Introducció a la protecció internacional dels drets humans

01/06/2016 30/06/2016

El reconeixement i la protecció dels drets humans a nivell mundial és un procés que s'inicia ben entrat el segle XX, quan bona part d'aquests drets ja estaven garantits constitucionalment per alguns estats. Des de llavors, la comunitat internacional ha anat construint un extens marc normatiu en matèria de drets humans que avui dia compta amb una sòlida base jurídica i està vigent en la majoria d'estats.

Si bé la responsabilitat de respectar dels drets humans correspon a tots i cadascun dels estats, la internacionalització dels drets humans permet que la seva protecció tingui també una dimensió internacional que ha de conèixer-se i utilitzar-se.

Durant el curs analitzarem el procés d'internacionalització dels drets humans en l’àmbit universal. Estudiarem els fonaments i l'evolució dels drets humans i els seus principals sistemes de protecció internacional: el sistema de Nacions Unides i el sistema europeu. Uns instruments i mecanismes a l'abast de la ciutadania, però en molts casos desconeguts i poc utilitzats. Els participants del curs adquiriran els coneixements i habilitats per, des dels seus respectius àmbits de treball i activisme, utilitzar aquests sistemes per reclamar els drets humans.

Temari

Unitat 1. INTERNACIONALITZACIÓ DELS DRETS HUMANS: CONCEPTE, FONAMENTS I GARANTIES

En aquesta primera unitat examinarem el procés d'internacionalització dels drets humans en l'àmbit universal, des d'una perspectiva essencialment normativa que té com a principal eix vertebrador la tasca de l'Organització de les Nacions Unides en la matèria. Començarem amb l'exposició dels fonaments i evolució dels drets humans, i farem una referència final als mecanismes internacionals de garantia d'aquests drets.  

  1. Noció i característiques dels drets humans    
  2. La Carta de les Nacions Unides i la Declaració Universal          
  3. Desenvolupaments internacionals posteriors: els mecanismes de garantía

Unitat 2. SISTEMAS INTERNACIONAL I SISTEMA EUROPEU DE DRETS HUMANS

En la segona unitat ens centrarem en els sistemes de protecció de drets humans. Aquesta unitat ofereix una perspectiva general sobre com s'articula la promoció i la protecció dels drets humans en el sistema de l'Organització de les Nacions Unides (ONU). L'ONU ocupa un paper central en la promoció i protecció dels drets humans, que es tradueix en l'adopció de tractats internacionals que estableixen estàndards universals en la matèria i en l'habilitació de mecanismes de protecció d'aquests drets. També coneixerem el funcionament del sistema europeu de protecció dels drets humans, fent un breu recorregut per la seva història, característiques i particularitats.        

  1. El sistema internacional de protecció de drets humans            
  2. El sistema europeu de protecció de drets humans

CAS D’ESTUDI

Els convenis i tractats internacionals dels drets humans

A qui va dirigit

  • Defensors de drets humans, participants de moviments socials i altres activistes
  • Advocats, fiscals i altres agents de la llei
  • Persones que s'apropen a l'esstudi dels drets humans per primera vegada

Professorat

LÍDIA SERRANO TUR. Doctora en Dret, especialitzada en Dret Internacional Públic i Aigües Dolces, tema sobre el que ha realitzat diverses publicacions. Ha treballat en diverses ONGs com Enginyeria Sense Fronteres i l'Institut de Drets Humans de Catalunya, en l'àmbit de l'educació i formació en drets humans. Actualment coordina l'Aliança per la gestió sostenible de l'aigua d'Eivissa i Formentera.

[Tutora] DIANA MIHAELA OSADCI. Coordinadora de formació de l'Institut de Drets Humans de Catalunya.

Preus

Descripció Preu
Preu General 150 €