Formació en drets humans en l’àmbit de la cooperació: una especial mirada a l’Enfocament Basat en Drets Humans

02/06/2015 31/10/2015

La interrelació entre pobresa i drets humans és innegable. De fet, la doctrina internacional afirma que la cooperació internacional al desenvolupament s’ha de sustentar en els estàndards internacionals de drets humans i és que la realització dels drets humans és el seu objectiu últim. El model de drets humans aporta al desenvolupament un fonament, així com eines per a la seva consecució i una concepció diferent del mateix concepte de desenvolupament i de pobresa. Els drets humans no són una drecera en el camí que ens porta de la pobresa al desenvolupament, sinó que ho transita d'una manera diferent.

Si bé en la formulació de les polítiques de cooperació al desenvolupament sempre s’esmenten els drets humans como a principis inspiradors i com a valors que l’han de guiar, la materialització d’aquest marc conceptual queda difós a l’hora d’implementar aquestes polítiques, entre d’altres coses pel desconeixement i dificultat de l’Enfocament Basat en el Drets Humans i pel desconeixement dels propis estàndards internacionals de drets humans.

Aquest curs dona als tècnics municipals que treballen a l’àmbit de la cooperació les eines necessàries per a aplicar l'EBDH a la cooperació al desenvolupament en les seves actuacions i fer front als reptes que presenta la seva utilització, que no són pocs. Només així es pot promoure un model de cooperació al desenvolupament enfocat a la garantia, protecció, respecte integral, consolidació i exercici efectiu dels drets humans.

Temari

Unitat 1. Concepte de drets humans i els seus sistemes de protecció

En aquesta primera unitat exposarem el fonament i la evolució dels drets humans i, seguidament, farem una referència als mecanismes internacionals de garantía d’aquests drets. En aquest sentit, explicarem, des d’una perspectiva general, com s’articula la promoció i la protecció dels drets humans en el sistema de la Organització de les Nacions Unides (ONU) i la resta de sistemes regionals de protecció dels drets humans. L’ONU ocupa un paper central en la promoció i protecció dels drets humans, que es tradueix en l’adopció de tractats internacionals que estableixen estàndards universals en la matèria i en la creació de mecanismes de protecció dels drets humans, paper que també juguen les diferents organitzacions regionals i els seus òrgans que s’encarreguen de la promoció i protecció dels drets humans a nivell regional (OEA, Consell d’Europa i UA).

 • Definir el concepte i las característiques dels drets humans;
 • Identificar els principals instruments internacionals de drets humans en l’àmbit de les Nacions Unides.
 • Comprendre la evolució en matèria de promoció i protecció dels drets humans dins del marc universal que representa la ONU en funció de cada moment històric;
 • Conèixer el funcionament dels sistemes regionals de protecció dels drets humans i la seva relació amb els mecanismes estatals;
 • Conèixer els principals òrgans que dins de cada sistema tenen la competència de promoure i protegir els drets humans;
 • Identificar els principals tractats, en l’àmbit universal i regional, en matèria de drets humans i conèixer el funcionament dels mecanismes de protecció que aquests tractats estableixen;
 • Conèixer els mecanismes de protecció dels drets humans de naturalesa no convencional que existeixen dins de cada sistema.

 

Unitat 2. Desenvolupament i dret al desenvolupament. Polítiques de cooperació al desenvolupament i drets humans

En aquesta unitat s’explicarà l’evolució del concepte de desenvolupament especialment en l’àmbit de l’ONU. Així mateix s’analitzarà el desenvolupament com a dret humà, així com la relació entre desenvolupament i drets humans; entre drets econòmics, socials i culturals (DESC) i desenvolupament.

 • Saber què aporta el desenvolupament humà a les teories clàssiques desenvolupament;
 • Entendre per què el desenvolupament com a dret humà i les seves repercussions;
 • Comprendre la relació entre desenvolupament i drets humans en general i els DESC en particular;
 • Entendre la relació entre els ODM i els drets humans en general i els DESC en particular;
 • Comprendre quines són les aportacions d’una lectura d’un Enfocament basat en Drets Humans (EBDH) al futur de les polítiques de desenvolupament.

 

Unitat 3. La integració dels drets humans en la cooperació al desenvolupament. La metodologia de l’Enfocament Basat en Drets  Humans en la cooperació al desenvolupament (EBDH)

En aquesta última unitat, coneixerem l’actual model de cooperació al desenvolupament i la seva relació amb els drets humans. A més, examinarem les diferents maneres de treballar els drets humans a la cooperació al desenvolupament o les noves eines i maneres de treballar i integrar-los amb especial atenció a l’Enfocament basat en Drets Humans (EBDH). Veurem també alguns reptes i riscos que afronta la seva aplicació.

 •  Entendre el model actual de cooperació al desenvolupament i la seva relació amb els drets humans;
 • Comprendre la relació entre el desenvolupament i els drets humans;
 • Analitzar les noves eines i maneres d’integrar els drets humans a la cooperació al desenvolupament amb especial atenció a l’ Enfocament basat en Drets Humans (EBDH). 

 

Unitat 4. Exercici pràctic

 

Taller presencial

Aquest taller es realitzarà en dos dies diferents. En el primer, es presentarà el cas pràctic per a què els participants el puguin començar a treballar i es complementarà l’explicació teòrica sobre l’EBDH proporcionada al curs virtual. La segona sessió servirà per a corregir el cas pràctic i presentar els dubtes al respecte.

A qui va dirigit

Tècnics municipals de l’Ajuntament de Barcelona que treballen en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament.

Per inscriu-se  enviar correu electrònic a jsalasc@bcn.cat

Professorat

AIDA GUILLÉN LANZAROTE, directora gerent de l'IDHC. Es llicenciada en Ciències Físiques i màster en Relacions Internacionals per la Universitat de Barcelona. Ha treballat com a experta en drets humans per la OSCE en Kosovo i ha participat en diverses missions de observació electoral en països com Nicaragua, Ucrainià, Albània, Sèrbia, Macedònia i Kirguizistan.  Especialista en sistemes universals de protecció dels drets humans i en cooperació al desenvolupament i dret a la ciutat. Com a docent, ha realitzat nombrosos tallers sobre drets humans i EBDH i és consultora de la UOC en el Grau de Dret i en varis màsters i estudis de postgrau. Vicepresidenta de LaFede.cat Organitzacions per la Justicia Global @AidaGuillen

LIDIA SERRANO TUR, responsable de formació de l’IDHC. És doctora en Dret Internacional Públic per la Universitat Pompeu Fabra i màster en Relacions Internacionals per l’IBEI, especialitat en pau i seguretat. Ha dedicat la seva tasca investigadora als temes d’aigua, ha escrit diferents articles i publicacions sobre drets humans i ha participat en diferents activitats del moviment per una justícia de l’aigua i la causa sahrauí.

Preus

Descripció Preu
Gratuït 0 €