Cicle formatiu pràctic sobre protecció de drets humans. Sessió II: Presentació de casos de vulneració i violació de DH davant els Comitès de l’ONU

12/05/2021 12/05/2021

Els mecanismes de protecció de drets humans, són òrgans internacionals que controlen l'aplicació dels drets i, en aquest sentit, alguns d'ells permeten que les persones, ja sigui de manera individual o col·lectivament, presentin casos de situació o de vulneració o violació dels drets humans.

És per això que aquest Cicle formatiu té l'objectiu d'ampliar coneixements i eines pràctiques precisament sobre aquests mecanismes existents a nivell internacional i interamericà i, d'aquesta manera, fomentar i millorar l'accés a aquests, tant per a prevenir, a través d'informes ombra, com per a denunciar violacions de drets, a través de la presentació de casos.

Concretament el Cicle està format per tres sessions, centrades en les següents qüestions concretes: (1) elaboració d'informes ombra, tant per a l'Examen Periòdic Universal com per a Comitès de l'ONU, (2) presentació de casos de violació o vulneració de drets humans enfront de l'ONU i, finalment, (3) presentació d'aquest mateix tipus de casos davant al Sistema Interamericà. Les sessions poden prendre's íntegrament o de manera separada o independent.7

En aquesta segona sessió ens centrarem en la presentació de casos davant l'ONU.

 

Temari

La metodologia de les sessions s'estructurarà a través d'un o diversos casos pràctics i d'unes guies pràctiques elaborades específicament per a aquest cicle formatiu. Totes dues eines permetran analitzar els òrgans més importants i mecanismes específics disponibles per a la protecció dels drets humans en general, i en concret els més directament relacionats amb la protecció de defensors i defensores de drets humans, els drets de les dones i de la població migrant. Concretament es treballaran els següents aspectes:

a) Selecció adequada de l'o els mecanismes als quals acudir en funció de la denúncia o sol·licitud que fem.

b) Requisits, calendaris i formats de presentació.

c) Concreció de la nostra meta i el nostre requeriment, en funció del que podem esperar i també dels nostres recursos.

d) Establir mecanismes de seguiment del procés.

A qui va dirigit

Defensors i defensores de drets humans, membres de moviments socials, entitats, institucions que secunden o col·laboren d'alguna manera amb defensores i defensors de drets humans, especialment a Amèrica Llatina i/o que treballin en la protecció dels drets de les dones, del medi ambient i de la població migrant.

Professorat

Equip de l'IDHC

Preus

Descripció Preu
Preu gratuït 0 €