Aula IDHC - Plataforma de formació virtual en drets humans
Castellano / Català / English
El dret humà a l'aigua i al sanejament com a dret humà emergent: una aportació a l'agenda del desenvolupament post-2015

El dret humà a l'aigua i al sanejament com a dret humà emergent: una aportació a l'agenda del desenvolupament post-2015

Inici curs: 14 de setembre de 2015

Final curs: 16 de octubre de 2015

Places limitades: 25

Preu: A partir de 140 Euros

Els drets humans són el resultat d’un procés inacabat i en permanent transformació. El cas del dret  humà a l’aigua i al sanejament és un exemple clar de com, davant d’una necessitat imperant, una reivindicació social i col·lectiva acaba cristal·litzant en un dret reconegut internacionalment.

Actualment, no hi ha cap mena de dubte que el dret a l’aigua i al sanejament és un dret humà, però encara li queda un llarg camí per recórrer en el procés de codificació i en la implementació efectiva. Aquest setembre es farà un pas més amb l’aprovació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, entre els quals s’inclou el compromís de garantir la disponibilitat i la gestió sostenible de l’aigua i el sanejament per a tots al 2030.

Un objectiu que només es podrà assolir amb la introducció del marc de desenvolupament sostenible que ens permeti integrar, a tots els nivells, les qüestions mediambientals, socials, culturals i econòmiques que afecten la gestió de l’aigua dolça des d’una perspectiva ecosistèmica i integral.

En aquest curs estudiarem els drets humans emergents i ens centrarem en el contingut i l’abast del dret humà a l’aigua, així com en les obligacions derivades del seu reconeixement. S’avaluarà la seva inclusió a l’agenda internacional, amb especial atenció a l’Agenda de Desenvolupament Post-2015.

Metodologia

El curs es realitza íntegrament de forma virtual. Les dues primeres unitats requeriran l’estudi d’uns materials teòrics específicament elaborats per a la formació no presencial; l’última es destinarà a la realització d’un exercici pràctic.

Es proporcionaran també recursos addicionals que complementin els continguts de cada unitat per aprofundir en el seu estudi, així com eines de participació, com fòrums i debats, que serviran per a l’estudi conjunt dels materials teòrics i de l’exercici pràctic.

El curs es desenvoluparà a la plataforma de formació virtual aulaidhc.org creada específicament per a la docència teòrica i la pràctica en drets humans. L’aulaidhc.org disposa de nombrosos recursos didàctics que fomenten la interacció entre els estudiants i el personal docent, així com la participació i l’aprofitament de les unitats.

S’estima una dedicació de 15 hores a l’estudi del material docent de cada una de les unitats teòriques, així com 10 hores a l’exercici pràctic.

Aquest curs s'imparteix en castellà

Preus

Preu general: 140€

Temari

Unitat 1. Marc teòric dels drets humans emergents: valors i principis

14-28 de setembre I David BONDIA

1. Introducció: noves realitats, nous drets.

2. La Declaració Universal de Drets Humans Emergents: estructura i drets reconeguts.

3. El fonament dels drets humans emergents.

4. Els drets humans emergents per al ciutadà cosmopolita.

5. La revolució dels drets humans emergents.

5.1. El cinquè gran procés històric en matèria de drets humans: el procés de interacció.

5.2. Les diferents interaccions en matèria de drets humans.

6.  Conclusions finals.

 

Unitat 2. El Dret Humà a l’Aigua i al Sanejament com a dret humà emergent

29 setembre – 09 octubre I Lídia SERRANO

1. El procés internacional de reconeixement del dret a l’aigua i al sanejament.

2. El contingut i abast del dret humà a l’aigua i al sanejament.

3. Inclusió de l’aigua en l’agenda del desenvolupament sostenible.

4. Reconeixement de l’aigua i el sanejament a l’Agenda de Desenvolupament Post-2015.

5. Reptes i futur.

6. Conclusions finals.

Exercici pràctic

A qui va dirigit

El curs està dirigit a aquelles persones que treballen en l’àmbit de l’aigua i el sanejament, activistes i altres agents de canvi, estudiants universitaris i membres d’organitzacions de drets humans. També es dirigeix a treballadors de les administracions públiques amb interès a conèixer i aprofundir en el dret humà a l’aigua i al sanejament.

Professorat

DAVID BONDIA, doctor en Dret per la Universitat de Barcelona, on exerceix de professor titular de Dret i Relacions Internacionals i director de l’Institut de Drets Humans de Catalunya. Entre les seves principals línies d’investigació destaca la protecció internacional dels drets humans i dels drets humans emergents, qüestions que han derivat en nombroses publicacions.

LÍDIA SERRANO TUR, doctora en Dret, especialitzada en Dret Internacional Públic i Aigües Dolces, qüestió sobre la que ha realitzat diverses publicacions. És també responsable de l’àrea de formació de l’IDHC i col·labora amb diferents ONGs en defensa del dret humà a l’aigua i al sanejament i la seva gestió pública.

Descàrrega arxius

1.- Plan docente_DDHHEE_DHAS (*.pdf) 405.11 KB

 

Accès a l'Aula

Accès per a estudiants:

Has oblidat el teu usuari i contrasenya?

Uneix-te a l'IDHC!

Necessitem el teu suport per seguir construint el futur dels drets humans.

Segueix-nos a:

Facebook Twitter Google Plus LinkedInCarrer Avinyó 44, 2n
08002 Barcelona
Tlfn.: +34 93 119 03 72

Web desenvolupada gràcies al suport de l'Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo.