Aula IDHC - Plataforma de formació virtual en drets humans
Castellano / Català / English

Sistema universal

Pròxims cursos

38è Curs Anual de Drets Humans 2020. La no discriminació des de la perspectiva interseccional

Inici curs: 9 de març de 2020

Final curs: 26 de març de 2020

Places limitates: 80

Preu: A partir de 260 Euros

El curs s’organitza anualment des de fa més de 35 anys amb l’objectiu de donar una aproximació als drets humans i abordar els reptes que afronta la seva defensa i progrés. Cada edició es centra en una temàtica concreta que per l’actualitat de la qüestió o la seva gravetat mereix ser destacada. 

Aquest any, que el curs arriba a la seva 38ena edició, el programa es centra en donar coneixements relatius a la lluita contra les discriminacions múltiplesdes de la perspectiva interseccional, aprofundir en l’anàlisi de les causes de les desigualtats produïdes per les discriminacions per tal de  contribuir a la protecció, la garantia i l’exercici dels drets sense discriminació. 

El curs permetrà reflexionar sobre conceptes claus (de què parlem quan parlem de desigualtats interseccionals?) i generar consciència dels contextos en què vivim i respecte als quals treballarem des d’una mirada interseccional, entesa com 

aquella en la qual diversos motius de discriminació interactuen simultàniament, de manera inseparable, provocant situacions d’exclusió social i vulnerabilitat (K. Crenshaw)

Per tant, s’oferirà una visió sobre el concepte de intereseccionalitat, partint del seu origen com a teoria conceptual,analitzant de com i perquè aquesta perspectiva es posa a lapràctica (política, jurídica dels governs, organismes internacionals, moviments socials i altres actors rellevants) i condicions que afavoreixenu obstaculitzen la seva entrada.Plantejament que aportaràpautesde reflexió sobre noves estratègiesper abordar les discriminacions i per donar resposta a les necessitats i demandes socials. Significa la intereseccionalitat un nou repte i oportunitat per als context sociopolític i jurídic? 

En aquest sentit, durant les tres setmanes que componen el curs, es facilitarà els coneixements sobre continguts i mecanismes de protecció de drets humans, especialment sobre el dret a la igualtat i la no discriminació que s’abordarà des de diferents dimensions: laboral, salut, educació, , efectes de la violació del dret a la igualtat en drets com la participació política, l’accés a la justícia, entre d’altres, amb una mirada especial a la igualtat de gènere. S’analitzaran impactes diferencials que per raons de gènere i altres motius de discriminació (ètnia, nacionalitat) pateixen certs col•lectius.Es contribuirà a millorar el coneixement per part de la ciutadania sobre les causes estructurals que provoquen les desigualtats, l’exclusió i la violència, així com, el coneixement i l’aplicació del marc jurídic nacional i internacional (universal i regionals) relatiu als drets humans i les eines per combatre les discriminacions múltiples d’una manera més eficaç. Abans de fer-se un estudi exclusivament descriptiu i teòric dels diferents temes que s’aborden, es buscarà que el coneixement s’obtingui a partir de l’intercanvi d’idees i experiències, a partir de la guia de persones expertes en l’objecte d’estudi, però també de la interacció amb col•lectius i persones (perfils diversos) que treballen des d’aquesta mirada interseccional, per tal de que es nodreixin de les experiències prèvies i contribuir a l’actuació i alternatives propositives i constructives que permetin la transformació de les estructures que perpetuen desigualtats i discriminacions.Un repte que radica en  la construcció de relacions en horitzontalitat a partir de la implicació de la intereseccionalitat de manera transversal. 

Pràctiques 

Els estudiants poden optar a una pràctica al Síndic de Greuges de Catalunya. 

3 estades per realitzar una visita d'estudis al Consell d'Europa i al Tribunal Europeu de Drets Humans, a Estrasburg. 

Activitats paral·leles

Al llarg de les tres setmanes de durada del curs s'organitzen cinc tallers voluntaris en diferents institucions de defensa dels drets humans. Aquests tallers, de tres hores de durada, seguiran una metodologia pràctica perquè els estudiants poden conèixer el dia a dia d'entitats públiques i privades que treballen específicament la defensa dels drets humans davant la discriminació. 

S'organitzarà també un espai d'intercanvi d'experiències en el qual l'alumnat del Curs podrà intercanviar experiències relacionats amb els drets humans, vinculant-ho amb les seves experiències professionals i/o personals.

Altres qüestions organitzatives

Les participants han de complir una assistència mínima del 80% per poder obtenir el diploma acreditatiu. A més, per a l'obtenció del certificat d'aprofitament s'haurà de presentar un treball, seguint els criteris de l'organització. Aquest certificat serà necessari per a les persones que vulguin reconèixer el curs amb crèdits ECTS de diferents universitats i com a activitat de formació permanent del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

L'idioma oficial d'aquest curs és indistintament català i castellà. L'idioma de les ponències està sota elecció personal de cadascun dels ponents.

Ampliar informació del curs Accedir a la preinscripció

Comunicació amb Enfocament de Gènere i Drets Humans, eines per a un periodisme humà (4a edició)

Inici curs: 4 de maig de 2020

Final curs: 19 de juny de 2020

Places limitates: 30

Preu: A partir de 190 Euros

Els mitjans de comunicació tenen un paper fonamental en la configuració i interpretació de la realitat que ens envolta. Una realitat incompleta i parcial si no reflecteix els drets i llibertats dels seus protagonistes. Les conseqüències de les retallades no es poden entendre sense explicar el perjudici per la lluita per la igualtat d'homes i dones, i sense explicar el retrocés ocasionat per la retirada dels ajuts de la Llei de dependència. Ni l'enduriment de les polítiques d'estrangeria sense mostrar les batudes racistes o els vols de deportació, per exemple. 

La funció social del periodisme és indubtable no només per la seva capacitat per denunciar les desigualtats i injustícies, també per la seva responsabilitat i influència en la creació d'una societat informada i crítica, compromesa en la defensa dels seus drets, sense oblidar el paper de vigilància dels poders públics. Aquesta funció social exigeix als professionals de la comunicació informar sobre el que importa i no sobre el que interessa als poders fàctics que defineixen l'agenda informativa. 

Periodismo Humano i l'IDHC organitzen aquest curs que aposta per un periodisme responsable i centrat en les persones, en els seus drets i en les seves lluites. Un periodisme que requereix d'un coneixement específic sobre drets humans i que incorpori nous models i tècniques discursives. En el curs s'aportaran les eines i recursos per informar en profunditat i amb precisió del que està passant amb un enfocament de gènere i basat en els drets humans.

Curs en col·laboració amb Patricia Simón

 

Ampliar informació del curs Accedir a la preinscripció

Cursos anteriors

Formació en drets humans per a actors del desenvolupament

¿Qué desarrollo buscamos cuando hacemos cooperación? ¿Por qué hacemos cooperación al desarrollo? ¿Es una obligación internacional? ¿Cuál es el objetivo de la cooperación al desarrollo? ¿Cómo debemos de realizar esta cooperación?

Los derechos humanos y sus sistemas de protección internacional dan respuesta a estas y muchas otras preguntas que, como  actores de desarrollo, seguro, os habéis planteado en más de una ocasión.

El disfrute efectivo de los derechos humanos no sólo es indispensable para poder hablar de verdadero desarrollo, sino que además constituye el fundamento y objetivo de la cooperación y nos facilita toda una serie de herramientas prácticas que veremos durante el curso.

Ampliar informació del curs

Breu introducció als drets humans

Curso para miembros del Institut de Drets Humans de Catalunya

Este curso proporciona a los socios/as, becarios/as y colaboradores del Institut de Drets Humans de Catalunya conocimientos de los fundamentos de derechos humanos, los sistemas regionales y el sistema universal de protección de los derechos humanos,así como las herramientas necesarias para la promoción, garantía y protección de los derechos humanos en el ámbito internacional y regional.

Ampliar informació del curs

Drets humans, fonaments i protecció internacional

El curso aportarà los conocimientos teòricos y pràcticos necesarios para dominar el concepto de derechos humanos en el àmbito internacional: su evolución històrica, características, reglamentación y mecanismos de protección. Se estudiarà el funcionamiento de los actuales sistemas internacionales de promoción, garantía y protección de los derechos humanos tanto a nivel universal (en el marco de las Naciones Unidas) como regional (Europa, Amèrica y Àfrica).

Ampliar informació del curs

Drets Humans en risc. El atac de l'estat als drets civils i a les llibertats públiques

La crisis económica y financiera que está afectando a las sociedades occidentales desde 2008 ha conducido a regresiones en los derechos sociales y económicos. Pero en España no sólo estos derechos están en riesgo sino que hemos podido ver cómo demostraciones pacíficas y protestas ante las medidas económicas y sociales del estado han sufrido un uso desproporcionado del uso de la fuerza por parte de la policía o el endurecimiento de medidas administrativas que ponen en peligro derechos fundamentales como el derecho a la libertad de expresión y de opinión, el derecho a manifestarse o las relaciones laborales.

Por ese motivo, ante los ataques de los gobiernos a los derechos más fundamentales, mediante este curso, el IDHC y Rights International Spain queremos definir qué son y qué no son los derechos humanos, conocer qué sistemas y mecanismos existen para protegerlos y garantizarlos tanto a nivel estatal como a nivel europeo y universal y analizar la situación actual de los derechos civiles y políticos en España.

La finalidad del curso es proporcionar los conocimientos y las herramientas necesarias al público objetivo para que conozcan en profundidad los derechos civiles y políticos, sus sistemas de protección y los ataques que recientemente están sufriendo por parte del estado. El objetivo final es empoderar a la sociedad civil en la defensa de los derechos civiles y políticos, a través de la información, de la formación y de la acción.

Ampliar informació del curs

Breu introducció als drets humans

Curso para miembros del Institut de Drets Humans de Catalunya:socios y socias y personas en pràcticas

Este curso proporciona a los socios/as, becarios/as y colaboradores del Institut de Drets Humans de Catalunya conocimientos de los fundamentos de derechos humanos, los sistemas regionales y el sistema universal de protección de los derechos humanos,así como las herramientas necesarias para la promoción, garantía y protección de los derechos humanos en el ámbito internacional y regional.

Ampliar informació del curs

Dones i conflictes: violència sexual i mecanismes de protecció internacional

La violencia sexual en los conflictos no puede entenderse aislada de otras graves violaciones de los derechos humanos de las mujeres, fruto de las enormes desigualdades y de la discriminación que continúan sufriendo en todo el mundo, ni al margen de la violencia de género que tiene lugar en tiempos de paz. 

Así se ha reflejado en la Cumbre de Alto Nivel sobre la Violencia Sexual en los Conflictos, celebrada en junio de este año, donde una vez más se ha puesto de manifiesto la necesidad de que los gobiernos adquieran compromisos reales y efectivos, no sólo retóricos, para acabar con la violencia sexual como arma de guerra. Un crimen internacional que afecta a centenares de miles de mujeres en todo el mundo y que hoy por hoy constituye uno de los aspectos centrales de la agenda internacional sobre mujeres, paz y seguridad, gracias a la intensa labor de incidencia de organizaciones de mujeres de todo el mundo.

El curso proporcionará las herramientas para comprender el fenómeno de la violencia sexual en el marco de los conflictos armados contemporáneos, desde una perspectiva de género, así como los principales instrumentos internacionales para su protección y denuncia. El objetivo de este curso es empoderar a las personas participantes en la defensa de los derechos de las mujeres, a través de la formación y de la acción.

Organizado por la Escola de Cultura de Pau y el Institut de Drets Humans de Catalunya

Ampliar informació del curs

Dones i conflictes: violència sexual i mecanismes de protecció internacional (2ª edició)

La violencia sexual en los conflictos no puede entenderse aislada de otras graves violaciones de los derechos humanos de las mujeres, fruto de las enormes desigualdades y de la discriminación que continúan sufriendo en todo el mundo, ni al margen de la violencia de género que tiene lugar en tiempos de paz. En este contexto, el IDHC junto a la Escola Cultura de Pau propone un curso que se centra en la defensa de los derechos de las mujeres en los conflictos armados.

El 2015 es un año clave en la confluencia entre las agendas internacionales de género, paz y desarrollo. Puede ser un momento importante para que estos tres ámbitos encuentren un escenario en el que fortalecerse mutuamente y evidenciar que la interdependencia de las agendas es una oportunidad para alcanzar logros mayores y más sostenibles. El año 2015 es la fecha establecida por Naciones Unidas para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (OMD) y se cumplen 20 años de la celebración de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y 15 desde la aprobación de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Mujeres, Paz y Seguridad.

Esta coincidencia en el tiempo puede tener una transcendencia significativa para dar un nuevo impulso a la agenda de género en un contexto internacional en el que los derechos de las mujeres se ven gravemente amenazados. Por lo tanto, el 2015 será un año de revisión, y podría convertirse también en un año de avances importantes si la sociedad civil es capaz de articular con fuerza sus exigencias y los Estados mantienen sus compromisos para que no se abra la puerta a retrocesos que tendrían nefastas consecuencias para las vidas de las mujeres y las niñas.

El curso proporcionará las herramientas para comprender el fenómeno de la violencia sexual en el marco de los conflictos armados contemporáneos, desde una perspectiva de género, así como los principales instrumentos internacionales para su protección y denuncia. El objetivo de este curso es empoderar a las personas participantes en la defensa de los derechos de las mujeres, a través de la formación y de la acción.

Ampliar informació del curs

Introducció a la protecció internacional dels drets humans

El reconocimiento y la protección de los derechos humanos a nivel mundial es un proceso que se inicia bien entrado el siglo XX, cuando buena parte de estos derechos ya estaban garantizados en el plano constitucional de algunos estados. Desde entonces, la comunidad internacional ha ido construyendo un extenso marco normativo en materia de derechos humanos que hoy en día cuenta con una sólida base jurídica y está vigente en la mayoría de estados.

Si bien la responsabilidad de respetar de los derechos humanos corresponde a todos y cada uno de los estados, la internacionalización de los derechos humanos permite que su protección tenga también una dimensión internacional que debe conocerse y utilizarse.

Durante el curso analizaremos el proceso de internacionalización de los derechos humanos en el plano universal. Estudiaremos los fundamentos y la evolución de los derechos humanos y sus principales sistemas de protección internacional: el sistema de Naciones Unidas y el sistema europeo. Unos instrumentos y mecanismos al alcance de la ciudadanía, pero en muchos casos desconocidos y poco utilizados. Los participantes en el curso adquirirán los conocimientos y habilidades para, desde sus respectivos ámbitos de trabajo y activismo, utilizar estos sistemas para reclamar los derechos humanos.

Ampliar informació del curs

Comunicació amb enfocament de drets, eines per a un periodisme més humà

Los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental en la configuración e interpretación de la realidad que nos rodea. Una realidad incompleta y parcial si no refleja los derechos y libertades de sus protagonistas.Las consecuencias de los recortes no pueden entenderse sin explicar el perjuicio para la lucha por la igualdad de hombres y mujeres, sin explicar el retroceso ocasionado por la retirada de las ayudas de la Ley de la dependencia. Ni el endurecimiento de las políticas de extranjería sin mostrar las redadas racistas o los vuelos de deportación, por ejemplo. 

La función social del periodismo es indudable no solo por su capacidad para denunciar las desigualdades e injusticias, también por su responsabilidad e influencia en la creación de una sociedad informada y crítica, comprometida en la defensa de sus derechos, sin olvidar el papel de vigilancia de los poderes públicos. Esta función social exige a los profesionales de la comunicación informar sobre lo que importa y no sobre lo que interesa a los poderes fácticos que definen la agenda informativa.

Periodismo Humano y el IDHC organizan este curso que apuesta por un periodismo responsable y centrado en las personas, en sus derechos y en sus luchas. Un periodismo que requiere de un conocimiento específico sobre derechos humanos y que incorpore nuevos modelos y técnicas discursivas. En el curso se aportarán las herramientas y recursos para informar en profundidad y con precisión de lo que está pasando con un enfoque de género y basado en los derechos humanos. 

 

Curso en colaboración con Periodismo Humano

Este curso se realiza con el apoyo de la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

Ampliar informació del curs

Introducció a la protecció internacional dels drets humans (2ª Edició)

El reconocimiento y la protección de los derechos humanos a nivel mundial es un proceso que se inicia bien entrado el siglo XX, cuando buena parte de estos derechos ya estaban garantizados en el plano constitucional de algunos estados. Desde entonces, la comunidad internacional ha ido construyendo un extenso marco normativo en materia de derechos humanos que hoy en día cuenta con una sólida base jurídica y está vigente en la mayoría de estados.

Si bien la responsabilidad de respetar de los derechos humanos corresponde a todos y cada uno de los estados, la internacionalización de los derechos humanos permite que su protección tenga también una dimensión internacional que debe conocerse y utilizarse.

Durante el curso analizaremos el proceso de internacionalización de los derechos humanos en el plano universal. Estudiaremos los fundamentos y la evolución de los derechos humanos y sus principales sistemas de protección internacional: el sistema de Naciones Unidas y el sistema europeo. Unos instrumentos y mecanismos al alcance de la ciudadanía, pero en muchos casos desconocidos y poco utilizados. Los participantes en el curso adquirirán los conocimientos y habilidades para, desde sus respectivos ámbitos de trabajo y activismo, utilizar estos sistemas para reclamar los derechos humanos.

Ampliar informació del curs

DISCURSOS I DELICTES D'ODI. Eines pràctiques per l'acció

Curso virtual para identificar, intervenir y  prevenir el odio desde la sociedad

Los delitos y los discursos de odio están en auge en toda Europa. De acuerdo con el Ministerio del Interior, el número de acciones delictivas motivadas por odio y prejuicios hacia miembros de algunos colectivos (inmigrantes, LGTBI, comunidades religiosas etc.) está aumentando, aunque sólo entre el 10 y el 20% de los casos son denunciados.

Mientras, parece que la sociedad permanece impasible ante la extensión de estas prácticas y del peligro que suponen para la cohesión social. Las manifestaciones verbales y visuales cargadas de desprecio u hostilidad hacia otras personas, por algunas características como el color de la piel, el origen, la religión, la ideología política, la orientación sexual, la discapacidad física o intelectual etc., constituyen un elemento normal en las interacciones diarias y en las relaciones sociales. Esta normalización del discurso del odio, las dificultades para denunciar hechos concretos y la gravedad del fenómeno, facilitan la comisión y justificación de ulteriores actos de discriminación y violencia, perpetuando un orden social discriminatorio.

En este contexto, SOS Racisme y el IDHC organizan este curso con el objetivo de clarificar los conceptos de delitos y discurso de odio, ofreciendo un marco conceptual y legal que permita identificarlos, y dotar de instrumentos de respuesta de distinta naturaleza con el fin de promover una mayor reacción de individuos y colectivos  en defensa de los derechos humanos de las personas victimizadas.

Con la financiación del Ajuntament de Barcelona.

Ampliar informació del curs

Dones i conflictes: violència sexual i mecanismes de protecció internacional (3ª edició)

La violencia sexual en los conflictos no puede entenderse aislada de otras graves violaciones de los derechos humanos de las mujeres, fruto de las enormes desigualdades y de la discriminación que continúan sufriendo en todo el mundo, ni al margen de la violencia de género que tiene lugar en tiempos de paz. En este contexto, el IDHC junto a la Escola Cultura de Pau propone un curso que se centra en la defensa de los derechos de las mujeres en los conflictos armados.

El 2015 es un año clave en la confluencia entre las agendas internacionales de género, paz y desarrollo. Puede ser un momento importante para que estos tres ámbitos encuentren un escenario en el que fortalecerse mutuamente y evidenciar que la interdependencia de las agendas es una oportunidad para alcanzar logros mayores y más sostenibles. El año 2015 es la fecha establecida por Naciones Unidas para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (OMD) y se cumplen 20 años de la celebración de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y 15 desde la aprobación de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Mujeres, Paz y Seguridad.

Esta coincidencia en el tiempo puede tener una transcendencia significativa para dar un nuevo impulso a la agenda de género en un contexto internacional en el que los derechos de las mujeres se ven gravemente amenazados. Por lo tanto, el 2015 será un año de revisión, y podría convertirse también en un año de avances importantes si la sociedad civil es capaz de articular con fuerza sus exigencias y los Estados mantienen sus compromisos para que no se abra la puerta a retrocesos que tendrían nefastas consecuencias para las vidas de las mujeres y las niñas.

El curso proporcionará las herramientas para comprender el fenómeno de la violencia sexual en el marco de los conflictos armados contemporáneos, desde una perspectiva de género, así como los principales instrumentos internacionales para su protección y denuncia. El objetivo de este curso es empoderar a las personas participantes en la defensa de los derechos de las mujeres, a través de la formación y de la acción.

Ampliar informació del curs

Seguretat i Protecció de Defensores de Drets Humans de América Llatina

El curso “Seguridad y protección de defensoras de derechos humanos de América Latina” tiene como finalidad  proporcionar una formación teórica y práctica que ofrezca por un lado los conocimientos sobre el funcionamiento de los sistemas de protección de derechos humanos universal e interamericano, y por otro las herramientas necesarias para realizar análisis de escenarios de riesgos en las zonas de trabajo de las entidades participantes, y la creación de protocolos de seguridad.

El Curso está dirigido a entidades parte de la Red Latinoamericana de mujeres defensoras de derechos sociales y ambientales. 

Ampliar informació del curs

La Carta Drets Fonamentals de l'Unió Europea per acció per l'advocacia

[Lugar: Barcelona, I·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB), C/ Mallorca 283 (7a planta, Sala 73)]


Durante el curso, expertas de la administración de justicia y del ámbito académico expondrán las potencialidades de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y de su uso en los tribunales, en conexión a otros instrumentos jurídicos de derechos humanos. 

El curso está enfocado a la práctica jurídica. El objetivo es dotar a abogados y abogadas de herramientas que faciliten el uso del marco legal de derechos fundamentales y incidir así en una mejor aplicación de la Carta.

The Charter of Fundamental Rights of the European Union “in action” es un proyecto financiado por la Comisión Europea que tiene como objetivo general el de promover una cultura jurídica y legal común a nivel europeo, que ayude a fortalecer el área de justicia de la Unión. De manera más específica el proyecto está orientado a difundir el alcance de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CFR) y dotar de herramientas concretas a los actores jurídicos para un mejor manejo del marco legal referente a los derechos fundamentales, así como para una correcta aplicación de la Carta.

El proyecto, enmarcado dentro del Programa DG Justice, se implementa en cuatro países, de la mano de las siguientes entidades:  el Institut de Drets Humans de Catalunya en España, la Universidad  de Utrecht en Holanda, la Universidad de Szczecin en Polonia y el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, líder del proyecto, en Portugal.

El objetivo de esta formación es el de difundir el alcance de la Carta Europea de Derechos Fundamentales y de dotar de herramientas concretas a los actores jurídicos para un mejor manejo del marco legal referente a los derechos fundamentales, así como una correcta aplicación de la Carta.

Los principales beneficiarios de la formación son 25 abogados/as que ejerzan en el estado español.

This project is co-funded by the Justice Programme of the European Union  
Ampliar informació del curs

Defensar els drets humans a Amèrica Llatina: accés a mecanismes de protecció internacional enfront de la criminalització

El objetivo  de este curso es  fortalecer los conocimientos y las herramientas de los y las defensoras de derechos humanos para afrontar y prepararse para las amenazas existentes en su trabajo a través del análisis de las siguientes cuestiones.

La formación tendrá los siguientes objetivos específicos:

- Analizar en profundidad las amenazas y peligros existentes para las defensoras y defensores de derechos humanos, especialmente los mecanismos y herramientas más utilizadas para su criminalización.

- Mejorar el conocimiento sobre los fundamentos de los derechos humanos y los sistemas de protección universal e interamericano, así como para ampliar las capacidades de acceso a estos mecanismos por parte de defensoras y defensores y sus organizaciones.

- Introducir las herramientas básicas para elaborar estrategias incidencia generales a nivel internacional mediante el acceso a los mecanismos existentes para la protección y exigibilidad de sus derechos y trabajarlas en un caso práctico.

Ampliar informació del curs

Els conflictes armats des de l'enfocament de gènere: impactes diferenciats, construcció de pau i accés a mecanismes internacionals de protecció (4ª edició)

Los conflictos armados actualmente en curso están generando graves consecuencias sobre las poblaciones que los padecen, dando lugar a una crisis global de desplazamiento forzado sin precedentes y numerosas violaciones de derechos humanos. En este contexto, es necesario analizar los impactos específicos de género, con consecuencias devastadoras sobre la vida de las mujeres y las niñas que los sufren. Las desigualdades y la violencia de género se agravan como consecuencia de la violencia armada y el militarismo, y las violaciones de los derechos humanos de las mujeres adquieren una dimensión específica.

A pesar de esta realidad el análisis de los conflictos armados y los procesos de paz sigue estando dominado por una perspectiva patriarcal que invisibiliza las afectaciones diferenciadas que sufren las mujeres en los conflictos y las contribuciones que los movimientos de mujeres han hecho a la construcción de la paz en sus sociedades. Además, esta construcción de un conocimiento hegemónicamente masculino ha llevado también a la relegación de las aportaciones de las investigadoras feministas que han tratado de ampliar el análisis incluyendo las visiones y experiencias de las mujeres. 

El curso proporcionará herramientas para: comprender los conflictos armados desde una perspectiva de género, con especial atención a la utilización de la violencia sexual como arma de guerra; conocer las propuestas desde el feminismo para la construcción de la paz, así como su impacto y situación actual en el contexto internacional; para terminar analizando los principales instrumentos internacionales existentes para la protección de derechos humanos y denuncia y para la participación de la sociedad civil.

El objetivo último del Curso, organizado por el IDHC y la Escola de Cultura de Pau, es empoderar a las personas participantes en la defensa de los derechos de las mujeres, a través de la formación y de la acción.

Ampliar informació del curs

Accès a l'Aula

Accès per a estudiants:

Has oblidat el teu usuari i contrasenya?

Uneix-te a l'IDHC!

Necessitem el teu suport per seguir construint el futur dels drets humans.

Segueix-nos a:

Facebook Twitter Google Plus LinkedInAv. Meridiana 32, ent.
08018 Barcelona
Tlfn.: +34 93 119 03 72

Web desenvolupada gràcies al suport de l'Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo.