Aula IDHC - Plataforma de formació virtual en drets humans
Castellano / Català / English

Sistema europeu

Pròxims cursos

38è Curs Anual de Drets Humans 2020. La no discriminació des de la perspectiva interseccional

Inici curs: 9 de març de 2020

Final curs: 26 de març de 2020

Places limitates: 80

Preu: A partir de 260 Euros

El curs s’organitza anualment des de fa més de 35 anys amb l’objectiu de donar una aproximació als drets humans i abordar els reptes que afronta la seva defensa i progrés. Cada edició es centra en una temàtica concreta que per l’actualitat de la qüestió o la seva gravetat mereix ser destacada. 

Aquest any, que el curs arriba a la seva 38ena edició, el programa es centra en donar coneixements relatius a la lluita contra les discriminacions múltiplesdes de la perspectiva interseccional, aprofundir en l’anàlisi de les causes de les desigualtats produïdes per les discriminacions per tal de  contribuir a la protecció, la garantia i l’exercici dels drets sense discriminació. 

El curs permetrà reflexionar sobre conceptes claus (de què parlem quan parlem de desigualtats interseccionals?) i generar consciència dels contextos en què vivim i respecte als quals treballarem des d’una mirada interseccional, entesa com 

aquella en la qual diversos motius de discriminació interactuen simultàniament, de manera inseparable, provocant situacions d’exclusió social i vulnerabilitat (K. Crenshaw)

Per tant, s’oferirà una visió sobre el concepte de intereseccionalitat, partint del seu origen com a teoria conceptual,analitzant de com i perquè aquesta perspectiva es posa a lapràctica (política, jurídica dels governs, organismes internacionals, moviments socials i altres actors rellevants) i condicions que afavoreixenu obstaculitzen la seva entrada.Plantejament que aportaràpautesde reflexió sobre noves estratègiesper abordar les discriminacions i per donar resposta a les necessitats i demandes socials. Significa la intereseccionalitat un nou repte i oportunitat per als context sociopolític i jurídic? 

En aquest sentit, durant les tres setmanes que componen el curs, es facilitarà els coneixements sobre continguts i mecanismes de protecció de drets humans, especialment sobre el dret a la igualtat i la no discriminació que s’abordarà des de diferents dimensions: laboral, salut, educació, , efectes de la violació del dret a la igualtat en drets com la participació política, l’accés a la justícia, entre d’altres, amb una mirada especial a la igualtat de gènere. S’analitzaran impactes diferencials que per raons de gènere i altres motius de discriminació (ètnia, nacionalitat) pateixen certs col•lectius.Es contribuirà a millorar el coneixement per part de la ciutadania sobre les causes estructurals que provoquen les desigualtats, l’exclusió i la violència, així com, el coneixement i l’aplicació del marc jurídic nacional i internacional (universal i regionals) relatiu als drets humans i les eines per combatre les discriminacions múltiples d’una manera més eficaç. Abans de fer-se un estudi exclusivament descriptiu i teòric dels diferents temes que s’aborden, es buscarà que el coneixement s’obtingui a partir de l’intercanvi d’idees i experiències, a partir de la guia de persones expertes en l’objecte d’estudi, però també de la interacció amb col•lectius i persones (perfils diversos) que treballen des d’aquesta mirada interseccional, per tal de que es nodreixin de les experiències prèvies i contribuir a l’actuació i alternatives propositives i constructives que permetin la transformació de les estructures que perpetuen desigualtats i discriminacions.Un repte que radica en  la construcció de relacions en horitzontalitat a partir de la implicació de la intereseccionalitat de manera transversal. 

Pràctiques 

Els estudiants poden optar a una pràctica al Síndic de Greuges de Catalunya. 

3 estades per realitzar una visita d'estudis al Consell d'Europa i al Tribunal Europeu de Drets Humans, a Estrasburg. 

Activitats paral·leles

Al llarg de les tres setmanes de durada del curs s'organitzen cinc tallers voluntaris en diferents institucions de defensa dels drets humans. Aquests tallers, de tres hores de durada, seguiran una metodologia pràctica perquè els estudiants poden conèixer el dia a dia d'entitats públiques i privades que treballen específicament la defensa dels drets humans davant la discriminació. 

S'organitzarà també un espai d'intercanvi d'experiències en el qual l'alumnat del Curs podrà intercanviar experiències relacionats amb els drets humans, vinculant-ho amb les seves experiències professionals i/o personals.

Altres qüestions organitzatives

Les participants han de complir una assistència mínima del 80% per poder obtenir el diploma acreditatiu. A més, per a l'obtenció del certificat d'aprofitament s'haurà de presentar un treball, seguint els criteris de l'organització. Aquest certificat serà necessari per a les persones que vulguin reconèixer el curs amb crèdits ECTS de diferents universitats i com a activitat de formació permanent del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

L'idioma oficial d'aquest curs és indistintament català i castellà. L'idioma de les ponències està sota elecció personal de cadascun dels ponents.

Ampliar informació del curs Accedir a la preinscripció

Comunicació amb Enfocament de Gènere i Drets Humans, eines per a un periodisme humà (4a edició)

Inici curs: 4 de maig de 2020

Final curs: 19 de juny de 2020

Places limitates: 30

Preu: A partir de 190 Euros

Els mitjans de comunicació tenen un paper fonamental en la configuració i interpretació de la realitat que ens envolta. Una realitat incompleta i parcial si no reflecteix els drets i llibertats dels seus protagonistes. Les conseqüències de les retallades no es poden entendre sense explicar el perjudici per la lluita per la igualtat d'homes i dones, i sense explicar el retrocés ocasionat per la retirada dels ajuts de la Llei de dependència. Ni l'enduriment de les polítiques d'estrangeria sense mostrar les batudes racistes o els vols de deportació, per exemple. 

La funció social del periodisme és indubtable no només per la seva capacitat per denunciar les desigualtats i injustícies, també per la seva responsabilitat i influència en la creació d'una societat informada i crítica, compromesa en la defensa dels seus drets, sense oblidar el paper de vigilància dels poders públics. Aquesta funció social exigeix als professionals de la comunicació informar sobre el que importa i no sobre el que interessa als poders fàctics que defineixen l'agenda informativa. 

Periodismo Humano i l'IDHC organitzen aquest curs que aposta per un periodisme responsable i centrat en les persones, en els seus drets i en les seves lluites. Un periodisme que requereix d'un coneixement específic sobre drets humans i que incorpori nous models i tècniques discursives. En el curs s'aportaran les eines i recursos per informar en profunditat i amb precisió del que està passant amb un enfocament de gènere i basat en els drets humans.

Curs en col·laboració amb Patricia Simón

 

Ampliar informació del curs Accedir a la preinscripció

Cursos anteriors

Formació en drets humans per a actors del desenvolupament

¿Qué desarrollo buscamos cuando hacemos cooperación? ¿Por qué hacemos cooperación al desarrollo? ¿Es una obligación internacional? ¿Cuál es el objetivo de la cooperación al desarrollo? ¿Cómo debemos de realizar esta cooperación?

Los derechos humanos y sus sistemas de protección internacional dan respuesta a estas y muchas otras preguntas que, como  actores de desarrollo, seguro, os habéis planteado en más de una ocasión.

El disfrute efectivo de los derechos humanos no sólo es indispensable para poder hablar de verdadero desarrollo, sino que además constituye el fundamento y objetivo de la cooperación y nos facilita toda una serie de herramientas prácticas que veremos durante el curso.

Ampliar informació del curs

Breu introducció als drets humans

Curso para miembros del Institut de Drets Humans de Catalunya

Este curso proporciona a los socios/as, becarios/as y colaboradores del Institut de Drets Humans de Catalunya conocimientos de los fundamentos de derechos humanos, los sistemas regionales y el sistema universal de protección de los derechos humanos,así como las herramientas necesarias para la promoción, garantía y protección de los derechos humanos en el ámbito internacional y regional.

Ampliar informació del curs

Drets humans, fonaments i protecció internacional

El curso aportarà los conocimientos teòricos y pràcticos necesarios para dominar el concepto de derechos humanos en el àmbito internacional: su evolución històrica, características, reglamentación y mecanismos de protección. Se estudiarà el funcionamiento de los actuales sistemas internacionales de promoción, garantía y protección de los derechos humanos tanto a nivel universal (en el marco de las Naciones Unidas) como regional (Europa, Amèrica y Àfrica).

Ampliar informació del curs

Acc?s al Tribunal Europeu de Drets Humans

El estado español es parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos desde 1979 y, por tanto, acepta la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La jurisprudencia del Tribunal es crucial en la determinación del alcance y del contenido de los derechos fundamentales reconocidos en las jurisdicciones nacionales. Es más, en ocasiones, el Tribunal ha ido mucho más allá de la literalidad de los derechos reconocidos en el Convenio europeo, a menudo en la vanguardia del reconocimiento de los derechos humanos.

Para que todo este cuerpo jurídico sea efectivo y accesible es fundamental que se conozca su funcionamiento, las vías de acceso, la jurisprudencia y todas las posibilidades que se abren para los defensores de derechos humanos.

En este curso se abordarán los orígenes y características generales del sistema europeo de protección de los derechos humanos desde una doble perspectiva: normativa (el Convenio) e institucional (Consejo de Europa). Y se centrará especialmente en las cuestiones procesales necesarias para presentar demandas ante el Tribunal.

 

Curso reconocido con dos créditos de libre elección por la UOC y por la Universitat Jaume I

Curso 100% bonificable para trabajadores en activo contratados en Régimen General

Ampliar informació del curs

Jurisprud?ncia del Tribunal Europeu de Drets Humans

El continente europeo no es el oasis de democracia, estado de derecho y respeto generalizado a los derechos humanos y las libertades fundamentales que querríamos. Pero sí es el sistema regional que ha alcanzado unos estándares más elevados a escala mundial en cuanto a la satisfacción de estos valores y derechos.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, mecanismo jurisdiccional único de todo el sistema, ha sido el responsable del incremento de estos estándares a través de su numerosa jurisprudencia. Con su interpretación progresista el Tribunal ha ido aumentando y mejorando el reconocimiento de los derechos recogidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, sentencia tras sentencia.

Todo este cuerpo jurídico, de directa aplicación en España, es un recurso fundamental para los juristas, en su práctica diaria de defensa de los derechos humanos. En este curso se estudiarán los principios generales que determinan la jurisprudencia del Tribunal y se analizará en profundidad el desarrollo jurisprudencial de estos derechos: el derecho a la libertad y a la seguridad (art. 5), el derecho a un juicio equitativo (art. 6), el derecho a la vida privada y familiar (art. 8) y el derecho a la protección de la propiedad (art. 1 del Protocolo 1).

 

Curso reconocido con dos créditos de libre elección por la UOC y por la Universitat Jaume I y con un crédito por la Universidade de Vigo.

Curso 100% bonificable para trabajadores en activo contratados en Régimen General

Ampliar informació del curs

Drets Humans en risc. El atac de l'estat als drets civils i a les llibertats públiques

La crisis económica y financiera que está afectando a las sociedades occidentales desde 2008 ha conducido a regresiones en los derechos sociales y económicos. Pero en España no sólo estos derechos están en riesgo sino que hemos podido ver cómo demostraciones pacíficas y protestas ante las medidas económicas y sociales del estado han sufrido un uso desproporcionado del uso de la fuerza por parte de la policía o el endurecimiento de medidas administrativas que ponen en peligro derechos fundamentales como el derecho a la libertad de expresión y de opinión, el derecho a manifestarse o las relaciones laborales.

Por ese motivo, ante los ataques de los gobiernos a los derechos más fundamentales, mediante este curso, el IDHC y Rights International Spain queremos definir qué son y qué no son los derechos humanos, conocer qué sistemas y mecanismos existen para protegerlos y garantizarlos tanto a nivel estatal como a nivel europeo y universal y analizar la situación actual de los derechos civiles y políticos en España.

La finalidad del curso es proporcionar los conocimientos y las herramientas necesarias al público objetivo para que conozcan en profundidad los derechos civiles y políticos, sus sistemas de protección y los ataques que recientemente están sufriendo por parte del estado. El objetivo final es empoderar a la sociedad civil en la defensa de los derechos civiles y políticos, a través de la información, de la formación y de la acción.

Ampliar informació del curs

Curs semi-presencial sobre el Tribunal Europeu de Drets Humans

La anulación de la doctrina Parot o las medidas cautelares que pararon el desalojo del bloque de Salt son algunas de las últimas decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con un fuerte impacto en el sistema jurídico español. La utilidad y las potencialidades del TEDH son muchas pero, ¿conocemos las posibilidades que nos ofrece? ¿En qué casos podemos acceder al TEDH y cómo es el procedimiento para actuar ante este tribunal internacional?

El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales y su órgano jurisdiccional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, constituyen recursos fundamentales para los casos de vulneración de derechos humanos, no sólo como vía jurisdiccional, sino también como fuente jurisprudencial esencial de nuestro ordenamiento interno. Pero la falta de conocimiento del Convenio y de las herramientas procedimentales para acceder y actuar ante el TEDH hace de este sistema de protección de los derechos humanos un recurso poco utilizado por la abogacía.

El Institut de Drets Humans de Catalunya y elConsell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya quieren facilitar el acceso y la utilización del sistema europeo. Para ello se plantea un curso para la abogacía que profundiza en el estudio del Convenio Europeo de Derechos Humanos y da las herramientas para presentar demandas ante TEDH, analizando tanto sus posibilidades como sus limitaciones.

Para impartir el curso se cuenta con un cuerpo docente de excepción, los expertos que trabajan en el TEDH: jueces, juristas del cuerpo de funcionarios y abogados con amplia experiencia en la presentación de demandas.

Ampliar informació del curs

Breu introducció als drets humans

Curso para miembros del Institut de Drets Humans de Catalunya:socios y socias y personas en pràcticas

Este curso proporciona a los socios/as, becarios/as y colaboradores del Institut de Drets Humans de Catalunya conocimientos de los fundamentos de derechos humanos, los sistemas regionales y el sistema universal de protección de los derechos humanos,así como las herramientas necesarias para la promoción, garantía y protección de los derechos humanos en el ámbito internacional y regional.

Ampliar informació del curs

Curs semi-presencial sobre el Tribunal Europeu de Drets Humans (en castellà)

El Convenio Europeo de Salvaguarda de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales y su órgano jurisdiccional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, constituyen recursos fundamentales en los casos de vulneración de derechos humanos, no solo como vía jurisdiccional, sino también como fuente jurisprudencial esencial de nuestro ordenamiento interno. Pero la falta de conocimiento del Convenio y de las herramientas procedimentales para acceder y actuar ante el TEDH hace de este sistema de protección de los derechos humanos un recurso poco utilizado.

La utilidad y las potencialidades del TEDH son muchas pero, ¿tenemos un conocimiento suficiente de las posibilidades que nos ofrece? ¿En qué casos podemos acceder al TEDH y cómo es el procedimiento para actuar ante este tribunal internacional?

Este curso se dirige a las personas interesadas en conocer y en utilizar el sistema europeo de protección de los derechos humanos. Para ello se analizarán los derechos reconocidos en el ámbito europeo, a través del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de la jurisprudencia del TEDH, y se estudiarán las herramientas para presentar demandas ante el TEDH.

Para impartir el curso se cuenta con un cuerpo docente de excepción con amplia trayectoria y experiencia  en la presentación de demandas y en su funcionamiento: un jurista del cuerpo de funcionarios del TEDH y profesores universitarios especialistas en el sistema europeo de derechos humanos.

Ampliar informació del curs

Introducció a la protecció internacional dels drets humans

El reconocimiento y la protección de los derechos humanos a nivel mundial es un proceso que se inicia bien entrado el siglo XX, cuando buena parte de estos derechos ya estaban garantizados en el plano constitucional de algunos estados. Desde entonces, la comunidad internacional ha ido construyendo un extenso marco normativo en materia de derechos humanos que hoy en día cuenta con una sólida base jurídica y está vigente en la mayoría de estados.

Si bien la responsabilidad de respetar de los derechos humanos corresponde a todos y cada uno de los estados, la internacionalización de los derechos humanos permite que su protección tenga también una dimensión internacional que debe conocerse y utilizarse.

Durante el curso analizaremos el proceso de internacionalización de los derechos humanos en el plano universal. Estudiaremos los fundamentos y la evolución de los derechos humanos y sus principales sistemas de protección internacional: el sistema de Naciones Unidas y el sistema europeo. Unos instrumentos y mecanismos al alcance de la ciudadanía, pero en muchos casos desconocidos y poco utilizados. Los participantes en el curso adquirirán los conocimientos y habilidades para, desde sus respectivos ámbitos de trabajo y activismo, utilizar estos sistemas para reclamar los derechos humanos.

Ampliar informació del curs

Comunicació amb enfocament de drets, eines per a un periodisme més humà

Los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental en la configuración e interpretación de la realidad que nos rodea. Una realidad incompleta y parcial si no refleja los derechos y libertades de sus protagonistas.Las consecuencias de los recortes no pueden entenderse sin explicar el perjuicio para la lucha por la igualdad de hombres y mujeres, sin explicar el retroceso ocasionado por la retirada de las ayudas de la Ley de la dependencia. Ni el endurecimiento de las políticas de extranjería sin mostrar las redadas racistas o los vuelos de deportación, por ejemplo. 

La función social del periodismo es indudable no solo por su capacidad para denunciar las desigualdades e injusticias, también por su responsabilidad e influencia en la creación de una sociedad informada y crítica, comprometida en la defensa de sus derechos, sin olvidar el papel de vigilancia de los poderes públicos. Esta función social exige a los profesionales de la comunicación informar sobre lo que importa y no sobre lo que interesa a los poderes fácticos que definen la agenda informativa.

Periodismo Humano y el IDHC organizan este curso que apuesta por un periodismo responsable y centrado en las personas, en sus derechos y en sus luchas. Un periodismo que requiere de un conocimiento específico sobre derechos humanos y que incorpore nuevos modelos y técnicas discursivas. En el curso se aportarán las herramientas y recursos para informar en profundidad y con precisión de lo que está pasando con un enfoque de género y basado en los derechos humanos. 

 

Curso en colaboración con Periodismo Humano

Este curso se realiza con el apoyo de la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

Ampliar informació del curs

Introducció a la protecció internacional dels drets humans (2ª Edició)

El reconocimiento y la protección de los derechos humanos a nivel mundial es un proceso que se inicia bien entrado el siglo XX, cuando buena parte de estos derechos ya estaban garantizados en el plano constitucional de algunos estados. Desde entonces, la comunidad internacional ha ido construyendo un extenso marco normativo en materia de derechos humanos que hoy en día cuenta con una sólida base jurídica y está vigente en la mayoría de estados.

Si bien la responsabilidad de respetar de los derechos humanos corresponde a todos y cada uno de los estados, la internacionalización de los derechos humanos permite que su protección tenga también una dimensión internacional que debe conocerse y utilizarse.

Durante el curso analizaremos el proceso de internacionalización de los derechos humanos en el plano universal. Estudiaremos los fundamentos y la evolución de los derechos humanos y sus principales sistemas de protección internacional: el sistema de Naciones Unidas y el sistema europeo. Unos instrumentos y mecanismos al alcance de la ciudadanía, pero en muchos casos desconocidos y poco utilizados. Los participantes en el curso adquirirán los conocimientos y habilidades para, desde sus respectivos ámbitos de trabajo y activismo, utilizar estos sistemas para reclamar los derechos humanos.

Ampliar informació del curs

El Tribunal Europeu de Drets Humans: funcionament, procediment d'acc?s i jurisprud?ncia

El Convenio Europeo de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales y su órgano jurisdiccional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, constituyen recursos fundamentales en los casos de vulneración de derechos humanos, no solo como vía jurisdiccional, sino también como fuente jurisprudencial esencial de nuestro ordenamiento interno. Pero la falta de conocimiento del Convenio y de las herramientas procedimentales para acceder y actuar ante el TEDH hace de este sistema de protección de los derechos humanos un recurso poco utilizado.

La utilidad y las potencialidades del TEDH son muchas pero, ¿tenemos un conocimiento suficiente de las posibilidades que nos ofrece? ¿En qué casos podemos acceder al TEDH y cómo es el procedimiento para actuar ante este tribunal internacional?

Este curso ofrecido por el IDHC y Open Society Foundations se dirige a las personas interesadas en conocer y en utilizar el sistema europeo de protección de los derechos humanos. Para ello se analizarán los derechos reconocidos en el ámbito europeo, a través del Convenio Europeo de Derechos Humanos, la jurisprudencia del TEDH, y se estudiarán las herramientas para presentar demandas ante el TEDH.

Ampliar informació del curs

DISCURSOS I DELICTES D'ODI. Eines pràctiques per l'acció

Curso virtual para identificar, intervenir y  prevenir el odio desde la sociedad

Los delitos y los discursos de odio están en auge en toda Europa. De acuerdo con el Ministerio del Interior, el número de acciones delictivas motivadas por odio y prejuicios hacia miembros de algunos colectivos (inmigrantes, LGTBI, comunidades religiosas etc.) está aumentando, aunque sólo entre el 10 y el 20% de los casos son denunciados.

Mientras, parece que la sociedad permanece impasible ante la extensión de estas prácticas y del peligro que suponen para la cohesión social. Las manifestaciones verbales y visuales cargadas de desprecio u hostilidad hacia otras personas, por algunas características como el color de la piel, el origen, la religión, la ideología política, la orientación sexual, la discapacidad física o intelectual etc., constituyen un elemento normal en las interacciones diarias y en las relaciones sociales. Esta normalización del discurso del odio, las dificultades para denunciar hechos concretos y la gravedad del fenómeno, facilitan la comisión y justificación de ulteriores actos de discriminación y violencia, perpetuando un orden social discriminatorio.

En este contexto, SOS Racisme y el IDHC organizan este curso con el objetivo de clarificar los conceptos de delitos y discurso de odio, ofreciendo un marco conceptual y legal que permita identificarlos, y dotar de instrumentos de respuesta de distinta naturaleza con el fin de promover una mayor reacción de individuos y colectivos  en defensa de los derechos humanos de las personas victimizadas.

Con la financiación del Ajuntament de Barcelona.

Ampliar informació del curs

La Carta Drets Fonamentals de l'Unió Europea per acció per l'advocacia

[Lugar: Barcelona, I·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB), C/ Mallorca 283 (7a planta, Sala 73)]


Durante el curso, expertas de la administración de justicia y del ámbito académico expondrán las potencialidades de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y de su uso en los tribunales, en conexión a otros instrumentos jurídicos de derechos humanos. 

El curso está enfocado a la práctica jurídica. El objetivo es dotar a abogados y abogadas de herramientas que faciliten el uso del marco legal de derechos fundamentales y incidir así en una mejor aplicación de la Carta.

The Charter of Fundamental Rights of the European Union “in action” es un proyecto financiado por la Comisión Europea que tiene como objetivo general el de promover una cultura jurídica y legal común a nivel europeo, que ayude a fortalecer el área de justicia de la Unión. De manera más específica el proyecto está orientado a difundir el alcance de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CFR) y dotar de herramientas concretas a los actores jurídicos para un mejor manejo del marco legal referente a los derechos fundamentales, así como para una correcta aplicación de la Carta.

El proyecto, enmarcado dentro del Programa DG Justice, se implementa en cuatro países, de la mano de las siguientes entidades:  el Institut de Drets Humans de Catalunya en España, la Universidad  de Utrecht en Holanda, la Universidad de Szczecin en Polonia y el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, líder del proyecto, en Portugal.

El objetivo de esta formación es el de difundir el alcance de la Carta Europea de Derechos Fundamentales y de dotar de herramientas concretas a los actores jurídicos para un mejor manejo del marco legal referente a los derechos fundamentales, así como una correcta aplicación de la Carta.

Los principales beneficiarios de la formación son 25 abogados/as que ejerzan en el estado español.

This project is co-funded by the Justice Programme of the European Union  
Ampliar informació del curs

La Carta de Drets Fonamentals de la UE per a jutges formadors

The Charter of Fundamental Rights of the European Union “in action” es un proyecto financiado por la Comisión Europea que tiene como objetivo general el de promover una cultura jurídica y legal común a nivel europeo, que ayude a fortalecer el área de justicia de la Unión. De manera más  específica el proyecto está orientado a difundir el alcance de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CFR, en sus siglas en inglés) y dotar de herramientas concretas a los actores jurídicos para un mejor manejo del marco legal referente a los derechos fundamentales, así como para una correcta aplicación de la Carta.

El proyecto, enmarcado dentro del Programa DG Justice, se implementa en cuatro países, de la mano de las siguientes entidades: el Institut de Drets Humans de Catalunya en España, la Universidad  de Utrecht en Holanda, la Universidad de Szczecin en Polonia y el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, líder del proyecto, en Portugal.

El objetivo general de esta formación, tal y como hemos indicado anteriormente,  es el de difundir el alcance de la Carta Europea de Derechos Fundamentales y de dotar de herramientas concretas a los actores jurídicos para un mejor manejo del marco legal referente a los derechos fundamentales, así como una correcta aplicación de la Carta.

Este curso dirigido específicamente a jueces formadores, se organiza debido al importante rol que éstos juegan en el desarrollo de las capacidades de otros y otras juezas a las cuales forman y finalmente tienen igualmente un papel clave en la promoción de una cultura judicial que esté en línea con los derechos humanos, uno de los objetivos principales de este proyecto. Los jueces que participen en esta formación será capaces de difundir el alcance y aplicabilidad de la CFR en los procesosformativos que lleven a cabo en el futuro.

Ampliar informació del curs

El Tribunal Europeu de Drets Humans: funcionament, procediment d'accés i jurisprudència (2a edició)

El Convenio Europeo de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales y su órgano jurisdiccional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, constituyen recursos fundamentales en los casos de vulneración de derechos humanos, no solo como vía jurisdiccional, sino también como fuente jurisprudencial esencial de nuestro ordenamiento interno. Pero la falta de conocimiento del Convenio y de las herramientas procedimentales para acceder y actuar ante el TEDH hace de este sistema de protección de los derechos humanos un recurso poco utilizado.

La utilidad y las potencialidades del TEDH son muchas pero, ¿tenemos un conocimiento suficiente de las posibilidades que nos ofrece? ¿En qué casos podemos acceder al TEDH y cómo es el procedimiento para actuar ante este tribunal internacional?

Este curso se dirige a las personas interesadas en conocer y en utilizar el sistema europeo de protección de los derechos humanos. Para ello se analizarán los derechos reconocidos en el ámbito europeo, a través del Convenio Europeo de Derechos Humanos, la jurisprudencia del TEDH, y se estudiarán las herramientas para presentar demandas ante el TEDH.

 

Ampliar informació del curs

Accès a l'Aula

Accès per a estudiants:

Has oblidat el teu usuari i contrasenya?

Uneix-te a l'IDHC!

Necessitem el teu suport per seguir construint el futur dels drets humans.

Segueix-nos a:

Facebook Twitter Google Plus LinkedInAv. Meridiana 32, ent.
08018 Barcelona
Tlfn.: +34 93 119 03 72

Web desenvolupada gràcies al suport de l'Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo.