Coneix i defensa els teus drets i deures a la teva ciutat

01/10/2015 31/10/2015

La ciutat és un espai col·lectiu que pertany a tots els seus habitants, els qui tenen dret a trobar les condicions per a la seva realització política, social i ecològica, assumint deures de solidaritat. Així es reconeix en la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, signada per l'Ajuntament de Barcelona al 1998.

Avui dia, la ciutat s'ha convertit en un actor internacional, amb capacitat per mobilitzar recursos i per influir en el sistema i amb l'autonomia necessària per a l'exercici de les seves competències. En aquest context, la ciutat reivindica també el seu paper com a administració defensora dels drets humans i com a espai col·lectiu on poder exercir-los. Un espai on és fonamental el paper d'una ciutadania responsable i exigent, coneixedora dels seus drets i dels seus deures.

Quins drets exercim a la ciutat? Quins mecanismes tenim al nostre abast per defensar-los i exigir-los? Quina és la responsabilitat de l'administració local per a garantir-los?

Aquest curs es realitza amb el recolzament de la Regidoria de Drets Civils de l'Ajuntament de Barcelona

 

Temari

1 – 14 d’octubre. Unitat 1. Què son i què no són els drets humans?
En aquesta primera unitat s’abordaran els fonaments i l’evolució dels drets humans per identificar els drets a la ciutat i saber de què parlem quan parlem de drets humans. 

15-29 d’octubre. Unitat 2. ¿Com protegim els drets humans a la ciutat?
En aquesta unitat s'estudiaran els principals mecanismes municipals per protegir i garantir els drets humans, específicament els normatius (Carta dels drets i deures de la ciutadania i Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat), les polítiques públiques municipals i la figura del Sindic Local.

 

METODOLOGIA

El curs es realitza integrament de forma virtual. Consta de dues unitats didàctiques que requeriran l’estudi d’uns materials teòrics específicament elaborats per a la formació virtual i l’elaboració d’un exercici pràctic. 

Es proporcionaran recursos addicionals que complementen els continguts de cada unitat així com eines de participació, com fòrum i debats, que serviran per l’estudi comú de cada unitat.

El curs es desenvolupa en la plataforma de formació virtual aulaidhc.org creada específicament per a la docència teòrica i pràctica en drets humans. 

Per obtenir el certificat d’aprofitament s’haurà de participar en els debats i superar l’exercici pràctic.

 

A qui va dirigit

El curs està dirigit als ciutadans i ciutadanes i als membres de les institucions i entitats de Barcelona interessades en tenir una primera aproximació als drets humans a la ciutat.

 

Professorat

AIDA GUILLEN LANZARTOTE, gerent de l’IDHC. Màster en Relaciones Internacionales per la Universitat de Barcelona. Especialista en sistemes de protecció dels drets humans i en cooperació al desenvolupament. Vicepresidenta de la Lafede.cat - Organitzacions per a la justícia global @AidaGuillen

Preus

Descripció Preu
Preu general 40 €