Els conflictes des de l’enfocament de gènere: impactes diferenciats, construcció de pau i accés a mecanismes internacionals de protecció (5a edició)

19/10/2020 08/12/2020

El curs està centrat en la defensa dels drets de les dones en els conflictes armats i en el paper d'aquestes, tantes vegades oblidat i ignorat, en la construcció de la pau.

La finalitat del curs és proporcionar els coneixements i les eines necessàries per a analitzar el context en els quals es produeixen les vulneracions de drets humans, amb especial atenció a les dones i nenes i les eines i mecanismes de les quals disposen per a denunciar aquestes vulneracions. L'objectiu final és apoderar a les persones participants en la defensa dels drets de les dones, a través de la formació i de l'acció.

Temari

UNITAT 1. Introducció a l'estudi dels conflictes armats des d'una perspectiva de gènere i la utilització de la violència sexual com a arma de guerra.

- Introducció a l'anàlisi dels conflictes armats i definició de conflicte armat
- Incorporació de la perspectiva de gènere a l'anàlisi dels conflictes armats
- Impactes diferenciats dels conflictes armats en homes i dones
- Violència sexual: definicions, enfocaments, respostes
- L'economia política dels conflictes i la violència sexual
- Estudi de casos: Síria, República Democràtica del Congo, Egipte i Colòmbia

UNITAT 2. La construcció de pau des del feminisme

- Introducció a la construcció de la pau des del feminisme
- L'agenda dones, pau i seguretat i el marc normatiu internacional
- La participació de les dones en la construcció de la pau
- Estudi de casos: Colòmbia, Síria, Iemen i Xipre
- Exercici pràctic (recull unitats 1 i 2)

UNITAT 3. Accés als mecanismes internacionals de protecció dels drets humans

- Els instruments internacionals de drets humans relatius a les dones
- Els òrgans i mecanismes de protecció de les Nacions Unides
- Els procediments especials sobre drets de les dones
- Exercici pràctic

A qui va dirigit

El curs està adressat a organitzacions de la societat civil que tinguin entre els seus objectius l'equitat de gènere i l'enfortiment dels drets de les dones, activistes, defensores i defensors dels drets humans, moviments socials i altres agents de canvi, com a membres d'entitats o organitzacions de drets humans.

Professorat

Ana Villellas, investigadora sobre conflictes, construcció de pau i agenda internacional de gènere, pau i seguretat en la Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona. És coautora dels anuaris Alerta! Informe sobre conflictes, drets humans i construcció de pau i Negociacions de Pau. Anàlisi de tendències i escenaris, entre altres publicacions. Forma part de la xarxa de punts focals de gènere de la Global Partenariat for the Prevention of Armed Conflict (GPPAC) i del Grup de Treball de Gènere, Pau i Seguretat de la plataforma European Peacebuilding Liaison Office (EPLO). @ana_*villellas

David Bondia, professor titular de Dret i Relacions Internacionals de la Universitat de Barcelona i president del Institut de Drets Humans de Catalunya. Entre les seves principals línies de recerca destaca la protecció internacional dels drets humans i els drets humans emergents, qüestions sobre les quals ha realitzat diverses publicaciones.@davidbondia

Preus

Descripció Preu
Preu general 190 €
Preu reduït: socis i sòcies de l'IDHC o de l'ECP; estudiants; persones jubilades, a l'atur o que formin part de families nombroses, monoparentals o monomarentals 170 €