La Carta Drets Fonamentals de l’Unió Europea per acció per l’advocacia

24/10/2017 20/12/2017

[Lloc: Barcelona, I·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB), C/ Mallorca 283 (7a planta, Sala 73)]


Durant el curs, expertes de l'administració de justícia i de l'àmbit acadèmic exposaran les potencialitats de la Carta de Drets Fonamentals de la UE i del seu ús en els tribunals, en connexió a altres instruments jurídics de drets humans. 

El curs està enfocat a la pràctica jurídica. L'objectiu és dotar a advocats i advocades d'eines que facilitin l'ús del marc legal de drets fonamentals i incidir així en una millor aplicació de la Carta

The Charter of Fonamental Rights of the European Union “in action” és un projecte finançat per la Comissió Europea que té com a objectiu general el de promoure una cultura jurídica i legal comuna a nivell europeu, que ajudi a enfortir l'àrea de justícia de la Unió. De manera més específica el projecte està orientat a difondre l'abast de la Carta Europea de Drets Fonamentals (CFR) i dotar d'eines concretes als actors jurídics per a un millor maneig del marc legal referent als drets fonamentals, així com per a una correcta aplicació de la Carta.

El projecte, emmarcat dins del Programa DG Justice, s'implementa en quatre països, de la mà de les següents entitats: el Institut de Drets Humans de Catalunya a Espanya, la Universitat de Utrecht a Holanda, la Universitat de Szczecin a Polònia i el Centre d'Estudis Socials de la Universitat de Coïmbra, líder del projecte, a Portugal.

L'objectiu d'aquesta formació és el de difondre l'abast de la Carta Europea de Drets Fonamentals i de dotar d'eines concretes als actors jurídics per a un millor maneig del marc legal referent als drets fonamentals, així com una correcta aplicació de la Carta.

Els principals beneficiaris de aquesta formació son 25 advocats/as que exerceixin en l'estat espanyol. 

 

Temari

1. Àmbit de l'aplicació de la Carta 

2. La qüestió prejudicial 

3. La Carta davant els tribunals espanyols 

4. La Carta, el Conveni Europeu de Drets Humans i la Constitució 

Per més informació, visitar la web

Professorat


L'equip docent està format per professionals i expertes en Dret Comunitari Europeu tant de l'àmbit acadèmic com de l'àmbit jurídic pràctic.

AIDA TORRES PÉRES, professora agregada de Dret Constitucional de la UPF

JAVIER HERNÁNDEZ, magistrat de l'Audiència Provincial de Tarragona

JOAN SOLANES, professor ajudant de Dret Constitucional de la UPF

RAFAEL BUSTOS, professor de Dret Constitucional de la Universitat de Salamanaca i de Drets Europeu i Constitucional a l'Escola Judicial

Preus

Descripció Preu
Curs gratuït 0 €