Aula IDHC - Plataforma de formació virtual en drets humans
Castellano / Català / English

40a Curs anual de drets humans. JUSTÍCIA CLIMÀTICA: Propostes des de i per als drets humans

Inici curs: 25 de abril de 2022

Final curs: 29 de maig de 2022

Places limitades: 110

Preu: A partir de 70 Euros

En la 40a edició del curs anual centrem l'estudi i l'anàlisi en els múltiples reptes que afronten  els drets humans a causa de la crisi climàtica, una de les majors amenaces per la humanitat des de la Segona Guerra Mundial. 

El curs es planteja com un espai de reflexió i estudi per aprofundir en els impactes de la crisi ambiental sobre els drets humans. Des d’una visió transformadora i propositiva, analitzant les iniciatives i els mecanismes de protecció dels drets humans per revertir-la. 

El programa del curs abordarà aquestes qüestions en tres mòduls temàtics, que poden cursar-se de manera independent o conjunta:

  1. Dret humà al medi ambient: Introducció a la protecció dels drets humans: 
  2. Interaccions entre l'emergència climàtica i altres reptes pels drets humans
  3. Impactes sobre els drets humans i propostes per l'acció climàtica

Cadascun d'aquests mòduls es composa de quatre sessions on persones expertes de diferents àmbits exposaran les qüestions i elements clau per aprofundir en les temàtiques. A més, aquest any, el curs podrà realitzar-se en modalitat hibrida,tant virtual com semipresencial (es preveu que aproximadament la meitat de les sessions siguin presencials, si la situació sanitària ho permet).

Veure programa

Pràctiques i visites d'estudi 

Els estudiants poden optar a una pràctica al Síndic de Greuges de Catalunya, a Barcelona.
3 estades per a realitzar una visita d'estudis al Consell d'Europa i al Tribunal Europeu de Drets Humans, a Estrasburg (subjectes a que la situació sanitaria ho permeti). 

Per optar a aquestes convocatòries s'ha de cursar el curs complet i presentar un treball que serà valorat per una comissió d'adjudicació que decidirà les persones guanyadores.

Activitats paral·leles 

Paral·lelament a les sessions, s'organitzaran tallers voluntaris amb entitats que treballen en la defensa del clima i els drets humans.

Els tallers seguiran una metodologia pràctica que permet generar espai d'intercanvi entre les organitzacions, institucions, moviments socials i persones participants. A més, seran desenvolupats pels membres de les mateixes organitzacions i podran realitzar-se independentment del format triat.

Poden realitzar-se independentment del format del curs triat.

Reconeixements 

El curs està reconegut amb crèdits universitaris de:

  • Universitat de Barcelona: Grau Dret, 2 crèdits ECTS
  • Universitat Oberta de Catalunya: 2 crèdits ECTS Grau de Dret i Grau de Relacions Internacionals 
  • Universitat Internacional de Catalunya:  1 credit ECTS per a tots els graus  
  • Universitat de Lleida:  3 crèdits ECTS per a tots els graus 
  • Universitat de Girona [pendent resolució] 
  • Universidad Complutense de Madrid 3 crèdits ECTS per a tots els graus 

Per obtenir aquest reconeixement s'ha de cursar el curs complet i presentar un treball.

També es preveu el reconeixement como a activitat de formació permanent del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (només per a professorat) [pendent resolució]

Aquest curs s'imparteix en castellà

Preus

CURS COMPLET. Modalitat semipresencial. Preu general: 240€

CURS COMPLET. Modalitat virtual. Preu General: 215€

CURS COMPLET. Modalitat semipresencial. Preu reduït: 175€

CURS COMPLET. Modalitat virtual. Preu reduït: 150€

DOS MÒDULS. Modalitat semipresencial. Preu reduït: 190€

DOS MÒDULS. Modalitat virtual. Preu General : 170€

DOS MÒDULS. Modalitat semipresencial. Preu reduït: 135€

DOS MÒDULS. Modalitat virtual. Preu reduït: 120€

UN MÒDUL. Modalitat semipresencial. Preu General: 110€

UN MÒDUL. Modalitat virtual. Preu General: 100€

UN MÒDUL. Modalitat semipresencial. Preu reduït: 80€

UN MÒDUL. Modalitat virtual. Preu reduït: 70€

Mòduls

Módulo 1. Derecho humano al medio ambiente. Introducción a la protección internacional de los derechos humanos [25 - 28 de abril]
En este primer módulo, dedicado a establecer las bases conceptuales del análisis, repasamos el estado actual de la crisis climática, de los trabajos de los organismos multilaterales y nacionales para hacerle frente y de los desarrollos que se han llevado a cabo o están en proceso por parte de los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos. Par ello, estudiamos estos mecanismos y profundizamos en su funcionamiento, exponemos cuál ha sido el desarrollo del marco normativo para la protección del derecho al medio ambiente en Naciones Unidas, su contenido, alcance y límite, nos adentramos en la interacción y reconocimiento del derecho al medio ambiente, sin dejar de lado los necesarios debates sobre tres conceptos clave: la justicia ambiental, la justicia climática y la justicia ecológica.

Módulo 2. Interacciones entre la emergencia climática y otros retos para los derechos humanos [2 - 5 de mayo]
En el segundo módulo abordamos las interacciones e interrelaciones entre la crisis climática y otros retos para la garantía de los derechos humanos en la actualidad como la desigualdad, la discriminación, el uso de las tecnologías digitales, los conflictos locales e internacionales, y las migraciones y desplazamientos humanos a causa del deterioro ambiental.

Módulo 3. Propuestas ante los impactos del cambio climático [9 - 12 de mayo]
En el tercer módulo analizamos las repercusiones de la crisis climática sobre derechos concretos. Sus efectos se sienten ya en todos los ámbitos, pero centramos el análisis en derechos especialmente amenazados: la vida, la salud, la alimentación, la educación, el agua, la vivienda, el derecho a vivir sin discriminación, el desarrollo y la autodeterminación. En cada caso, se tratan las políticas públicas y otras iniciativas de defensa del medio ambiente para revertir el mal causado al planeta.

Temari

Estem treballant en el programa que anirem publicant en aquesta pàgina web

Mòdul 1. DRET HUMÀ AL MEDI AMBIENT: INTRODUCCIÓ A LA PROTECCIÓ DELS DRETS HUMANS [25 - 28 d'abril]

En el primer mòdul es realitzarà un anàlisi retrospectiu (de les 4 últimes dècades) en matèria de drets humans. S'abordarà el marc general dels drets humans, uns coneixements fonamentals, partint de l'origen i evolució del concepte dels drets humans, s'estudiaran els diferents sistemes internacionals de protecció i s'exposarà quin ha estat el desenvolupament del marc normatiu per a la protecció del dret al medi ambient en Nacions Unides, el seu contingut, abast i límit, endinsant-nos en la interacció i reconeixement del dret al medi ambient i justícia climàtica.

Dilluns, 25 d'abril | Conferència inaugural presencial
El Dret Internacional dels Drets humans com a ina per defensar elo medi ambient. Marc general aplicat 

Dimarts, 26 d'abril | Sessió virtual
Drets humans davant la crisi climàtica: vincluació i afectacions 

Dimecres, 27 d'abril | Sessions virtuals
La protecció del dret al medi ambient en els sistemes internacionals de drets humans: universal, europeu, interamericà i africà. 

Dijous, 28 d'abril | Taula rodona presencial 
Dret al medi ambient vs. Justícia climàtica: contingut, abast i límits 

 

Mòdul 2. INTERACCIONS ENTRE L'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I ALTRES REPTES PELS DRETS HUMANS  [2 - 5 de maig]

En el segon mòdul abordem les interaccions i interrelacions entre la crisi climàtica i altres reptes per la garantia dels drets humans en l’actualitat com la desigualtat, la discriminació, l’ús de les tecnologies digitals, els conflictes locals i internacionals, i les migracions i desplaçaments humans a causa del deteriorament ambiental. 

Dilluns, 2 de maig | Taula rodona virtual
El poder de la diversitat per la justícia climàtica: un futur just i sostenible 

Dimarts, 3 de maig | Sessió presencial
Impactes del desenvolupament tecnològic en elo medi ambient: propostes davant una crisi global

Dimecres, 4 de maig | Taula rodona virtual
Movimients migratoris i justicía ambiental, des d'una perspectiva interseccional

Dijous, 5 de maig | Taula rodona presencial
Seguretat climàtica: Emergència climàtica i conflictivitat 

 

Mòdul 3. IMPACTES SOBRE ELS DRETS HUMANS I PROPOSTES PER L'ACCIÓ CLIMÀTICA [9 - 12 de maig]

En el tercer mòdul analitzem les repercussions de la crisi climàtica sobre drets concrets. Els seus efectes se senten ja en tots els àmbits, però centrem l'anàlisi en drets especialment amenaçats: la vida, la salut, l'alimentació, l'educació, l'aigua, l'habitatge, el dret a viure sense discriminació, el desenvolupament i l'autodeterminació. En cada cas, es tracten les polítiques públiques i altres iniciatives de defensa del medi ambient per revertir el mal causat al planeta.

Dilluns, 9 de maig | Sessió virtual
Dret al medi ambient, a la salut i a un nivell de vida adequat la gestió dels recursos naturals davant l'emergència climàtica

Dimarts, 10 de maig | Taula rodona presencial
Educació per l'acció climàtica: uan eina al servei de l'acció climàtica

Dimecres, 11 de maig | Sessió virtual
Polítiques públiques i litigi estratègic per la governança climàtica: reptes, transicions i transformacions

Dijous, 12 de maig | Conferències de clausura presencial
Mirem cap al futur: el reconeixement del dret humà a viure en un medi ambient segur, net, saludable i sostenible.

A qui va dirigit

Estudiants, membres de la societat civil organitzada, activistes i persones defensores de drets humans, personal de l'administració pública, professionals jurídics, periodistes i comunicadors i altres professionals de diferents sectors que desenvolupen tasques en la defensa dels drets humans, així com ciutadania interesada.

Professorat

Comptarem amb una trentena de persones expertes de l’àmbit acadèmic, l’activisme, organitzacions internacionals i de les administracions participen com a ponents. Mirades complementàries des de diferents camps d’especialització i actuació per aportar una visió global i integral sobre l’emergència climàtica i els drets humans. 

En cadascuna d'aquestes sessions, a més de l'exposició teòrica, es reserva un espai pel debat i el diàleg entre el professorat i les estudiants. 

(El professorat s'anirà publicant en aquesta pàgina web a mesura que es concretin les sessions)

Per més informació, consultar la web de l'INDHC: 40è Curs anual de drets humans - IDHC 


Temàtiques associades

 

Accès a l'Aula

Accès per a estudiants:

Has oblidat el teu usuari i contrasenya?

Uneix-te a l'IDHC!

Necessitem el teu suport per seguir construint el futur dels drets humans.

Segueix-nos a:

Facebook Twitter Google Plus LinkedInCarrer Avinyó 44, 2n
08002 Barcelona
Tlfn.: +34 93 119 03 72

Web desenvolupada gràcies al suport de l'Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo.