Historial de cursos

Els conflictes des de l’enfocament de gènere: impactes diferenciats, construcció de pau i accés a mecanismes internacionals de protecció (6a edició)

42è Curs Anual de Drets Humans: ACCIÓ CLIMÀTICA, DEFENSA AMBIENTAL I DRETS HUMANS

La garantia de la igualtat i la no discriminació

[Jornades] Crisis de seguretat global: dimensions, impactes i propostes d’acció

Introducció als drets humans

40a Curs anual de drets humans. JUSTÍCIA CLIMÀTICA: Propostes des de i per als drets humans

Defensar els drets humans al Perú i Amèrica Llatina: Accés a mecanismes de protecció internacional

El Tribunal Europeu de Drets Humans: funcionament, procediment d’accés i jurisprudència (3a edició)

Presentació de casos de vulneració i violació de drets humans davant el Sistema Interamericà de Drets Hum

Cicle formatiu pràctic sobre protecció de drets humans. Sessió II: Presentació de casos de vulneració i violació de DH davant els Comitès de l’ONU

Cicle formatiu sobre protecció de drets humans des de la pràctica. Sessió I: Elaboració d’informes ombra per al EPU i per als Comitès de l’ONU

39è Curs anual de drets humans: DRETS HUMANS DAVANT REPTES GLOBALS

Els conflictes des de l’enfocament de gènere: impactes diferenciats, construcció de pau i accés a mecanismes internacionals de protecció (5a edició)

Defensar els drets humans a Amèrica Llatina: accés a mecanismes de protecció internacional enfront de la criminalització (2a edició)

Comunicació amb Enfocament de Gènere i Drets Humans, eines per a un periodisme humà (4a edició)

Introducció a la protecció internacional de Drets Humans

Els conflictes armats des de l’enfocament de gènere: impactes diferenciats, construcció de pau i accés a mecanismes internacionals de protecció (4ª edició)

Defensar els drets humans a Amèrica Llatina: accés a mecanismes de protecció internacional enfront de la criminalització

Discurs d’odi vs llibertat d’expressió? Una anàlisi des dels drets humans

Comunicació amb Enfocament de Gènere i Drets Humans, eines per a un periodisme humà (3a edició)

El Tribunal Europeu de Drets Humans: funcionament, procediment d’accés i jurisprudència (2a edició)

La Carta de Drets Fonamentals de la UE per a jutges formadors

La Carta Drets Fonamentals de l’Unió Europea per acció per l’advocacia

L’Enfocament de Gènere i Basat en Drets Humans als projectes de cooperació. Aplicació pràctica [Barcelona]

L’Enfocament de Gènere i Basat en Drets Humans als projectes de cooperació. Aplicació pràctica [Barcelona II]

L’Enfocament de Gènere i Basat en Drets Humans als projectes de cooperació. Aplicació pràctica [Sant Boi i Esplugues de Llobregat]

Comunicació amb enfocament de drets, eines per a un periodisme més humà (2ª edició)

Seguretat i Protecció de Defensores de Drets Humans de América Llatina

Dones i conflictes: violència sexual i mecanismes de protecció internacional (3ª edició)

DISCURSOS I DELICTES D’ODI. Eines pràctiques per l’acció

CIBERACTIVISME: Com identificar i combatre el discurs d’odi a Internet

El Tribunal Europeu de Drets Humans: funcionament, procediment d’accés i jurisprudència

Introducció a la protecció internacional dels drets humans (2ª Edició)

La incidència política des de les ONG i els moviments socials. Activisme des de l’enfocament de drets humans (2ª edició)

Comunicació amb enfocament de drets, eines per a un periodisme més humà

Introducció a la protecció internacional dels drets humans

Drets Socials, Precarització i Gènere

La incidència política des de les ONG i els moviments socials. Activisme des de l’enfocament de drets humans.

Coneix i defensa els teus drets i deures a la teva ciutat

El dret humà a l’aigua i al sanejament com a dret humà emergent: una aportació a l’agenda del desenvolupament post-2015

Formació en drets humans en l’àmbit de la cooperació: una especial mirada a l’Enfocament Basat en Drets Humans

Enfocament estratègic de gènere i basat en drets humans

Curs semi-presencial sobre el Tribunal Europeu de Drets Humans (2a edició)

Drets humans i discurs de l’odi

Dones i conflictes: violència sexual i mecanismes de protecció internacional (2ª edició)

Els drets humans i la pau a les polítiques municipals

Mòdul virtual (Tarragona): Aprenentatge vivencial i participatiu. Eines pràctiques per Educació en Drets Humans per a Infants

Dones i conflictes: violència sexual i mecanismes de protecció internacional

Breu introducció als drets humans (2a edició)

Curs semi-presencial sobre el Tribunal Europeu de Drets Humans

Drets Humans en risc. El atac de l’estat als drets civils i a les llibertats públiques

Jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans

Accès al Tribunal Europeu de Drets Humans

Com treballem els drets humans en la cooperació al desenvolupament? Metodologies d’integració.

Drets humans, fonaments i protecció internacional

Breu introducció als drets humans

Formació en drets humans per a actors del desenvolupament