Aula IDHC - Plataforma de formació virtual en drets humans
Castellano / Català / English

39è Curs anual de drets humans: DRETS HUMANS DAVANT REPTES GLOBALS

Inici curs: 12 de abril de 2021

Final curs: 2 de maig de 2021

Places limitades: 95

Preu: A partir de 70 Euros

El curs anual de drets humans s'organitza des de fa quasi bé quatre dècades per donar una primera aproximació als sistemes de protecció dels drets humans i per abordar els principals reptes per la garantia dels drets humans, des d'una perspectiva multidisciplinar a partir de les aportacions de diferents persones expertes sobre les temàtiques abordades.

En la present edició, el curs s'organitza en tres mòduls temàtics:

  1. Marc general i introducció a la protecció dels drets humans
  2. Emergència climàtica i drets humans
  3. Afectacions de les noves tecnologies en els drets humans

Cadascun d'aquests mòduls es compon de quatre sessions on persones expertes de diferents àmbits exposaran les qüestions i elements clau per aprofundir en les temàtiques.

Aquest any, el curs podrà realitzar-se tant de forma virtual, com de forma semi-presencial (es preveu que aproximadament la meitat de les sessions siguin presencials, si la situació sanitària ho permet). A més, es poden fer inscripcions per un, dos o els tres mòduls del curs.

Veure programa

Pràctiques

Els estudiants poden optar a una pràctica al Síndic de Greuges de Catalunya.
3 estades per a realitzar una visita d'estudis al Consell d'Europa i al Tribunal Europeu de Drets Humans, a Estrasburg (si la situació sanitària ho permet). 

Activitats paral·leles 

Paral·lelament a les sessions, s'organitzen cinc tallers amb entitats que treballen en la defensa dels drets humans i, específicament, en els àmbits de medi ambient i les noves tecnologies.

Els tallers segueixen una metodologia pràctica per conèixer la tasca d'aquestes entitats i aprofundir en els aspectes pràctics dels seus àmbits d'actuació.

Reconeixements 

El curs està reconegut amb crèdits universitaris de:

  • Universitat de Barcelona: 2 crèdits ECTS Grau Dret
  • Universitat Oberta de Catalunya: 2 crèdits ECTS Grau de Dret i Grau de Relacions Internacionals 
  • Universitat Internacional de Catalunya: 1 crèdit ECTS per tots els graus
  • Universitat de Lleida: 3 crèdits ECTS per tots els graus
  • Universitat de Girona [pendent resolució] 
  • Universidad Complutense de Madrid [pendent resolució] 

També es preveu el reconeixement como a activitat de formació permanent del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (només per a professorat) [pendent resolució]

Aquest curs s'imparteix en castellà

Preus

CURS COMPLET. Modalitat virtual. Preu General : 215€

CURS COMPLET. Modalitat virtual. Preu reduït: 150€

DOS MÒDULS. Modalitat virtual. Preu General : 170€

DOS MÒDULS. Modalitat virtual. Preu reduït: 120€

UN MÒDUL. Modalitat virtual. Preu General: 100€

UN MÒDUL. Modalitat virtual. Preu reduït: 70€

Mòduls

Módulo 1. Marco general e introducción a la protección de los derechos humanos [12 - 15 de abril]
En este primer módulo realizaremos una aproximación al marco general de los derechos humanos, unos conocimientos fundamentales para abordar los siguientes módulos. Partiendo del origen y evolución del concepto de los derechos humanos, estudiaremos los diferentes sistemas internacionales de protección y expondremos las respuestas de estos sistemas a la actual situación de emergencia, para establecer los vínculos y afectaciones sobre los derechos humanos.

Módulo 2. Emergencia climática y derechos humanos [19 - 22 de abril]
La emergencia climática constituye hoy en día uno de los principales retos para el ejercicio y garantía de los derechos humanos. El impacto del deterioro del medio ambiente en la vida de las personas, especialmente de aquellas en una situación de especial vulnerabilidad, es innegable. A su vez, las herramientas propias de los derechos humanos son un mecanismo para articular respuestas a esta realidad. En este segundo módulo, estudiaremos el reconocimiento jurídico del derecho humano al medioambiente, las afectaciones de la emergencia climática en colectivos que requieren una especial protección, como las personas defensoras de la tierra, migrantes y personas refugiadas. Y analizaremos propuestas y estrategias que se están articulando desde los movimientos sociales para afrontar esta crisis.

Módulo 3. Nuevas tecnologías y derechos humanos [26 al 29 de abril]
En este último módulo nos centraremos en los retos y oportunidades que implica la utilización de las nuevas tecnologías. Por un lado, las posibilidades que estas tecnologías suponen para mejorar la efectividad de los derechos humanos, pero también los peligros para los derechos y libertades fundamentales, cuando son utilizadas como herramientas de control social, sobre todo en el actual contexto de pandemia.

Temari

Estem treballant en el programa que anirem publicant en aquesta pàgina web

Mòdul 1. MARC GENERAL I INTRODUCCIÓ A LA PROTECCIÓ DELS DRETS HUMANS [12 - 15 d'abril]

Al primer mòdul es donarà una primera aproximació al marc general dels drets humans, uns coneixements fonamentals per abordar els següents mòduls. Partint de l'origen i evolució del concepte dels drets humans, s'estudiaran els diferents sistemes internacionals de protecció i s'exposaran les respostes d'aquests sistemes a l'actual situació d'emergència, per establir els vincles i afectacions sobre els drets humans.

Mòdul 2. EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I DRETS HUMANS [19 - 22 d'abril]

Sens dubte, l'emergència climàtica constitueix avui en dia un dels principals reptes per l'exercici i garantia dels drets humans. L'impacte del deteriorament del medi ambient en la vida de les persones, especialment d'aquelles en una situació d'especial vulnerabilitat, és innegable. A la vegada, les eines pròpies dels drets humans són un mecanisme per donar resposta a aquesta realitat. Al mòdul, s'estudiarà el reconeixement jurídic del dret humà al medi ambient, les afectacions de l'emergència climàtica en col·lectius que requereixen una especial protecció com les persones defensores de la terra, migrants i persones refugiades. I s'analitzaran propostes i estratègies per donar resposta a aquesta crisi que s'estan articulant des dels moviments socials.

Mòdul 3. AFECTACIONS DE LES NOVES TECNOLOGIES EN ELS DRETS HUMANS [26 al 29 d'abril]

L'últim mòdul se centrarà en els reptes i oportunitats que implica la utilització de les noves tecnologies. Per una banda, les possibilitats que aquestes tecnologies suposen per millorar l'efectivitat dels drets humans, però també els perills pels drets i llibertats fonamentals, quan són utilitzades com eines de control social, sobretot en el context de pandèmia actual.

A qui va dirigit

Estudiants, membres de la societat civil organitzada, activistes i persones defensores de drets humans, personal de l'administració pública, professionals jurídics, periodistes i comunicadors i altres professionals de diferents sectors que desenvolupen tasques en la defensa dels drets humans.

Professorat

Una trentena de persones expertes de diferents àmbits professionals i acadèmics exposaran les temàtiques principals en dotze sessions. 

En cadascuna d'aquestes sessions, a més de l'exposició teòrica, es reserva un espai pel debat i el diàleg entre el professorat i l'alumnat.

(El professorat s'anirà publicant en aquesta pàgina web a mesura que es concreten les sessions)


Temàtiques associades

 

Accès a l'Aula

Accès per a estudiants:

Has oblidat el teu usuari i contrasenya?

Uneix-te a l'IDHC!

Necessitem el teu suport per seguir construint el futur dels drets humans.

Segueix-nos a:

Facebook Twitter Google Plus LinkedInCarrer Avinyó 44, 2n
08002 Barcelona
Tlfn.: +34 93 119 03 72

Web desenvolupada gràcies al suport de l'Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo.