Últims cursos

Els conflictes des de l’enfocament de gènere: impactes diferenciats, construcció de pau i accés a mecanismes internacionals de protecció (6a edició)

El curs està centrat en la defensa dels drets de les dones en els conflictes armats i en el paper d'aquestes, tantes vegades oblidat i ignorat, en la construcció de la pau.

La finalitat del curs és proporcionar els coneixements i les eines necessàries per a analitzar el context en els quals es produeixen les vulneracions de drets humans, amb especial atenció a les dones i nenes i les eines i mecanismes de les quals disposen per a denunciar aquestes vulneracions. L'objectiu final és apoderar a les persones participants en la defensa dels drets de les dones, a través de la formació i de l'acció.

42è Curs Anual de Drets Humans: ACCIÓ CLIMÀTICA, DEFENSA AMBIENTAL I DRETS HUMANS

El curs es planteja com un espai de reflexió, intercanvi i estudi per a aprofundir en els impactes de la crisi ambiental i climàtica sobre els drets humans. També per a conèixer les propostes i accions que s'estan desenvolupant des de l'àmbit dels drets humans per a afrontar, revertir i mitigar aquesta crisi i els seus efectes.

La formació s'estructura en tres mòduls temàtics que es poden cursar individualment o en el seu conjunt.

  • Mòdul 1: Justícia climàtica i sistemes internacionals de protecció de drets humans
  • Mòdul 2: Canvi climàtic i drets humans: impactes, vulnerabilitats i propostes d'acció
  • Mòdul 3: Defensa ambiental des dels drets humans

Cada mòdul es composa de dues sessions presencials, una sessió virtual en directe i un taller pràctic.