La incidència política des de les ONG i els moviments socials. Activisme des de l’enfocament de drets humans.

10/12/2015 16/02/2016

La incidència política és el conjunt d'accions que es posen en marxa per part de la ciutadania i de la societat civil organitzada per influir en la formulació i implementació de polítiques i programes públics i privats que afecten d'una manera o altra manera al gaudi i garantia dels drets humans.

Aquest curs té com a objectiu servir de base perquè una persona individual o organitzada en un col·lectiu disposi d'una metodologia bàsica i d'una caixa d'eines per afrontar el disseny i implementació de processos d'incidència política en el context actual, amb un enfocament de gènere i basat en els drets humans.

Per a això, es treballaran els processos engegats per les organitzacions de la societat civil per reclamar la realització d'un o de diversos drets humans. Les metodologies i eines que s'estudiaran al llarg del curs són el resultat de l'aproximació que han fet les ONG de desenvolupament a la incidència política durant més de tres dècades, actualment utilitzades per els moviments socials i les organitzacions de base.

Curs en col·laboració amb Enginyeria Sense Fronteres

Aquest curs es realitza amb el recolzament de l'Institut Català Internacional per la Pau

Temari

Unitat 1. La incidència política des de l’Enfocament estratègic de Gènere i Basat en Drets Humans (EGiBDH)
Què s'entén per incidència política?
Per què fer incidència? Conjuntura històrica i actual
Els actors d'un procés d'incidència política

Unitat 2. Disseny d'un procés d'incidència política
Anàlisi de situació
Disseny de l'estratègia d'intervenció
Avaluació del procés d'incidència política

Unitat 3: Canals i mecanismes establerts i autogenerats d'incidència política
El treball en xarxa
El lobby a la incidència política
Els canals establerts
Els canals autogenerats d'incidència política

Exercici pràctic
Es realitzarà un exercici pràctic que consistirà en identificar un problema o conflicte social a partir del qual elaborar un pla d'incidència política des de l’enfocament de gènere i basat en drets humans. L'exercici es realitzarà en paral·lel a les unitats 2 i 3.

S'estima una dedicació de un total de 50 hores lectives entre el material teòric de totes les unitats i l'elaboració de l'exercici pràctic. 

A qui va dirigit

Persones, col·lectius i organitzacions que participen o vulguin iniciar processos d'incidència política.

Professorat

LÍDIA SERRANO TUR. Doctora en Dret, especialitzada en Dret Internacional Públic i Aigües Dolces, qüestió sobre la que ha realitzat diverses publicacions. És també responsable de l’àrea de formació de l’IDHC i col·labora amb diferents ONGs en defensa del dret humà a l’aigua i al sanejament i la seva gestió pública.

MANEL REBORDOSA. Expert en cooperació al desenvolupament. Ha treballat per a diverses ONG com Enginyeria Sense Fronteres, Arquitectura Sense Fronteres i Acció contra la Fam, entre altres, en l'àmbit de l'Educació per al Desenvolupament i en projecte de cooperació al desenvolupament sobre el terreny. En el primer, ha participat en projectes i iniciatives d'incidència política vinculades al dret a l'habitatge, al dret a la ciutat i al dret a l'aigua. Sobre el terreny, ha realitzat projectes de cooperació en matèria de serveis urbans i ciutadania en països de l'Àfrica Subsahariana com Camerun, Guinea, Burkina Faso, Mali i Moçambic.

Durant les quatre setmanes de durada del curs, els estudiants disposaran també del suport continu d'un tutora.

Preus

Descripció Preu
Preu general 120 €
Preu reduït: socis i sòcies de l'IDHC o d'ISF; estudiants; persones jubilades, a l'atur o que formin part de families nombroses, monoparentals o monomarentals 90 €