Aula IDHC - Plataforma de formació virtual en drets humans
Castellano / Català / English

Cursos anteriors

[Jornades] Crisis de seguretat global: dimensions, impactes i propostes d'acció

Emergència climàtica, augment de la conflictivitat, pandèmia de la Covid i alt cost dels aliments, són les conegudes com 4-C que expliquen, en part, l'actual situació de crisi global. Una realitat complexa i multidimensional per a la qual és necessari formar-se en la cultura de pau i dels drets humans.

Ampliar informació del curs

40a Curs anual de drets humans. JUSTÍCIA CLIMÀTICA: Propostes des de i per als drets humans

En la 40a edició del curs anual centrem l'estudi i l'anàlisi en els múltiples reptes que afronten  els drets humans a causa de la crisi climàtica, una de les majors amenaces per la humanitat des de la Segona Guerra Mundial. 

El curs es planteja com un espai de reflexió i estudi per aprofundir en els impactes de la crisi ambiental sobre els drets humans. Des d’una visió transformadora i propositiva, analitzant les iniciatives i els mecanismes de protecció dels drets humans per revertir-la. 

El programa del curs abordarà aquestes qüestions en tres mòduls temàtics, que poden cursar-se de manera independent o conjunta:

 1. Dret humà al medi ambient: Introducció a la protecció dels drets humans: 
 2. Interaccions entre l'emergència climàtica i altres reptes pels drets humans
 3. Impactes sobre els drets humans i propostes per l'acció climàtica

Cadascun d'aquests mòduls es composa de quatre sessions on persones expertes de diferents àmbits exposaran les qüestions i elements clau per aprofundir en les temàtiques. A més, aquest any, el curs podrà realitzar-se en modalitat hibrida,tant virtual com semipresencial (es preveu que aproximadament la meitat de les sessions siguin presencials, si la situació sanitària ho permet).

Veure programa

Pràctiques i visites d'estudi 

Els estudiants poden optar a una pràctica al Síndic de Greuges de Catalunya, a Barcelona.
3 estades per a realitzar una visita d'estudis al Consell d'Europa i al Tribunal Europeu de Drets Humans, a Estrasburg (subjectes a que la situació sanitaria ho permeti). 

Per optar a aquestes convocatòries s'ha de cursar el curs complet i presentar un treball que serà valorat per una comissió d'adjudicació que decidirà les persones guanyadores.

Activitats paral·leles 

Paral·lelament a les sessions, s'organitzaran tallers voluntaris amb entitats que treballen en la defensa del clima i els drets humans.

Els tallers seguiran una metodologia pràctica que permet generar espai d'intercanvi entre les organitzacions, institucions, moviments socials i persones participants. A més, seran desenvolupats pels membres de les mateixes organitzacions i podran realitzar-se independentment del format triat.

Poden realitzar-se independentment del format del curs triat.

Reconeixements 

El curs està reconegut amb crèdits universitaris de:

 • Universitat de Barcelona: Grau Dret, 2 crèdits ECTS
 • Universitat Oberta de Catalunya: 2 crèdits ECTS Grau de Dret i Grau de Relacions Internacionals 
 • Universitat Internacional de Catalunya:  1 credit ECTS per a tots els graus  
 • Universitat de Lleida:  3 crèdits ECTS per a tots els graus 
 • Universitat de Girona [pendent resolució] 
 • Universidad Complutense de Madrid 3 crèdits ECTS per a tots els graus 

Per obtenir aquest reconeixement s'ha de cursar el curs complet i presentar un treball.

També es preveu el reconeixement como a activitat de formació permanent del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (només per a professorat) [pendent resolució]

Ampliar informació del curs

El Tribunal Europeu de Drets Humans: funcionament, procediment d'accés i jurisprudència (3a edició)

El Conveni Europeu dels Drets Humans i les Llibertats Fundamentals i el seu òrgan jurisdiccional, el Tribunal Europeu de Drets Humans, constitueixen recursos fonamentals en els casos de vulneració de drets humans, no sols com a via jurisdiccional, sinó també com a font jurisprudencial essencial del nostre ordenament intern. Però la falta de coneixement del Conveni i de les eines procedimentals per accedir i actuar davant el TEDH fa d'aquest sistema de protecció dels drets humans un recurs poc utilitzat.

La utilitat i les potencialitats del TEDH són moltes però, tenim un coneixement de les possibilitats que ens ofereix? En quins casos podem accedir al TEDH i com és el procediment per actuar davant aquest tribunal internacional?

Per a això s'analitzaran els drets reconeguts en l'àmbit europeu a través de Conveni Europeu de Drets Humans, la jurisprudència del TEDH, i s'estudiaran les eines per a presentar demandes davant el TEDH.

Objectius

 • Estudiar el Marc Europeu de Drets Humans
 • Fomentar la protecció i la garantia dels drets humans en l'àmbit estatal, i en segona instància en l'àmbit regional
 • Donar a conèixer el TEDH, el seu potencial i limitacions
 • Analitzar els procediments per a aplicar al TEDH, les seves competències jurisdiccionals i els criteris d'admissibilitat i els efectes de les sentències del tribunal

Ampliar informació del curs

Cicle pràctic formatiu sobre protecció de drets humans. Sessió III: Presentació de casos de vulneració i violació de DH davant el Sistema Interamericà de Drets Hum

Els mecanismes de protecció de drets humans, són òrgans internacionals que controlen l'aplicació dels drets i, en aquest sentit, alguns d'ells permeten que les persones, ja sigui de manera individual o col·lectivament, presentin casos de situació o de vulneració o violació dels drets humans.

És per això que aquest Cicle formatiu té l'objectiu d'ampliar coneixements i eines pràctiques precisament sobre aquests mecanismes existents a nivell internacional i interamericà i, d'aquesta manera, fomentar i millorar l'accés a aquests, tant per a prevenir, a través d'informes ombra, com per a denunciar violacions de drets, a través de la presentació de casos.

Concretament el Cicle està format per tres sessions, centrades en les següents qüestions concretes: (1) elaboració d'informes ombra, tant per a l'Examen Periòdic Universal com per a Comitès de l'ONU, (2) presentació de casos de violació o vulneració de drets humans enfront de l'ONU i, finalment, (3) presentació d'aquest mateix tipus de casos davant al Sistema Interamericà. Les sessions poden prendre's íntegrament o de manera separada o independent.7

En aquesta tercera i darrera sessió ens centrarem en la presentació de casos davant del Sistema Interamericà de Drets Humans

 

Ampliar informació del curs

Cicle formatiu pràctic sobre protecció de drets humans. Sessió II: Presentació de casos de vulneració i violació de DH davant els Comitès de l'ONU

Els mecanismes de protecció de drets humans, són òrgans internacionals que controlen l'aplicació dels drets i, en aquest sentit, alguns d'ells permeten que les persones, ja sigui de manera individual o col·lectivament, presentin casos de situació o de vulneració o violació dels drets humans.

És per això que aquest Cicle formatiu té l'objectiu d'ampliar coneixements i eines pràctiques precisament sobre aquests mecanismes existents a nivell internacional i interamericà i, d'aquesta manera, fomentar i millorar l'accés a aquests, tant per a prevenir, a través d'informes ombra, com per a denunciar violacions de drets, a través de la presentació de casos.

Concretament el Cicle està format per tres sessions, centrades en les següents qüestions concretes: (1) elaboració d'informes ombra, tant per a l'Examen Periòdic Universal com per a Comitès de l'ONU, (2) presentació de casos de violació o vulneració de drets humans enfront de l'ONU i, finalment, (3) presentació d'aquest mateix tipus de casos davant al Sistema Interamericà. Les sessions poden prendre's íntegrament o de manera separada o independent.7

En aquesta segona sessió ens centrarem en la presentació de casos davant l'ONU.

 

Ampliar informació del curs

Cicle formatiu sobre protecció de drets humans des de la pràctica. Sessió I: Elaboració d'informes ombra per al EPU i per als Comitès de l'ONU

Els mecanismes de protecció de drets humans, són òrgans internacionals que controlen l'aplicació dels drets i, en aquest sentit, alguns d'ells permeten que les persones, ja sigui de manera individual o col·lectivament, presentin casos de situació o de vulneració o violació dels drets humans.

És per això que aquest Cicle formatiu té l'objectiu d'ampliar coneixements i eines pràctiques precisament sobre aquests mecanismes existents a nivell internacional i interamericà i, d'aquesta manera, fomentar i millorar l'accés a aquests, tant per a prevenir, a través d'informes ombra, com per a denunciar violacions de drets, a través de la presentació de casos.

Concretament el Cicle està format per tres sessions, centrades en les següents qüestions concretes: (1) elaboració d'informes ombra, tant per a l'Examen Periòdic Universal com per a Comitès de l'ONU, (2) presentació de casos de violació o vulneració de drets humans enfront de l'ONU i, finalment, (3) presentació d'aquest mateix tipus de casos davant al Sistema Interamericà. Les sessions poden prendre's íntegrament o de manera separada o independent.

En aquesta primera sessió ens centrarem en l'elaboració d'informes ombra, tant per al EPU com per als Comitès de l'ONU.

Ampliar informació del curs

39è Curs anual de drets humans: DRETS HUMANS DAVANT REPTES GLOBALS

El curs anual de drets humans s'organitza des de fa quasi bé quatre dècades per donar una primera aproximació als sistemes de protecció dels drets humans i per abordar els principals reptes per la garantia dels drets humans, des d'una perspectiva multidisciplinar a partir de les aportacions de diferents persones expertes sobre les temàtiques abordades.

En la present edició, el curs s'organitza en tres mòduls temàtics:

 1. Marc general i introducció a la protecció dels drets humans
 2. Emergència climàtica i drets humans
 3. Afectacions de les noves tecnologies en els drets humans

Cadascun d'aquests mòduls es compon de quatre sessions on persones expertes de diferents àmbits exposaran les qüestions i elements clau per aprofundir en les temàtiques.

Aquest any, el curs podrà realitzar-se tant de forma virtual, com de forma semi-presencial (es preveu que aproximadament la meitat de les sessions siguin presencials, si la situació sanitària ho permet). A més, es poden fer inscripcions per un, dos o els tres mòduls del curs.

Veure programa

Pràctiques

Els estudiants poden optar a una pràctica al Síndic de Greuges de Catalunya.
3 estades per a realitzar una visita d'estudis al Consell d'Europa i al Tribunal Europeu de Drets Humans, a Estrasburg (si la situació sanitària ho permet). 

Activitats paral·leles 

Paral·lelament a les sessions, s'organitzen cinc tallers amb entitats que treballen en la defensa dels drets humans i, específicament, en els àmbits de medi ambient i les noves tecnologies.

Els tallers segueixen una metodologia pràctica per conèixer la tasca d'aquestes entitats i aprofundir en els aspectes pràctics dels seus àmbits d'actuació.

Reconeixements 

El curs està reconegut amb crèdits universitaris de:

 • Universitat de Barcelona: 2 crèdits ECTS Grau Dret
 • Universitat Oberta de Catalunya: 2 crèdits ECTS Grau de Dret i Grau de Relacions Internacionals 
 • Universitat Internacional de Catalunya: 1 crèdit ECTS per tots els graus
 • Universitat de Lleida: 3 crèdits ECTS per tots els graus
 • Universitat de Girona [pendent resolució] 
 • Universidad Complutense de Madrid [pendent resolució] 

També es preveu el reconeixement como a activitat de formació permanent del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (només per a professorat) [pendent resolució]

Ampliar informació del curs

GT sobre interseccionalitat i no discriminació

Grup de Treball col·lectiu per compartir experiències i treballar en l’aplicabilitat de la interseccionalitat als serveis publics.  

L'objectiu final és el de de formular eines o mecanismes pràctics per a l'aplicació d'aquesta perspectiva interseccional en polítiques públiques en relació als eixos diversitat d'origen nacional i ètnic, de gènere i classe social.

 

Ampliar informació del curs

Els conflictes des de l'enfocament de gènere: impactes diferenciats, construcció de pau i accés a mecanismes internacionals de protecció (5a edició)

El curs està centrat en la defensa dels drets de les dones en els conflictes armats i en el paper d'aquestes, tantes vegades oblidat i ignorat, en la construcció de la pau.

La finalitat del curs és proporcionar els coneixements i les eines necessàries per a analitzar el context en els quals es produeixen les vulneracions de drets humans, amb especial atenció a les dones i nenes i les eines i mecanismes de les quals disposen per a denunciar aquestes vulneracions. L'objectiu final és apoderar a les persones participants en la defensa dels drets de les dones, a través de la formació i de l'acció.

Ampliar informació del curs

Defensar els drets humans a Amèrica Llatina: accés a mecanismes de protecció internacional enfront de la criminalització (2a edició)

L'objectiu d'aquest curs és enfortir els coneixements i les eines dels i les defensors i defensores de drets humans per a afrontar i preparar-se per a les amenaces existents en el seu treball a través de l'anàlisi de les següents qüestions.

La formació tindrà els següents objectius específics:

- Analitzar en profunditat les amenaces i perills existents per a les defensors i defensores de drets humans, especialment els mecanismes i eines més utilitzades per a la seva criminalització.

- Millorar el coneixement sobre els fonaments dels drets humans i els sistemes de protecció universal i interamericà, així com per a ampliar les capacitats d'accés a aquests mecanismes per part de defensores i defensors i les seves organitzacions.

- Introduir les eines bàsiques per a elaborar estratègies incidència generals a nivell internacional mitjançant l'accés als mecanismes existents per a la protecció i exigibilitat dels seus drets i treballar-les en un cas pràctic.

Ampliar informació del curs

Comunicació amb Enfocament de Gènere i Drets Humans, eines per a un periodisme humà (4a edició)

Les persones que es dediquen a la comunicació i el periodisme exerceixen un important rol com a agents de canvi, així com en la denúncia de vulneracions i/o violacions de drets humans. Tenen la funció de contribuir amb les seves informacions a la cohesió, la convivència, l'enteniment i el pensament crític en les nostres societats, així com la de combatre el discurs d'odi, assenyalant als qui l'incentiven i financen, inclòs els interessos econòmics i ideològics que es troben darrere.

El paper dels mitjans de comunicació en la promoció dels drets humans és clar perquè, més enllà visibilitzar determinades situacions, han d'aspirar a la seva resolució i a més poden sensibilitzar i conscienciar a la ciutadania sobre els seus drets, com a primer pas per a poder exigir-los.

Per a això és fonamental apropiar-se de tècniques que permetin recollir testimoniatges cuidant a les persones protagonistes, recopilar dades necessàries des del rigor, construir narracions que converteixin l'important en interessant i, alhora, puguin ser utilitzades per entitats o institucions que treballen per a la protecció i promoció dels drets humans.

La finalitat d'aquest curs és precisament millorar els coneixements per a analitzar en profunditat els drets humans, els seus fonaments, els sistemes de protecció existents i l'accés a aquests, les polítiques públiques i actuacions dels governs en clau de drets i dotar de les eines necessàries per a comunicar des d'un enfocament de gènere i basat en drets humans.

Curs en col·laboració amb Patricia Simón

Ampliar informació del curs

Introducció a la protecció internacional de Drets Humans

Els drets humans a més de valors essencials d'una societat lliure, plural i democràtica, són també eines de treball i acció per a prevenir i denunciar abusos i vulneracions. El curs ofereix una aproximació a la configuració internacional dels drets humans i dels diferents sistemes de protecció, a partir de la seva conceptualització, fonaments i evolució històrica.

Curs gratüit

Ampliar informació del curs

38è Curs Anual de Drets Humans 2020. La no discriminació des de la perspectiva interseccional

La discriminació interseccional és aquella en la qual diversos motius de discriminació interactuen simultàniament, de manera inseparable, provocant situacions d'exclusió social i vulnerabilitat (K. Crenshaw). 

El curs s’organitza anualment des fa mes de 35 anys amb l’objectiu de donar una aproximació als drets humans .

A més de l'estudi dels diferents sistemes de protecció i garantia, en la 38a edició, s'abordarà específicament un dels principals reptes pels drets humans en l'actualitat: la lluita contra les discriminacions des de la perspectiva interseccional. 

La discriminació és la negació o limitació de drets a persones i col·lectius a causa de les seves creences o a les seves característiques identitàries: gènere, edat, “raça”, origen, estatus socioeconòmic, orientació sexual, entre altres. Unes discriminacions que generen enormes desigualtats en les nostres societats.

L'enfocament interseccional, nascut a la fi dels 90 de la mà d'activistes i acadèmiques negres, posa en relleu els diversos eixos i motius de discriminació i analitza el resultat de la seva interacció, subratllant la necessitat d'abordar la discriminació de manera holística i atenent també el context que genera relacions de poder diverses i canviants.

Durant les tres setmanes del curs analitzarem el concepte i raó de ser de l'enfocament interseccional des de les diferents aproximacions teòriques i tractarem d'aprofundir en la seva incorporació pràctica, molt menys estudiada. De la mà de persones expertes, però també gràcies a l'intercanvi entre participants, aprofundirem en l'heterogeneïtat de la discriminació, analitzarem els avantatges i reptes que presenta aquest enfocament per a la garantia del dret a la igualtat en diferents àmbits i coneixerem diferents propostes per a la seva posada en pràctica.

Pràctiques

Els estudiants poden optar a una pràctica al Síndic de Greuges de Catalunya.
3 estades per a realitzar una visita d'estudis al Consell d'Europa i al Tribunal Europeu de Drets Humans, a Estrasburg.

Activitats paral·leles

Al llarg de les tres setmanes de duració del curs s'organitzen cinc tallers voluntaris en diferents institucions de defensa dels drets humans. Aquests tallers, de tres hores de duració, seguiran una metodologia pràctica perquè els estudiants poden conéixer el dia a dia d'entitats públiques i privades que treballen específicament la defensa dels drets humans davant la discriminació i les desigualtats.

S'organitzarà també un espai d'intercanvi d'experiències en el qual l'alumnat del Curs podrà intercanviar experiències relacionats amb els drets humans, vinculant-lo amb les seues experiències professionals i/o personals.

Altres qüestions organitzatives

Els participants han de complir una assistència mínima del 80% per a poder obtindre el diploma acreditatiu. A més, per a l'obtenció del certificat d'aprofitament s'haurà de presentar un treball, seguint els criteris de l'organització. Aquest certificat serà necessari per a les persones que vulguen reconéixer el curs amb crèdits ECTS de diferents universitats i com a activitat de formació permanent del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

L'idioma oficial d'aquest curs és indistintament català i castellà. L'idioma de les ponències està sota elecció personal de cadascun dels ponents.

Ampliar informació del curs

Els conflictes armats des de l'enfocament de gènere: impactes diferenciats, construcció de pau i accés a mecanismes internacionals de protecció (4ª edició)

Els conflictes armats actualment en curs estan generant greus conseqüències sobre les poblacions que els pateixen, donant lloc a una crisi global de desplaçament forçat sense precedents i nombroses violacions de drets humans. En aquest context, és necessari analitzar els impactes específics de gènere, amb conseqüències devastadores sobre la vida de les dones i les nenes que els sofreixen. Les desigualtats i la violència de gènere s'agreugen com a conseqüència de la violència armada i el militarisme, i les violacions dels drets humans de les dones adquireixen una dimensió específica.

Malgrat aquesta realitat l'anàlisi dels conflictes armats i els processos de pau segueix estant dominat per una perspectiva patriarcal que invisibilitza les afectacions diferenciades que sofreixen les dones en els conflictes i les contribucions que els moviments de dones han fet a la construcció de la pau en les seves societats. A més, aquesta construcció d'un coneixement hegemónicamente masculí ha portat també a la relegació de les aportacions de les investigadores feministes que han tractat d'ampliar l'anàlisi incloent les visions i experiències de les dones. 

El curs proporcionarà eines para: comprendre els conflictes armats des d'una perspectiva de gènere, amb especial atenció a la utilització de la violència sexual com a arma de guerra; conèixer les propostes des del feminisme per a la construcció de la pau, així com el seu impacte i situació actual en el context internacional; per acabar analitzant els principals instruments internacionals existents per a la protecció de drets humans i denúncia i per a la participació de la societat civil. 

L'objectiu últim del Curs, organitzat per el IDHC i la Escola de Cultura de Pau, és empoderar a les persones participants en la defensa dels drets de les dones, a través de la formació i de l'acció.

Ampliar informació del curs

Defensar els drets humans a Amèrica Llatina: accés a mecanismes de protecció internacional enfront de la criminalització

L'objectiu d'aquest curs és enfortir els coneixements i les eines dels i les defensors i defensores de drets humans per a afrontar i preparar-se per a les amenaces existents en el seu treball a través de l'anàlisi de les següents qüestions.

La formació tindrà els següents objectius específics:

- Analitzar en profunditat les amenaces i perills existents per a les defensors i defensores de drets humans, especialment els mecanismes i eines més utilitzades per a la seva criminalització.

- Millorar el coneixement sobre els fonaments dels drets humans i els sistemes de protecció universal i interamericà, així com per a ampliar les capacitats d'accés a aquests mecanismes per part de defensores i defensors i les seves organitzacions.

- Introduir les eines bàsiques per a elaborar estratègies incidència generals a nivell internacional mitjançant l'accés als mecanismes existents per a la protecció i exigibilitat dels seus drets i treballar-les en un cas pràctic.

Ampliar informació del curs

Discurs d'odi vs llibertat d'expressió? Una anàlisi des dels drets humans

Curs semipresencial per professionals de l’advocacia i l’assessoria jurídica de la provincia de Barcelona

Hem passat del silenci davant les expressions d’odi a la seva sistemàtica judicialització, amb unes conseqüències contraproduents i perilloses tant respecte a la lluita per la igualtat i l’equitat com pels propis valors fonamentals d’una societat democràtica.

El concepte de discurs d’odi va nèxier per protegir l’exercici dels drets fonamentals de col·lectius històricamente discriminats, que s’enfronten a dificultats estructurals  per exercir els seus drets en plenitud i igualtat de condicions.

La reforma del Codi Penal de 2015  va incorporar en el seu article 510 els anomenats delictes de discurs d’odi, ampliant les conductes prohibides i les penes. Però la seva aplicació judicial, juntament amb altres disposicions del mateix Codi Penal o de la coneguda como Llei Mordassa, posa de manifest la seva utilització abusiva i el risc per les garanties de la llibertat d’expressió.

Al curs s’aborda la problemàtica que planteja el marc legal actual per garantir una protecció efectiva de col·lectius històricament discriminats en equilibri amb les garanties d’altres drets fonamentals com la llibertat d’expressió, i a la llum de les normatives i estàndards internacionals.

El curs s'organitza conjuntamente amb SOS Racisme, en el marc del projecte “Reconstruint garanties de drets humans en la lluita contra l’odi”, amb el suport financer de l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona.

Objectius 

La finalitat del curs és ampliar els coneixements i capacitats de professionals de l'advocacia i l'assessorament legal per a abordar casos de discurs d’odi.

Els objectius específics són:

 1. Reflexionar sobre el concepte de discurs d’odi i la problemàtica que planteja la seva penalització (interpretació de l'Article 510 del Codi Penal) 
 2. Repassar els organismes, normatives i estàndards internacionals i regionals sobre el dret a la no discriminació i sobre la llibertat d’expressió.
 3. Conèixer la jurisprudència més rellevant tant de tribunals estatals com, sobretot, del Tribunal Europeu de Drets Humans
 4. Compartir experiències, competències i propostes per a abordar casos de discurs d’odi. 

Ampliar informació del curs

Comunicació amb Enfocament de Gènere i Drets Humans, eines per a un periodisme humà (3a edició)

Els mitjans de comunicació tenen un paper fonamental en la configuració i interpretació de la realitat que ens envolta. Una realitat incompleta i parcial si no reflecteix els drets i llibertats dels seus protagonistes. Les conseqüències de les retallades no es poden entendre sense explicar el perjudici per la lluita per la igualtat d'homes i dones, i sense explicar el retrocés ocasionat per la retirada dels ajuts de la Llei de dependència. Ni l'enduriment de les polítiques d'estrangeria sense mostrar les batudes racistes o els vols de deportació, per exemple. 

La funció social del periodisme és indubtable no només per la seva capacitat per denunciar les desigualtats i injustícies, també per la seva responsabilitat i influència en la creació d'una societat informada i crítica, compromesa en la defensa dels seus drets, sense oblidar el paper de vigilància dels poders públics. Aquesta funció social exigeix als professionals de la comunicació informar sobre el que importa i no sobre el que interessa als poders fàctics que defineixen l'agenda informativa. 

Periodismo Humano i l'IDHC organitzen aquest curs que aposta per un periodisme responsable i centrat en les persones, en els seus drets i en les seves lluites. Un periodisme que requereix d'un coneixement específic sobre drets humans i que incorpori nous models i tècniques discursives. En el curs s'aportaran les eines i recursos per informar en profunditat i amb precisió del que està passant amb un enfocament de gènere i basat en els drets humans.

 

Curs en col·laboració amb Periodismo Humano 

 

Ampliar informació del curs

El Tribunal Europeu de Drets Humans: funcionament, procediment d'accés i jurisprudència (2a edició)

El Conveni Europeu dels Drets Humans i les Llibertats Fundamentals i el seu òrgan jurisdiccional, el Tribunal Europeu de Drets Humans, constitueixen recursos fonamentals en els casos de vulneració de drets humans, no sols com a via jurisdiccional, sinó també com a font jurisprudencial essencial del nostre ordenament intern. Però la falta de coneixement del Conveni i de les eines procedimentals per accedir i actuar davant el TEDH fa d'aquest sistema de protecció dels drets humans un recurs poc utilitzat.

La utilitat i les potencialitats del TEDH són moltes però, tenim un coneixement de les possibilitats que ens ofereix? En quins casos podem accedir al TEDH i com és el procediment per actuar davant aquest tribunal internacional?

Aquest curs es dirigeix a les persones interessades en conèixer i utilitzar el sistema europeu de protecció dels drets humans. Per a això s'analitzaran els drets reconeguts en l'àmbit europeu a través de Conveni Europeu de Drets Humans, la jurisprudència del TEDH, i s'estudiaran les eines per a presentar demandes davant el TEDH.

Ampliar informació del curs

La Carta de Drets Fonamentals de la UE per a jutges formadors

The Charter of Fonamental Rights of the European Union “in action” és un projecte finançat per la Comissió Europea que té com a objectiu general el de promoure una cultura jurídica i legal comuna a nivell europeu, que ajudi a enfortir l'àrea de justícia de la Unió. De manera més específica el projecte està orientat a difondre l'abast de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea (CFR, en les seves sigles en anglès) i dotar d'eines concretes als actors jurídics per a un millor maneig del marc legal referent als drets fonamentals, així com per a una correcta aplicació de la Carta.

El projecte, emmarcat dins del Programa DG Justice, s'implementa en quatre països, de la mà de les següents entitats: el Institut de Drets Humans de Catalunya a Espanya, la Universitat de Utrecht a Holanda, la Universitat de Szczecin a Polònia i el Centre d'Estudis Socials de la Universitat de Coïmbra, líder del projecte, a Portugal.

L'objectiu general d'aquesta formació, tal com hem indicat anteriorment, és el de difondre l'abast de la Carta Europea de Drets Fonamentals i de dotar d'eines concretes als actors jurídics per a un millor maneig del marc legal referent als drets fonamentals, així com una correcta aplicació de la Carta.

Aquest curs dirigit específicament a jutges formadors, s'organitza a causa de l'important rol que aquests juguen en el desenvolupament de les capacitats d'uns altres i altres jutgesses a les quals formen i finalment tenen igualment un paper clau en la promoció d'una cultura judicial que estigui en línia amb els drets humans, un dels objectius principals d'aquest projecte. Els jutges que participin en aquesta formació serà capaces de difondre l'abast i aplicabilitat de la CFR en els procesosformativos que duguin a terme en el futur.

Ampliar informació del curs

La Carta Drets Fonamentals de l'Unió Europea per acció per l'advocacia

[Lloc: Barcelona, I·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB), C/ Mallorca 283 (7a planta, Sala 73)]


Durant el curs, expertes de l'administració de justícia i de l'àmbit acadèmic exposaran les potencialitats de la Carta de Drets Fonamentals de la UE i del seu ús en els tribunals, en connexió a altres instruments jurídics de drets humans. 

El curs està enfocat a la pràctica jurídica. L'objectiu és dotar a advocats i advocades d'eines que facilitin l'ús del marc legal de drets fonamentals i incidir així en una millor aplicació de la Carta

The Charter of Fonamental Rights of the European Union “in action” és un projecte finançat per la Comissió Europea que té com a objectiu general el de promoure una cultura jurídica i legal comuna a nivell europeu, que ajudi a enfortir l'àrea de justícia de la Unió. De manera més específica el projecte està orientat a difondre l'abast de la Carta Europea de Drets Fonamentals (CFR) i dotar d'eines concretes als actors jurídics per a un millor maneig del marc legal referent als drets fonamentals, així com per a una correcta aplicació de la Carta.

El projecte, emmarcat dins del Programa DG Justice, s'implementa en quatre països, de la mà de les següents entitats: el Institut de Drets Humans de Catalunya a Espanya, la Universitat de Utrecht a Holanda, la Universitat de Szczecin a Polònia i el Centre d'Estudis Socials de la Universitat de Coïmbra, líder del projecte, a Portugal.

L'objectiu d'aquesta formació és el de difondre l'abast de la Carta Europea de Drets Fonamentals i de dotar d'eines concretes als actors jurídics per a un millor maneig del marc legal referent als drets fonamentals, així com una correcta aplicació de la Carta.

Els principals beneficiaris de aquesta formació son 25 advocats/as que exerceixin en l'estat espanyol. 

 

Ampliar informació del curs

L'Enfocament de Gènere i Basat en Drets Humans als projectes de cooperació. Aplicació pràctica [Barcelona]

Capacitació pràctica per la utilització i el desplegament de l'EGiBDH en les intervencions de cooperació a nivell estratègic i operatiu. 

Objectius 

 • Millorar els coneixements i les capacitats tècniques del personal d'ONGD i municipis per dur a terme les intervencions amb EGiBDH
 • Dotar de les eines necessàries als membres d'entitats de cooperació per a la integració del EGiBDH als projectes cooperació, amb especial atenció al seguiment i avaluació, i afavorir la seva implementació pràctica.
 • Iniciar i/o aprofundir en la construcció de capacitats per a la utilització i el desplegament del EGiBDH en els nivells estratègic i operatiu dels projectes de cooperació i a nivell organitzatiu tant d'entitats com de municipis, cap a l'horitzontalitat i multisectorialitat.
 • Determinar reptes per a la correcta incorporació del EGiBDH.

Ampliar informació del curs

L'Enfocament de Gènere i Basat en Drets Humans als projectes de cooperació. Aplicació pràctica [Barcelona II]

La formació té els següents objectius:

 • Que les entitats millorin les seves capacitats i els aspectes tècnics per a la correcta incorporació de l'EGiBDH i els municipis tinguin majors coneixements per dur a terme o donar support a intervencions amb aquest enfocament (cooperació directa, subvencions, etc), així com de disposar de majors eines per valorar adequadament els projectes (segons l'Enfocament) que rebin d'entitats de cooperació en les seves convocatòries.
 • Facilitar eines de seguiment i avaluació de projectes a partir d’indicadors d’EGiBDH.
 • Dotar de les eines necessàries als membres d’entitats de cooperació per a la integració l'EGiBDH en els projectes cooperació, i afavorir-ne la seva implementació pràctica.
 • Iniciar o aprofundir la construcció de capacitats per a la utilització i el desplegament de l'EGiBDH en els nivells estratègic i operatiu dels projectes de cooperació i a nivell organitzatiu tant d'entitats com de municipis, cap a l'horitzontalitat i multisectorialitat.
 • Determinar reptes

Ampliar informació del curs

L'Enfocament de Gènere i Basat en Drets Humans als projectes de cooperació. Aplicació pràctica [Sant Boi i Esplugues de Llobregat]

Capacitació pràctica per la utilització i el desplegament de l'EGiBDH en les intervencions de cooperació a nivell estratègic i operatiu. 

Objectius 

 • Millorar els coneixements i les capacitats tècniques del personal d'ONGD i municipis per dur a terme les intervencions amb EGiBDH
 • Dotar de les eines necessàries als membres d'entitats de cooperació per a la integració del EGiBDH als projectes cooperació, amb especial atenció al seguiment i avaluació, i afavorir la seva implementació pràctica.
 • Iniciar i/o aprofundir en la construcció de capacitats per a la utilització i el desplegament del EGiBDH en els nivells estratègic i operatiu dels projectes de cooperació i a nivell organitzatiu tant d'entitats com de municipis, cap a l'horitzontalitat i multisectorialitat.
 • Determinar reptes per a la correcta incorporació del EGiBDH.

Ampliar informació del curs

Comunicació amb enfocament de drets, eines per a un periodisme més humà (2ª edició)

Els mitjans de comunicació tenen un paper fonamental en la configuració i interpretació de la realitat que ens envolta. Una realitat incompleta i parcial si no reflecteix els drets i llibertats dels seus protagonistes. Les conseqüències de les retallades no es poden entendre sense explicar el perjudici per la lluita per la igualtat d'homes i dones, i sense explicar el retrocés ocasionat per la retirada dels ajuts de la Llei de dependència. Ni l'enduriment de les polítiques d'estrangeria sense mostrar les batudes racistes o els vols de deportació, per exemple. 

La funció social del periodisme és indubtable no només per la seva capacitat per denunciar les desigualtats i injustícies, també per la seva responsabilitat i influència en la creació d'una societat informada i crítica, compromesa en la defensa dels seus drets, sense oblidar el paper de vigilància dels poders públics. Aquesta funció social exigeix als professionals de la comunicació informar sobre el que importa i no sobre el que interessa als poders fàctics que defineixen l'agenda informativa. 

Periodismo Humano i l'IDHC organitzen aquest curs que aposta per un periodisme responsable i centrat en les persones, en els seus drets i en les seves lluites. Un periodisme que requereix d'un coneixement específic sobre drets humans i que incorpori nous models i tècniques discursives. En el curs s'aportaran les eines i recursos per informar en profunditat i amb precisió del que està passant amb un enfocament de gènere i basat en els drets humans.

 

Curs en col·laboració amb Periodismo Humano 

Aquest curs es realitza amb el recolzament de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

Ampliar informació del curs

Seguretat i Protecció de Defensores de Drets Humans de América Llatina

El curs “Seguretat i protecció de defensores de drets humans d'Amèrica Llatina” té com a finalitat proporcionar una formació teòrica i pràctica que ofereixi d'una banda els coneixements sobre el funcionament dels sistemes de protecció de drets humans universal i interamericano, i per un altre les eines necessàries per realitzar anàlisis d'escenaris de riscos a les zones de treball de les entitats participants, i la creació de protocols de seguretat.

El Curs està dirigit a entitats parteix de la Xarxa Llatinoamericana de dones defensores de drets socials i ambientals.

Ampliar informació del curs

Dones i conflictes: violència sexual i mecanismes de protecció internacional (3ª edició)

La violència sexual en els conflictes no es pot entendre aïllada d'altres greus violacions dels drets humans de les dones, fruit de les enormes desigualtats i de la discriminació que continuen patint a tot el món, ni al marge de la violència de gènere que té lloc en temps de pau. En aquest context, l'IDHC amb l'Escola Cultura de Pau proposa un curs que es centra en la defensa de les dones als conflictes armats.

El 2015 és un any clau en la confluència entre les agendes internacionals de gènere, pau i desenvolupament. Pot ser un moment important perquè aquests tres àmbits es trobin en un escenari en el que enfortir-se mútuament i evidenciar que la interdependència de les agendes és una oportunitat per assolir objectius majors i més sostenibles. L’any 2015 és la data establerta per Nacions Unides per al compliment dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (OMD) i es celebren 20 anys de la Quarta Conferència Mundial sobre la Dona i 15 des de l’aprovació de la resolució 1325 del Consell de Seguretat de l’ONU sobre Dones, Pau i Seguretat.  

Aquesta coincidència en el temps pot tenir una transcendència significativa per impulsar l’agenda de gènere en un context internacional en el que els drets de la dona es veuen greument amenaçats. Així doncs, el 2015 serà un any de revisió i podria convertir-se també en un any d’avenços importants si la societat civil és capaç d’articular amb força les seves exigències i els Estats mantenen els seus compromisos perquè no s’obri la porta a retrocessos que tindrien nefastes conseqüències per les vides de les dones i les nenes.

El curs proporcionarà les eines per comprendre el fenomen de la violència sexual en el marc dels conflictes armats contemporanis, des d'una perspectiva de gènere, així com els principals instruments internacionals per a la seva protecció i la seva denúncia. L'objectiu d’aquest curs és apoderar a les persones participants en la defensa dels drets de les dones, a través de la formació i de l'acció.

 

Ampliar informació del curs

DISCURSOS I DELICTES D'ODI. Eines pràctiques per l'acció

Curs virtual per identificar, intervenir i prevenir l'odi des de la societat civil

Els delictes i els discursos d'odi estan a tot Europa. D'acord amb el Ministeri de l'Interior, el nombre d'accions delictives motivades per odi i prejudicis cap a membres d'alguns col·lectius (immigrants, LGTBI, comunitats religioses etc.) està augmentant, encara que només entre el 10 i el 20% dels casos són denunciats.

Mentrestant, sembla que la societat roman impassible davant l'extensió d'aquestes pràctiques i del perill que suposen per a la cohesió social. Les manifestacions verbals i visuals carregades de menyspreu o hostilitat cap a altres persones, per algunes característiques com el color de la pell, l'origen, la religió, la ideologia política, l'orientació sexual, la discapacitat física o intel·lectual etc., constitueixen un element normal en les interaccions diàries i en les relacions socials. Aquesta normalització del discurs de l'odi i les dificultats per denunciar fets concrets i la gravetat del fenomen, faciliten la comissió i justificació d'ulteriors actes de discriminació i violència, perpetuant un ordre social discriminatori.

En aquest context, SOS Racisme i l'IDHC organitzen aquest curs amb l'objectiu d'aclarir els conceptes de delictes i discurs d'odi, oferint un marc conceptual i legal que permeti identificar-los, i dotar d'instruments de resposta de diferent naturalesa per tal de promoure una major reacció d'individus i col·lectius en defensa dels drets humans de les persones victimitzades.

Amb el finançament de l'Ajuntament de Barcelona.

Ampliar informació del curs

CIBERACTIVISME: Com identificar i combatre el discurs d'odi a Internet

En els últims anys assistim a un creixement constant del discurs d'odi, sent les plataformes online (xarxes socials, mitjans de comunicació,etc) una via propícia i anònima per a la difusió de les ideologies intolerants. El vincle entre aquest creixement i l'augment dels delictes d'odi és palès. L'estat espanyol no és una excepció, i tampoc Galícia. Aquests atacs cap a grups vulnerabilizats es basen en la percepció de la pertinença d'una persona o col·lectiu, raça, ètnia, religió o nacionalitat, en el gènere, en l'edat, la discapacitat, l'orientació sexual o la identitat de gènere, la llengua, la ideologia, l'estatus socioeconòmic, i ocupació, aparença, capacitat mental o qualsevol altre aspecte a ressaltar.

Com generar i difondre un discurs alternatiu a Internet? Quines eines poden utilitzar els ciberactivistas per confrontar l'odi xenòfob? Com coordinar accions per aconseguir un major impacte?

L'IDHC al costat de SOS Racisme i United Explanations proposem aquest curs que pretén ajudar a aclarir què és el discurs d'odi, oferint un marc conceptual i legal que permeti identificar-lo, i donar eines de resposta amb la finalitat de promoure el ciberactivisme i la reacció, tant d'individus com d'entitats, en defensa dels drets humans i les persones victimizades, incidint especialment en la importància de construir un discurs alternatiu. 

El Curs s'emmarca dins del projecte CibeRespect, liderat per Ecos do Sur, que aposta per la creació de xarxes de suport, el seguiment i anàlisi del discurs a Internet i el ciberactivisme com a estratègia integral per combatre el discurs d'odi contra les persones immigrants i les minories ètniques en els mitjans digitals. El curs està dirigit principalment, encara que no en exclusiva, a activistes de Galícia.

La finalitat del curs és proporcionar coneixements necessaris per poder identificar el discurs d'odi, especialment online, i establir modes d'actuació mitjançant diferents eines per fer-li front. Conscienciar a l'alumnat de l'existència d'aquest discurs i dels perills que comporta, així com donar eines d'actuació, serà l'objectiu final del curs, que està cofinançat per l'Obra Social de La Caixa.

Ampliar informació del curs

El Tribunal Europeu de Drets Humans: funcionament, procediment d'acc?s i jurisprud?ncia

El Conveni Europeu dels Drets Humans i les Llibertats Fundamentals i el seu òrgan jurisdiccional, el Tribunal Europeu de Drets Humans, constitueixen recuersos fonamentals en els casos de vulneració de drets humans, no sols com a via jurisdiccional, sino també com a font jurisprudencial esencial del nostre ordenament intern. Però la falta de coneixement del Conveni i de les eines procedimentals per accedir i actuar davant el TEDH fa d'aquest sistema de protecció dels drets humans un recurs poc utilitzat.

La utilitat i les potencialitats del TEDH son moltes pero, tenim un coneixement de les possibilitats que ens ofereix? En quins casos podem accedir al TEDH i com és el procedimient per actuar davant aquest tribunal internacional?

Aquest curs ofert per l'IDHC i Open Society Foundations, es dirigeix a les persones interesades en conèixer i utilitzar el sistema europeu de protecció dels drets humans. Per a això s'analitzaran els drets reconeguts en l'àmbit europeu a través de Conveni Europeu de Drets Humans, la jurisprudència del TEDH, i s'estudiarà les eines per a presentar demandes davant el TEDH.

Ampliar informació del curs

Introducció a la protecció internacional dels drets humans (2ª Edició)

El reconeixement i la protecció dels drets humans a nivell mundial és un procés que s'inicia ben entrat el segle XX, quan bona part d'aquests drets ja estaven garantits constitucionalment per alguns estats. Des de llavors, la comunitat internacional ha anat construint un extens marc normatiu en matèria de drets humans que avui dia compta amb una sòlida base jurídica i està vigent en la majoria d'estats.

Si bé la responsabilitat de respectar dels drets humans correspon a tots i cadascun dels estats, la internacionalització dels drets humans permet que la seva protecció tingui també una dimensió internacional que ha de conèixer-se i utilitzar-se.

Durant el curs analitzarem el procés d'internacionalització dels drets humans en l’àmbit universal. Estudiarem els fonaments i l'evolució dels drets humans i els seus principals sistemes de protecció internacional: el sistema de Nacions Unides i el sistema europeu. Uns instruments i mecanismes a l'abast de la ciutadania, però en molts casos desconeguts i poc utilitzats. Els participants del curs adquiriran els coneixements i habilitats per, des dels seus respectius àmbits de treball i activisme, utilitzar aquests sistemes per reclamar els drets humans.

Ampliar informació del curs

La incidència política des de les ONG i els moviments socials. Activisme des de l'enfocament de drets humans (2ª edició)

La incidència política és el conjunt d'accions que es posen en marxa per part de la ciutadania i de la societat civil organitzada per influir en la formulació i implementació de polítiques i programes públics i privats que afecten d'una manera o altra manera al gaudi i garantia dels drets humans.

Aquest curs té com a objectiu servir de base perquè una persona individual o organitzada en un col·lectiu disposi d'una metodologia bàsica i d'una caixa d'eines per afrontar el disseny i implementació de processos d'incidència política en el context actual, amb un enfocament de gènere i basat en els drets humans.

Per a això, es treballaran els processos engegats per les organitzacions de la societat civil per reclamar la realització d'un o de diversos drets humans. Les metodologies i eines que s'estudiaran al llarg del curs són el resultat de l'aproximació que han fet les ONG de desenvolupament a la incidència política durant més de tres dècades, actualment utilitzades per els moviments socials i les organitzacions de base.

Curs en col·laboració amb Enginyeria Sense Fronteres

Ampliar informació del curs

Comunicació amb enfocament de drets, eines per a un periodisme més humà

Els mitjans de comunicació tenen un paper fonamental en la configuració i interpretació de la realitat que ens envolta. Una realitat incompleta i parcial si no reflecteix els drets i llibertats dels seus protagonistes. Les conseqüències de les retallades no es poden entendre sense explicar el perjudici per la lluita per la igualtat d'homes i dones, i sense explicar el retrocés ocasionat per la retirada dels ajuts de la Llei de dependència. Ni l'enduriment de les polítiques d'estrangeria sense mostrar les batudes racistes o els vols de deportació, per exemple. 

La funció social del periodisme és indubtable no només per la seva capacitat per denunciar les desigualtats i injustícies, també per la seva responsabilitat i influència en la creació d'una societat informada i crítica, compromesa en la defensa dels seus drets, sense oblidar el paper de vigilància dels poders públics. Aquesta funció social exigeix als professionals de la comunicació informar sobre el que importa i no sobre el que interessa als poders fàctics que defineixen l'agenda informativa. 

Periodismo Humano i l'IDHC organitzen aquest curs que aposta per un periodisme responsable i centrat en les persones, en els seus drets i en les seves lluites. Un periodisme que requereix d'un coneixement específic sobre drets humans i que incorpori nous models i tècniques discursives. En el curs s'aportaran les eines i recursos per informar en profunditat i amb precisió del que està passant amb un enfocament de gènere i basat en els drets humans.

 

Curs en col·laboració amb Periodismo Humano 

Aquest curs es realitza amb el recolzament de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

Ampliar informació del curs

Introducció a la protecció internacional dels drets humans

El reconeixement i la protecció dels drets humans a nivell mundial és un procés que s'inicia ben entrat el segle XX, quan bona part d'aquests drets ja estaven garantits constitucionalment per alguns estats. Des de llavors, la comunitat internacional ha anat construint un extens marc normatiu en matèria de drets humans que avui dia compta amb una sòlida base jurídica i està vigent en la majoria d'estats.

Si bé la responsabilitat de respectar dels drets humans correspon a tots i cadascun dels estats, la internacionalització dels drets humans permet que la seva protecció tingui també una dimensió internacional que ha de conèixer-se i utilitzar-se.

Durant el curs analitzarem el procés d'internacionalització dels drets humans en l’àmbit universal. Estudiarem els fonaments i l'evolució dels drets humans i els seus principals sistemes de protecció internacional: el sistema de Nacions Unides i el sistema europeu. Uns instruments i mecanismes a l'abast de la ciutadania, però en molts casos desconeguts i poc utilitzats. Els participants del curs adquiriran els coneixements i habilitats per, des dels seus respectius àmbits de treball i activisme, utilitzar aquests sistemes per reclamar els drets humans.

Ampliar informació del curs

Drets Socials, Precarització i Gènere

Les respostes institucionals a la crisis multidimensional que estem vivint han contribuït a profunditzar la situació de pobresa i precarització d’una part cada vegada més significativa de la societat, en especial en les condicions del treball productiu de les dones.

En aquest context resulta imprescindible un anàlisis des de la perspectiva dels drets humans amb enfocament de gènere de les mesures d’austeritat i de les reformes legislatives que s’han posat en marxa en els últims anys amb l’excusa de la crisis.

Durant el curs, s’estudiaran el coneguts com a drets humans emergents, les reivindicacions legítimes de la societat encaminades a la formulació de nous o renovats drets humans. Aixi mateix, s’analitzarà com les mesures governamentals front a la crisi han suposat greus regressions en el gaudi dels drets socials, analitzant les mesures d’austeritat i les reformes legislatives des d’un enfocament de gènere i basat en drets humans.

Ampliar informació del curs

La incidència política des de les ONG i els moviments socials. Activisme des de l'enfocament de drets humans.

La incidència política és el conjunt d'accions que es posen en marxa per part de la ciutadania i de la societat civil organitzada per influir en la formulació i implementació de polítiques i programes públics i privats que afecten d'una manera o altra manera al gaudi i garantia dels drets humans.

Aquest curs té com a objectiu servir de base perquè una persona individual o organitzada en un col·lectiu disposi d'una metodologia bàsica i d'una caixa d'eines per afrontar el disseny i implementació de processos d'incidència política en el context actual, amb un enfocament de gènere i basat en els drets humans.

Per a això, es treballaran els processos engegats per les organitzacions de la societat civil per reclamar la realització d'un o de diversos drets humans. Les metodologies i eines que s'estudiaran al llarg del curs són el resultat de l'aproximació que han fet les ONG de desenvolupament a la incidència política durant més de tres dècades, actualment utilitzades per els moviments socials i les organitzacions de base.

Curs en col·laboració amb Enginyeria Sense Fronteres

Aquest curs es realitza amb el recolzament de l'Institut Català Internacional per la Pau

Ampliar informació del curs

Coneix i defensa els teus drets i deures a la teva ciutat

La ciutat és un espai col·lectiu que pertany a tots els seus habitants, els qui tenen dret a trobar les condicions per a la seva realització política, social i ecològica, assumint deures de solidaritat. Així es reconeix en la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, signada per l'Ajuntament de Barcelona al 1998.

Avui dia, la ciutat s'ha convertit en un actor internacional, amb capacitat per mobilitzar recursos i per influir en el sistema i amb l'autonomia necessària per a l'exercici de les seves competències. En aquest context, la ciutat reivindica també el seu paper com a administració defensora dels drets humans i com a espai col·lectiu on poder exercir-los. Un espai on és fonamental el paper d'una ciutadania responsable i exigent, coneixedora dels seus drets i dels seus deures.

Quins drets exercim a la ciutat? Quins mecanismes tenim al nostre abast per defensar-los i exigir-los? Quina és la responsabilitat de l'administració local per a garantir-los?

Aquest curs es realitza amb el recolzament de la Regidoria de Drets Civils de l'Ajuntament de Barcelona

 

Ampliar informació del curs

El dret humà a l'aigua i al sanejament com a dret humà emergent: una aportació a l'agenda del desenvolupament post-2015

Els drets humans són el resultat d’un procés inacabat i en permanent transformació. El cas del dret  humà a l’aigua i al sanejament és un exemple clar de com, davant d’una necessitat imperant, una reivindicació social i col·lectiva acaba cristal·litzant en un dret reconegut internacionalment.

Actualment, no hi ha cap mena de dubte que el dret a l’aigua i al sanejament és un dret humà, però encara li queda un llarg camí per recórrer en el procés de codificació i en la implementació efectiva. Aquest setembre es farà un pas més amb l’aprovació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, entre els quals s’inclou el compromís de garantir la disponibilitat i la gestió sostenible de l’aigua i el sanejament per a tots al 2030.

Un objectiu que només es podrà assolir amb la introducció del marc de desenvolupament sostenible que ens permeti integrar, a tots els nivells, les qüestions mediambientals, socials, culturals i econòmiques que afecten la gestió de l’aigua dolça des d’una perspectiva ecosistèmica i integral.

En aquest curs estudiarem els drets humans emergents i ens centrarem en el contingut i l’abast del dret humà a l’aigua, així com en les obligacions derivades del seu reconeixement. S’avaluarà la seva inclusió a l’agenda internacional, amb especial atenció a l’Agenda de Desenvolupament Post-2015.

Metodologia

El curs es realitza íntegrament de forma virtual. Les dues primeres unitats requeriran l’estudi d’uns materials teòrics específicament elaborats per a la formació no presencial; l’última es destinarà a la realització d’un exercici pràctic.

Es proporcionaran també recursos addicionals que complementin els continguts de cada unitat per aprofundir en el seu estudi, així com eines de participació, com fòrums i debats, que serviran per a l’estudi conjunt dels materials teòrics i de l’exercici pràctic.

El curs es desenvoluparà a la plataforma de formació virtual aulaidhc.org creada específicament per a la docència teòrica i la pràctica en drets humans. L’aulaidhc.org disposa de nombrosos recursos didàctics que fomenten la interacció entre els estudiants i el personal docent, així com la participació i l’aprofitament de les unitats.

S’estima una dedicació de 15 hores a l’estudi del material docent de cada una de les unitats teòriques, així com 10 hores a l’exercici pràctic.

Ampliar informació del curs

Formació en drets humans en l'àmbit de la cooperació: una especial mirada a l'Enfocament Basat en Drets Humans

La interrelació entre pobresa i drets humans és innegable. De fet, la doctrina internacional afirma que la cooperació internacional al desenvolupament s’ha de sustentar en els estàndards internacionals de drets humans i és que la realització dels drets humans és el seu objectiu últim. El model de drets humans aporta al desenvolupament un fonament, així com eines per a la seva consecució i una concepció diferent del mateix concepte de desenvolupament i de pobresa. Els drets humans no són una drecera en el camí que ens porta de la pobresa al desenvolupament, sinó que ho transita d'una manera diferent.

Si bé en la formulació de les polítiques de cooperació al desenvolupament sempre s’esmenten els drets humans como a principis inspiradors i com a valors que l’han de guiar, la materialització d’aquest marc conceptual queda difós a l’hora d’implementar aquestes polítiques, entre d’altres coses pel desconeixement i dificultat de l’Enfocament Basat en el Drets Humans i pel desconeixement dels propis estàndards internacionals de drets humans.

Aquest curs dona als tècnics municipals que treballen a l’àmbit de la cooperació les eines necessàries per a aplicar l'EBDH a la cooperació al desenvolupament en les seves actuacions i fer front als reptes que presenta la seva utilització, que no són pocs. Només així es pot promoure un model de cooperació al desenvolupament enfocat a la garantia, protecció, respecte integral, consolidació i exercici efectiu dels drets humans.

Ampliar informació del curs

Enfocament estratègic de gènere i basat en drets humans

Aula de suport a la formació sobre enfocament de gènere i basat en drets humans

Ampliar informació del curs

Curs semi-presencial sobre el Tribunal Europeu de Drets Humans (en castellà)

El Conveni Europeu per la Salvaguarda dels Drets Humans i les Llibertats Fonamentals i el seu òrgan jurisdiccional, el Tribunal Europeu dels Drets Humans, constitueixen recursos fonamentals en els casos de vulneració dels drets humans, no solament com a via jurisdiccional, sinó també com a font jurisprudencial essencial del nostre ordenament intern. Però la falta de coneixement del Conveni i de les eines procedimentals per accedir i actuar davant el TEDH fa d’aquest sistema de protecció dels drets humans un recurs poc utilitzat.

La utilitat i les potencialitats del TEDH són moltes però tenim un coneixement suficient de les possibilitats que ens ofereix? En quins casos podem accedir al TEDH i com és el procediment per actuar davant aquest tribunal internacional?

Aquet curs va dirigit a les persones interessades en conèixer i en utilitzar el sistema europeu de protecció dels drets humans. Per això s’analitzaran els drets reconeguts en l’àmbit europeu, a través del Conveni Europeu del Drets Humans i de la jurisprudència del TEDH, i s’estudiaran les eines per a presentar demandes davant el TEDH.

Per impartir el curs es compta amb un cos docent excepcional que té experiència en la presentació de demandes i en el seu funcionament: un jurista del cos de funcionaris del TEDH i professors  universitaris especialistes en el sistema europeu dels drets humans.

Ampliar informació del curs

Drets humans i discurs de l'odi

Què entenem per discurs de l'odi? No existeix una única definició acceptada i és que expressions i manifestacions que inciten a l'odi i la intolerància poden ser difícils d'identificar. El discurs de l'odi es basa en arguments dispars, adopta expressions diverses i adquireix diferents nivells de gravetat, des de manifestacions difamatòries fins a discursos que criden obertament a la violència.
 

El discurs de l'odi sovint s'empara en la llibertat d'expressió, una llibertat que no és absoluta i està limitada quan topa amb altres drets com la igualtat, el dret a l'honor o la dignitat de la persona. No obstant això, la jurisprudència espanyola s'ha inclinat cap a la protecció de la llibertat d'expressió i ha estat poc procliu a la persecució penal del discurs de l'odi, creant un marc en el qual l'ús d'aquest tipus de discurs amb prou feines troba obstacles, ja que rarament els seus autors afronten alguna conseqüència legal.


Els arguments utilitzats en el discurs de l'odi es basen en prejudicis i estereotips sobre col·lectius que, per la seva simplicitat i repetició, calen en la població amb facilitat, sobretot en un context de crisi econòmica i social. Un discurs que, a més, ha trobat a Internet el canal de propagació ideal, entre altres motius per l'anonimat i impunitat que la xarxa permet als seus autors. El també anomenat ciberodi és un fenomen creixent a tot Europa contra el qual urgeix una actuació global.

Davant aquesta situació l'Institut de Drets Humans de Catalunya, United Explanations i SOS Racisme, en el marc del Projecte Online contra la Xenofòbia i la Intolerància en Mitjans Digitals-PROXI, proposem un curs per analitzar aquest tipus de discurs des de la perspectiva dels drets humans i dotar els estudiants de les eines necessàries per contrarestar-lo.

Ampliar informació del curs

Dones i conflictes: violència sexual i mecanismes de protecció internacional (2ª edició)

La violència sexual en els conflictes no es pot entendre aïllada d'altres greus violacions dels drets humans de les dones, fruit de les enormes desigualtats i de la discriminació que continuen patint a tot el món, ni al marge de la violència de gènere que té lloc en temps de pau. En aquest context, l'IDHC amb l'Escola Cultura de Pau proposa un curs que es centra en la defensa de les dones als conflictes armats.

El 2015 és un any clau en la confluència entre les agendes internacionals de gènere, pau i desenvolupament. Pot ser un moment important perquè aquests tres àmbits es trobin en un escenari en el que enfortir-se mútuament i evidenciar que la interdependència de les agendes és una oportunitat per assolir objectius majors i més sostenibles. L’any 2015 és la data establerta per Nacions Unides per al compliment dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (OMD) i es celebren 20 anys de la Quarta Conferència Mundial sobre la Dona i 15 des de l’aprovació de la resolució 1325 del Consell de Seguretat de l’ONU sobre Dones, Pau i Seguretat.  

Aquesta coincidència en el temps pot tenir una transcendència significativa per impulsar l’agenda de gènere en un context internacional en el que els drets de la dona es veuen greument amenaçats. Així doncs, el 2015 serà un any de revisió i podria convertir-se també en un any d’avenços importants si la societat civil és capaç d’articular amb força les seves exigències i els Estats mantenen els seus compromisos perquè no s’obri la porta a retrocessos que tindrien nefastes conseqüències per les vides de les dones i les nenes.

El curs proporcionarà les eines per comprendre el fenomen de la violència sexual en el marc dels conflictes armats contemporanis, des d'una perspectiva de gènere, així com els principals instruments internacionals per a la seva protecció i la seva denúncia. L'objectiu d’aquest curs és apoderar a les persones participants en la defensa dels drets de les dones, a través de la formació i de l'acció.

 

Ampliar informació del curs

Els drets humans i la pau a les polítiques municipals

Les polítiques públiques municipals es veuen afectades no només per les limitacions pressupostàries sinó també per les competencials. Tanmateix, els municipis són l'administració pública més propera a la ciutadania i com a tal són percebudes i en rendeixen comptes.

La protecció i defensa dels drets humans i la construcció de pau no són àmbits que s'hagin de treballar únicament de manera sectorial, sinó que s'haurien d'integrar de manera transversal als municipis. Els drets humans poden servir de fonament, però també d'eina, a l'hora de planificar i fins i tot d'avaluar aquestes polítiques. La pau i els conceptes de noviolència han de formar part d'altres polítiques municipals, com ara l'educació o l'assistència social.

L'objectiu general d'aquest curs és el d'aconseguir integrar els drets humans i la pau a les polítiques públiques municipals a través de la formació de treballadors i treballadores municipals en drets humans i pau i la seva aplicabilitat als municipis.

Un curs organitzat per l'Institut de Drets Humans de Catalunya amb el suport del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Aquest curs és exclusiu per a treballadors i treballadores de municipis socis del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

Ampliar informació del curs

Mòdul virtual (Tarragona): Aprenentatge vivencial i participatiu. Eines pràctiques per Educació en Drets Humans per a Infants

Educació en drets humans

Formació semipresencial per a mestres de primària i secundària en actiu i de parla catalana sobre els conceptes bàsics de l'educació en drets humans (EDH), la metodologia de l'aprenentatge vivencial i l'enfocament participatiu, així com la utilització del Manual d'Educació en Drets Humans amb Infants (Petit Compass) del Consell d'Europa. Organitzat per AHEAD Associació d'Educadors en Drets Humans, amb la col·laboració de l'Institut de Drets Humans de Catalunya i el Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach de la Universitat de Girona i l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, i amb el reconeixement del Departament d'Ensenyament.

Ampliar informació del curs

Dones i conflictes: violència sexual i mecanismes de protecció internacional

La violència sexual en els conflictes no es pot entendre aïllada d'altres greus violacions dels drets humans de les dones, fruit de les enormes desigualtats i de la discriminació que continuen patint a tot el món, ni al marge de la violència de gènere que té lloc en temps de pau.

Així s'ha reflectit a la Cimera d'Alt Nivell sobre la Violència Sexual en els Conflictes, celebrada al juny d'aquest any, on una vegada més s'ha posat de manifest la necessitat que els governs adquireixin compromisos reals i efectius, no només retòrics, per acabar amb la violència sexual com a arma de guerra. Un crim internacional que afecta centenars de milers de dones a tot el món i que ara per ara constitueix un dels aspectes centrals de l'agenda internacional sobre dones, pau i seguretat, gràcies a la intensa tasca d'incidència d'organitzacions de dones de tot el món.

El curs proporcionarà les eines per comprendre el fenomen de la violència sexual en el marc dels conflictes armats contemporanis, des d'una perspectiva de gènere, així com els principals instruments internacionals per a la seva protecció i la seva denúncia. L'objectiu d’aquest curs és apoderar a les persones participants en la defensa dels drets de les dones, a través de la formació i de l'acció.

Organitzat per l'Escola de Cultura de Pau i l'Institut de Drets Humans de Catalunya

Ampliar informació del curs

14è Curs presencial de formació en drets humans per a actors del desenvolupament

La cooperació al desenvolupament està vivint un moment d'incertesa. La dràstica reducció dels pressupostos públics dedicats a aquest sector, la revisió crítica de la cooperació realitzada durant els últims 20 anys i la reformulació del concepte de desenvolupament fan trontollar tot el sistema de cooperació al desenvolupament, tal com el coneixem avui en dia.

Quin desenvolupament busquem quan fem cooperació? Per què fem cooperació al desenvolupament? Quin és l'objectiu de la cooperació al desenvolupament? Com hem de realitzar aquesta cooperació? Els drets humans i els seus sistemes de protecció internacional donen resposta a aquestes i moltes altres preguntes que, com a actors de desenvolupament ens plantegem sovint.

El gaudi efectiu dels drets humans no només és indispensable per poder parlar de veritable desenvolupament, sinó que a més constitueix el fonament i l'objectiu de la cooperació i ens facilita tot un seguit d'eines pràctiques que veurem durant el curs.

El curs ofereix els mitjans i les eines per integrar els drets humans en la cooperació al desenvolupament. A partir de l'estudi dels sistemes internacionals de protecció dels drets humans i dels fonaments del desenvolupament i de la cooperació, es treballarà la coneguda metodologia de l'enfocament basat en drets humans. Una metodologia, una eina i un objectiu per integrar els drets humans en totes les actuacions de la cooperació al desenvolupament, des de la seva definició política fins a la seva implementació en tot el cicle de projecte.

Horari: de dilluns a dijous de 18.00 a 20.30h.

Lugar: Federació Catalana d’ONG de Drets Humans, Pau i Desenvolupament

C/ Tàpies 1-3, Barcelona

Material:

Los participantes dispondrán de una serie de materiales docentes y complementarios en formato electrónico para facilitar el seguimiento del curso.

 

Ampliar informació del curs

Breu introducció als drets humans

Curs per a membres de l’Institut de Drets Humans de Catalunya: socis i sòcies i persones en pràctiques

Aquest curs proporciona als socis/es, becaris/es i col·laboradors de l’Institut de Drets Humans de Catalunya coneixements dels fonaments de drets humans, els sistemes regionals i el sistema universal de protecció dels drets humans, així com les eines necessàries per a la promoció, garantia i protecció dels drets humans en l'àmbit internacional i regional.

Ampliar informació del curs

Curs semi-presencial sobre el Tribunal Europeu de Drets Humans

L’anul·lació de la doctrina Parot o les mesures cautelars que van aturar el desallotjament del bloc de Salt són algunes de les últimes decisions del Tribunal Europeu de Drets Humans amb un fort impacte en el sistema jurídic espanyol. La utilitat i les potencialitats del TEDH són moltes però, coneixem prou les possibilitats que ens ofereix? En quins casos podem accedir al TEDH i com és el procediment per actuar davant d’aquest tribunal internacional?

El Conveni Europeu per la Salvaguarda dels Drets Humans i les Llibertats Fonamentals i el seu òrgan jurisdiccional, el Tribunal Europeu de Drets Humans, constitueixen recursos fonamentals pels casos de vulneració de drets humans, no només com a via jurisdiccional, sinó també com a font jurisprudencial essencial del nostre ordenament intern. Però la manca de coneixement del Conveni i de les eines procedimentals per accedir i actuar davant del TEDH fan d’aquest sistema de protecció dels drets humans un recurs poc utilitzat per l’advocacia.

L’Institut de Drets Humans de Catalunya i el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya volen facilitar l’accés i la utilització del sistema europeu. Per això es planteja un curs per l’advocacia que aprofundeix en l’estudi del Conveni Europeu de Drets Humans i dóna les eines per a presentar demandes al TEDH, analitzant tant les seves possibilitats com les seves limitacions.

Per a impartir el curs es compta amb un cos docent d’excepció, els experts que treballen al TEDH: jutges, juristes del cos de funcionaris i advocats amb amplia experiència en la presentació de demandes.

Ampliar informació del curs

Drets Humans en risc. El atac de l'estat als drets civils i a les llibertats públiques

La crisi econòmica i financera que està afectant a les societats occidentals des de 2008 ha conduït a regressions en els drets socials i econòmics. Però a Espanya no només aquests drets estan en risc sinó que hem pogut veure com demostracions pacífiques i protestes davant les mesures econòmiques i socials de l'estat han sofert un ús desproporcionat de l'ús de la força per part de la policia o l'enduriment de mesures administratives que posen en perill drets fonamentals com el dret a la llibertat d'expressió i d'opinió, el dret a manifestar-se o les relacions laborals.

Per aquest motiu, davant els atacs dels governs als drets més fonamentals, mitjançant aquest curs, l'IDHC i Rights International Spain volem definir què són i què no són els drets humans, conèixer què sistemes i mecanismes existeixen per protegir-los i garantir-los tant a nivell estatal com a nivell europeu i universal i analitzar la situació actual dels drets civils i polítics a Espanya.

La finalitat del curs és proporcionar els coneixements i les eines necessàries al públic objectiu perquè coneguin en profunditat els drets civils i polítics, els seus sistemes de protecció i els atacs que recentment estan sofrint per part de l'estat. L'objectiu final és empoderar a la societat civil en la defensa dels drets civils i polítics, a través de la informació, de la formació i de l'acció.

Ampliar informació del curs

Jurisprud?ncia del Tribunal Europeu de Drets Humans

El continent europeu no és l'oasi de democràcia, estat de dret i respecte generalitzat als drets humans i les llibertats fonamentals que voldríem. Però sí és el sistema regional que ha aconseguit uns estàndards més elevats a escala mundial quant a la satisfacció d'aquests valors i drets.

El Tribunal Europeu de Drets Humans, mecanisme jurisdiccional únic de tot el sistema, ha estat el responsable de l'increment d'aquests estàndards a través de la seva nombrosa jurisprudència. Amb la seva interpretació progressista el Tribunal ha anat augmentant i millorant el reconeixement dels drets recollits en el Conveni Europeu de Drets Humans, sentència després de sentència.

Tot aquest cos jurídic, de directa aplicació a Espanya, és un recurs fonamental per als juristes, en la seva pràctica diària de defensa dels drets humans. En aquest curs s'estudiaran els principis generals que determinen la jurisprudència del Tribunal i s'analitzarà en profunditat el desenvolupament jurisprudencial d'aquests drets: el dret a la llibertat i a la seguretat (art. 5), el dret a un judici equitatiu (art. 6), el dret a la vida privada i familiar (art. 8) i el dret a la protecció de la propietat (art. 1 del Protocol 1).

 

Curs reconegut amb dos crèdits de lliure elecció per la UOC i por la Universitat Jaume I i amb un crèdit per la Universidade de Vigo.

Curs 100% bonificable per a treballadors en actiu contractats en Règim General

Ampliar informació del curs

Acc?s al Tribunal Europeu de Drets Humans

L'estat espanyol és part del Conveni Europeu de Drets Humans des de 1979 i, per tant, accepta la jurisdicció del Tribunal Europeu de Drets Humans. La jurisprudència del Tribunal és crucial en la determinació de l'abast i del contingut dels drets fonamentals reconeguts en les jurisdiccions nacionals. És més, en ocasions, el Tribunal ha anat molt més allà de la literalitat dels drets reconeguts en el Conveni europeu, sovint en l'avantguarda del reconeixement dels drets humans.

Perquè tot aquest cos jurídic sigui efectiu i accessible és fonamental que es conegui el seu funcionament, les vies d'accés, la jurisprudència i totes les possibilitats que s'obren per als defensors de drets humans.

En aquest curs s'abordaran els orígens i característiques generals del sistema europeu de protecció dels drets humans des d'una doble perspectiva: normativa (el Conveni) i institucional (Consell d'Europa). I se centrarà especialment en les qüestions processals necessàries per presentar demandes davant el Tribunal.
 

Curs reconegut amb dos crèdits de lliure elecció per la UOC i por la Universitat Jaume I

Curs 100% bonificable per a treballadors en actiu contractats en Règim General

Ampliar informació del curs

Com treballem els drets humans en la cooperació al desenvolupament? Metodologies d'integració.

La cooperació al desenvolupament està vivint un moment d'incertesa. La dràstica reducció dels pressupostos públics dedicats a aquest sector, la revisió crítica de la cooperació realitzada durant els últims 20 anys i la reformulació del propi concepte de desenvolupament fan trontollar tot el sistema de cooperació al desenvolupament, tal com ho coneixem avui dia.

No hi ha dubte que la cooperació al desenvolupament és una obligació dels estats, i així es recull en nombrosos tractats internacionals: el seu objectiu és i ha de ser el gaudi efectiu dels drets humans. El model de drets humans aporta al desenvolupament un fonament, així com eines per a la seva consecució i una concepció diferent del mateix concepte de desenvolupament i de pobresa. Els drets humans no són una drecera en el camí que ens porta de la pobresa al desenvolupament, sinó que ho transita d'una manera diferent.

Aquest curs ofereix als actors del desenvolupament els mitjans i eines per integrar els drets humans en la cooperació al desenvolupament. Es treballaran diferents metodologies, especialment la coneguda com a Enfocament Basat en Drets Humans, a través de l'estudi teòric i del treball de casos pràctics. I s'estudiaran els fonaments del desenvolupament i de la cooperació des de la teoria de drets humans.

Ampliar informació del curs

Drets humans, fonaments i protecció internacional

El curs aportarà els coneixements teòrics i pràctics necessaris per dominar el concepte de drets humans en l'àmbit internacional: la seva evolució històrica, característiques, reglamentació i mecanismes de protecció. S'estudiarà el funcionament dels actuals sistemes internacionals de promoció, garantia i protecció dels drets humans tant a nivell universal (en el marc de les Nacions Unides) com a regional (Europa, Amèrica i Àfrica).

Ampliar informació del curs

Breu introducció als drets humans

Curs per a membres de l’Institut de Drets Humans de Catalunya

Aquest curs proporciona als socis/es, becaris/es i col·laboradors de l’Institut de Drets Humans de Catalunya coneixements dels fonaments de drets humans, els sistemes regionals i el sistema universal de protecció dels drets humans, així com les eines necessàries per a la promoció, garantia i protecció dels drets humans en l'àmbit internacional i regional.

Ampliar informació del curs

Formació en drets humans per a actors del desenvolupament

Quin desenvolupament busquem quan fem cooperació? Per què fem cooperació al desenvolupament? És una obligació internacional? Quin és l’objectiu de la cooperació al desenvolupament? Cóm hem de realitzar aquesta cooperació?

Els drets humans i els seus sistemes de protecció internacional donen resposta a aquestes i moltes altres preguntes que, com a actors del desenvolupament, de ben segur, us heu plantejat en més d’una ocasió.

El fet de gaudir efectivament dels drets humans no és tan sols indispensable per a poder parlar d’un desenvolupament real, sinó que a més constitueix un fonament i un objectiu de la cooperació i ens facilita tota una sèrie d’eines pràctiques que veurem durant el curs.

Ampliar informació del curs

Accès a l'Aula

Accès per a estudiants:

Has oblidat el teu usuari i contrasenya?

Uneix-te a l'IDHC!

Necessitem el teu suport per seguir construint el futur dels drets humans.

 

Segueix-nos a:

Facebook Twitter Google Plus LinkedInCarrer Avinyó 44, 2n
08002 Barcelona
Tlfn.: +34 93 119 03 72

Web desenvolupada gràcies al suport de l'Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo.