Drets Socials, Precarització i Gènere

17/05/2016 17/06/2016

Les respostes institucionals a la crisis multidimensional que estem vivint han contribuït a profunditzar la situació de pobresa i precarització d’una part cada vegada més significativa de la societat, en especial en les condicions del treball productiu de les dones.

En aquest context resulta imprescindible un anàlisis des de la perspectiva dels drets humans amb enfocament de gènere de les mesures d’austeritat i de les reformes legislatives que s’han posat en marxa en els últims anys amb l’excusa de la crisis.

Durant el curs, s’estudiaran el coneguts com a drets humans emergents, les reivindicacions legítimes de la societat encaminades a la formulació de nous o renovats drets humans. Aixi mateix, s’analitzarà com les mesures governamentals front a la crisi han suposat greus regressions en el gaudi dels drets socials, analitzant les mesures d’austeritat i les reformes legislatives des d’un enfocament de gènere i basat en drets humans.

Temari

Unitat 1. Marc teòric dels Drets Humans Emergents: valors i principis

1. Introducció: noves realitats, nous drets.

2. La Declaració Universal de Drets Humans Emergents: estructura i drets reconeguts.

3. El fonament dels drets humans emergents.

4. Els drets humans emergents per al ciutadà cosmopolita.

5. La revolució dels drets humans emergents.

6.  Conclusions finals.

 

Unitat 2: Drets socials - precarització i gènere

1. Introducció: la "crisi econòmica" com a justificació per al retrocés en matèria de drets humans.

2. Situació de vulneració de drets socials a l'Estat Espanyol

3. Reformes legilsatives del dret al treball: etapa regresiva

4. Precarització i gènere;

5. Consideracions finals

Exercici Pràctic

Aquest cas pràctic ens permetrà reprendre els conceptes treballats en els dos mòduls anteriors i analitzar-lo des de l'enfocament de drets humans i gènere.

A qui va dirigit

El curs està dirigit a aquelles persones que treballen en l'àmbit de la precarització: treballadores socials i personal de l'administració, sindicalistes, representants polítics, activistes i altres agents de canvi.

També es dirigeix als col·lectius vinculats a la lluita contra la precarització que vulguin aprofundir en l'estudi dels drets socials: estudiants i altres membres de la comunitat universitària, treballadors d'organitzacions socials, professionals del drets, periodistes, etc.

.

Professorat

DAVID BONDIA, doctor en Dret per la Unviersitat de Barcelona on exerceix de professor titular de Dret i Relacions Internacionals, president de l'Institut de Drets Humans de Catalunya. Entre les seves principals linies d'investigació destaca la protecció internacional dels drets humans i dels drets humans emergents, qüestions sobre les que ha realitzat diverses publicacions.

LAIA FARGAS FURSA, responsable de formació de l'Observatori DESC des de 2011, treballa especialment formació en drets socials. Ha treballat en diverses organitzacions de drets humans com Amnistia Internacional, Plataforma Interamericana de Drets Humans, Democràcia i Desenvolupament, i SERPAJ Uruguay, entre altres. Ha col·laborat com a revisora a l'edició del 10è Aniversari de la Revista Sur de Drets Humans amb Conectas Brasil.

IRENE ESCORIHUELA, és llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració i graduada en Dret, havent cursat també un Màster d'Advocacia. Especialitzada en Drets Humans, té experiència acadèmica i laboral a França i Amèrica Llatina, especialment a Equador i Perú. Ha treballat en matèria de projectes internacionals i cooperació a la Universitat de Barcelona. Actualment és Directora de l'Observatori DESC de Barcelona, on coordina projectes d'investigació, incidència política, formació i litigi estratègic en l'àmbit dels drets econòmics, socials i culturals, i exerceix també l'advocacia penal.

LAURA RODRIGUEZ i MURCIANO, Diplomada en Relacions Laborals, Graduada en Dret i ha cursat també el Màster de l'Advocacia. Tècnica i Formadora en Igualtat de Gènere, i formada en la prevenció i tractament de les Violències de Gènere en l'Àmbit Laboral. Ha sigut treballadora assalariada precària en múltiples sectors. Actualment és membre de iACTA Sociojurídica, cooperativa d'assessorament jurídic i transformació social, on desenvolupa tasques d'assistència lletrada i formació en l'àmbit laboral i de gènere. També ha treballat en matèria de Drets Humans i Dret Internacional Humanitari a Colòmbia.

Preus

Descripció Preu
General 120 €
Reduït. Preu reduït aplicable a socis i socies de l'IDHC, estudiants, presones jubilades, a l'atur o que formen part de families nombroses, monomarentals o monoparentals. 90 €