trabajo productivo de las mujeres.

En este contexto resulta imprescindible un análisis desde la perspectiva de los derechos humanos con enfoque de género de las medidas de austeridad y de las reformas legislativas que se han puesto en marcha en los últimos años con la excusa de la crisis.

Durante el curso, se estudiarán los conocidos como derechos humanos emergentes, las reivindicaciones legítimas de la sociedad encaminadas a la formulación de nuevos o renovados derechos humanos. Asimismo, se analizará cómo las medidas gubernamentales frente a la crisis han supuesto graves regresiones en el disfrute de los derechos sociales, analizando las medidas de austeridad y las reformas legislativas desde un enfoque de género y basado en derechos humanos.

Ampliar informació del curs

La incidència política des de les ONG i els moviments socials. Activisme des de l'enfocament de drets humans (2ª edició)

La incidencia política es el conjunto de acciones que se ponen en marcha por parte de la ciudadanía y de la sociedad civil organizada para influir en la formulación e implementación de políticas y programas públicos y privados que afectan de uno u otro modo al disfrute y garantía de los derechos humanos.

Este curso tiene como objetivo servir de base para que una persona individual u organizada en un colectivo disponga de una metodología básica y de una caja de herramientas para afrontar el diseño e implementación de procesos de incidencia política en el contexto actual, con un enfoque de género y basado en los derechos humanos.

Para ello, se trabajarán los procesos emprendidos por las organizaciones de la sociedad civil para reclamar la realización de uno o de varios derechos humanos. Las metodologías y herramientas que se estudiarán a lo largo del curso son el resultado de la aproximación que han hecho las ONG de desarrollo a la incidencia política durante más de tres décadas, actualmente utilizadas por movimientos sociales y organizaciones de base.

Curso en colaboración con Ingeniería sin Fronteras.

Ampliar informació del curs

Dones i conflictes: violència sexual i mecanismes de protecció internacional (3ª edició)

La violencia sexual en los conflictos no puede entenderse aislada de otras graves violaciones de los derechos humanos de las mujeres, fruto de las enormes desigualdades y de la discriminación que continúan sufriendo en todo el mundo, ni al margen de la violencia de género que tiene lugar en tiempos de paz. En este contexto, el IDHC junto a la Escola Cultura de Pau propone un curso que se centra en la defensa de los derechos de las mujeres en los conflictos armados.

El 2015 es un año clave en la confluencia entre las agendas internacionales de género, paz y desarrollo. Puede ser un momento importante para que estos tres ámbitos encuentren un escenario en el que fortalecerse mutuamente y evidenciar que la interdependencia de las agendas es una oportunidad para alcanzar logros mayores y más sostenibles. El año 2015 es la fecha establecida por Naciones Unidas para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (OMD) y se cumplen 20 años de la celebración de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y 15 desde la aprobación de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Mujeres, Paz y Seguridad.

Esta coincidencia en el tiempo puede tener una transcendencia significativa para dar un nuevo impulso a la agenda de género en un contexto internacional en el que los derechos de las mujeres se ven gravemente amenazados. Por lo tanto, el 2015 será un año de revisión, y podría convertirse también en un año de avances importantes si la sociedad civil es capaz de articular con fuerza sus exigencias y los Estados mantienen sus compromisos para que no se abra la puerta a retrocesos que tendrían nefastas consecuencias para las vidas de las mujeres y las niñas.

El curso proporcionará las herramientas para comprender el fenómeno de la violencia sexual en el marco de los conflictos armados contemporáneos, desde una perspectiva de género, así como los principales instrumentos internacionales para su protección y denuncia. El objetivo de este curso es empoderar a las personas participantes en la defensa de los derechos de las mujeres, a través de la formación y de la acción.

Ampliar informació del curs

L'Enfocament de Gènere i Basat en Drets Humans als projectes de cooperació. Aplicació pràctica [Barcelona]

Capacitación práctica para la utilización y despliegue del EGyBDH en las intervenciones de cooperación a nivel estratégico y operativo.

Objetivos

 • Mejorar los conocimientos y las capacidades técnicas del personal de ONGD y municipios para llevar a cabo las intervenciones con EGyBDH  
 • Dotar de las herramientas necesarias a los miembros de entidades de cooperación para la integración del EGyBDH en los proyectos de cooperación, con especial hincapie en el seguimietno y evaluación, y favorecer su implementación práctica.
 • Iniciar y/o profundizar en la construcción de capacidades para la utilización y el despliegue del EGyBDH en los niveles estratégico y operativo de los proyectos de cooperación y a nivel organizativo tanto de entidades como de municipios, hacia la horizontalidad y multisectorialidad.
 • Determinar retos para la correcta incorporación del EGyBDH.
Ampliar informació del curs

L'Enfocament de Gènere i Basat en Drets Humans als projectes de cooperació. Aplicació pràctica [Barcelona II]

Capacitación práctica para la utilización y despliegue del EGyBDH en las intervenciones de cooperación a nivel estratégico y operativo.

Objetivos

 • Mejorar los conocimientos y las capacidades técnicas del personal de ONGD y municipios para llevar a cabo las intervenciones con EGyBDH  
 • Dotar de las herramientas necesarias a los miembros de entidades de cooperación para la integración del EGyBDH en los proyectos de cooperación, con especial hincapie en el seguimietno y evaluación, y favorecer su implementación práctica.
 • Iniciar y/o profundizar en la construcción de capacidades para la utilización y el despliegue del EGyBDH en los niveles estratégico y operativo de los proyectos de cooperación y a nivel organizativo tanto de entidades como de municipios, hacia la horizontalidad y multisectorialidad.
 • Determinar retos para la correcta incorporación del EGyBDH.
Ampliar informació del curs

L'Enfocament de Gènere i Basat en Drets Humans als projectes de cooperació. Aplicació pràctica [Sant Boi i Esplugues de Llobregat]

Capacitación práctica para la utilización y despliegue del EGyBDH en las intervenciones de cooperación a nivel estratégico y operativo.

Objetivos

 • Mejorar los conocimientos y las capacidades técnicas del personal de ONGD y municipios para llevar a cabo las intervenciones con EGyBDH  
 • Dotar de las herramientas necesarias a los miembros de entidades de cooperación para la integración del EGyBDH en los proyectos de cooperación, con especial hincapie en el seguimietno y evaluación, y favorecer su implementación práctica.
 • Iniciar y/o profundizar en la construcción de capacidades para la utilización y el despliegue del EGyBDH en los niveles estratégico y operativo de los proyectos de cooperación y a nivel organizativo tanto de entidades como de municipios, hacia la horizontalidad y multisectorialidad.
 • Determinar retos para la correcta incorporación del EGyBDH.
Ampliar informació del curs

Comunicació amb Enfocament de Gènere i Drets Humans, eines per a un periodisme humà (3a edició)

Los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental en la configuración e interpretación de la realidad que nos rodea. Una realidad incompleta y parcial si no refleja los derechos y libertades de sus protagonistas.Las consecuencias de los recortes no pueden entenderse sin explicar el perjuicio para la lucha por la igualdad de hombres y mujeres, sin explicar el retroceso ocasionado por la retirada de las ayudas de la Ley de la dependencia. Ni el endurecimiento de las políticas de extranjería sin mostrar las redadas racistas o los vuelos de deportación, por ejemplo. 

La función social del periodismo es indudable no solo por su capacidad para denunciar las desigualdades e injusticias, también por su responsabilidad e influencia en la creación de una sociedad informada y crítica, comprometida en la defensa de sus derechos, sin olvidar el papel de vigilancia de los poderes públicos. Esta función social exige a los profesionales de la comunicación informar sobre lo que importa y no sobre lo que interesa a los poderes fácticos que definen la agenda informativa.

Periodismo Humano y el IDHC organizan este curso que apuesta por un periodismo responsable y centrado en las personas, en sus derechos y en sus luchas. Un periodismo que requiere de un conocimiento específico sobre derechos humanos y que incorpore nuevos modelos y técnicas discursivas. En el curso se aportarán las herramientas y recursos para informar en profundidad y con precisión de lo que está pasando con un enfoque de género y basado en los derechos humanos. 

 

Curso en colaboración con Periodismo Humano

 

Ampliar informació del curs

Els conflictes armats des de l'enfocament de gènere: impactes diferenciats, construcció de pau i accés a mecanismes internacionals de protecció (4ª edició)

Los conflictos armados actualmente en curso están generando graves consecuencias sobre las poblaciones que los padecen, dando lugar a una crisis global de desplazamiento forzado sin precedentes y numerosas violaciones de derechos humanos. En este contexto, es necesario analizar los impactos específicos de género, con consecuencias devastadoras sobre la vida de las mujeres y las niñas que los sufren. Las desigualdades y la violencia de género se agravan como consecuencia de la violencia armada y el militarismo, y las violaciones de los derechos humanos de las mujeres adquieren una dimensión específica.

A pesar de esta realidad el análisis de los conflictos armados y los procesos de paz sigue estando dominado por una perspectiva patriarcal que invisibiliza las afectaciones diferenciadas que sufren las mujeres en los conflictos y las contribuciones que los movimientos de mujeres han hecho a la construcción de la paz en sus sociedades. Además, esta construcción de un conocimiento hegemónicamente masculino ha llevado también a la relegación de las aportaciones de las investigadoras feministas que han tratado de ampliar el análisis incluyendo las visiones y experiencias de las mujeres. 

El curso proporcionará herramientas para: comprender los conflictos armados desde una perspectiva de género, con especial atención a la utilización de la violencia sexual como arma de guerra; conocer las propuestas desde el feminismo para la construcción de la paz, así como su impacto y situación actual en el contexto internacional; para terminar analizando los principales instrumentos internacionales existentes para la protección de derechos humanos y denuncia y para la participación de la sociedad civil.

El objetivo último del Curso, organizado por el IDHC y la Escola de Cultura de Pau, es empoderar a las personas participantes en la defensa de los derechos de las mujeres, a través de la formación y de la acción.

Ampliar informació del curs

Accès a l'Aula

Accès per a estudiants:

Has oblidat el teu usuari i contrasenya?

Uneix-te a l'IDHC!

Necessitem el teu suport per seguir construint el futur dels drets humans.

Segueix-nos a:

Facebook Twitter Google Plus LinkedInAv. Meridiana 32, ent.
08018 Barcelona
Tlfn.: +34 93 119 03 72

Web desenvolupada gràcies al suport de l'Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo.